رزومه

آرمان

آئین نامه انتقال دانشجویان ایرانی در گروه پزشکی بازنگری می شود

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

آئین نامه انتقال دانشجویان ایرانی در گروه پزشکی بازنگری می شود
مفاد آیین نامه انتقال دانشجویان ایرانی از دانشگاه خارج به دانشگاههای داخل کشور بازنگری می شود.
مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت اعلام کرد با توجه به بازنگری، آیین نامه انتقال دانشجویان ایرانی از دانشگاه خارج به دانشگاههای داخل کشور، مفاد آیین نامه قبلی مصوب شورایعالی برنامه ریزی مورخ ۱۱ شهریور ماه ۸۸ جهت ورودی های سپتامبر ۲۰۱۵ به بعد قابل استناد نیست.
به متقاضیانی که با هدف اتمام دوره در خارج از کشور و ارائه مدرک نهایی جهت ارزشیابی، از این تاریخ اقدام به شروع به تحصیل می کنند توصیه می شود کلیه ضوابط مربوط به ارزشیابی مدارک از جمله اعتبار دانشگاه و سایر شرایط آیین نامه ارزشیابی را مدنظر داشته باشند .
ضوابط آیین نامه جدید انتقال متعاقباً پس از تصویب نهایی درشورایعالی برنامه ریزی وزارت بهداشت با تاریخ اجرا جهت ورودی های سپتامبر ۲۰۱۵ اطلاع رسانی خواهد شد.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار