نیکان

آخرین مهلت حذف و اضافه واحدهای درسی دانشجویان دانشگاه آزاد

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

مهلت حذف و اضافه واحدهای درسی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی (چهارشنبه ۲۰ اسفندماه) پایان می یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، مهلت حذف و اضافه واحدهای درسی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در نیمسال دوم، فردا چهارشنبه ۲۰ اسفندماه پایان می‌یابد.

حذف و اضافه واحدهای درسی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در سامانه آموزشیار به آدرس edu.iau.ac.ir انجام می‌شود.

دانشجویانی که تاکنون موفق به حذف و اضافه در نیمسال دوم سال جاری نشده اند، باید به سامانه آموزشیار مراجعه کنند.

دانشجویان باید براساس جدول زمان بندی ذیل نسبت به حذف و اضافه نیمسال دوم سال جاری اقدام کنند.

انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در نیمسال دوم طی دو مرحله انجام شد. نخستین مرحله انتخاب واحد که در سامانه آموزشیار انجام شد، از ۱۱ تا ۳۰ بهمن ماه ادامه داشت.

به منظور رفاه حال دانشجویان، انتخاب واحد تکمیلی برای دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در نظر گرفته شد که این فرآیند از اول اسفند الی ۶ اسفند انجام شد.

همچنین برنامه حذف و اضافه واحدهای درسی نیمسال دوم دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در مرحله نخست از تاریخ ۹ تا ۱۴ اسفندماه انجام و در مرحله دوم از تاریخ ۱۶ تا ۲۰ اسفندماه تمدید شد.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار