نیکان

آخرین مهلت دریافت وام ویژه دکتری اعلام شد

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

آخرین مهلت ثبت نام وام ویژه دکتری در نیمسال اول سال تحصیلی جدید دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی اعلام شد.

به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، شرایط اختصاص وام ویژه دکتری براساس آیین نامه وام‌های دانشجویی اعلام شد، این وام به منظور کمک به پیش‌برد امور تحصیلی دانشجویان مقطع دکتری تخصصی ناپیوسته و آن دسته از دانشجویان مقطع دکتری پیوسته که امتحان جامع خود را با موفقیت گذرانده اند، در دوره روزانه تمام وقت دانشگاه‌های دولتی و مراکز وابسته به دستگاه‌های اجرایی اعطا می‌شود.

شرایط اختصاصی وام ویژه دکتری

الف- مدت استفاده از وام ویژه دکتری تخصصی ناپیوسته حداکثر ۸ نیمسال تحصیلی در طول مقطع تحصیلی است.

تبصره ۱- چنانچه دانشجو به هر نحوی در یک یا چند نیمسال تحصیلی از وام استفاده نکند، مدت مذکور جزو دوره مندرج در بند (الف) محسوب خواهد شد و حقی را برای دانشجو جهت استفاده از وام ایجاد نخواهد کرد.

تبصره ۲- دانشجوی شاغل به تحصیل در مقطع دکتری پیوسته پس از موفقیت در امتحان جامع، در صورت درخواست صرفاً می‌تواند از یکی از وام‌های تحصیلی یا ویژه دکتری استفاده کند. مشروط به اینکه مدت زمان استفاده وی از وام ویژه دکتری از ۸ نیمسال تجاوز نکند.

ب- استفاده همزمان از وام تحصیلی و وام ویژه دکتری برای دانشجویان مقطع دکتری تخصصی ناپیوسته امکان پذیر نیست.

ج- متقاضیان واجد شرایط در طول مدت فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت خارج از کشور با تأیید استاد راهنما و معاون پژوهشی دانشگاه محل تحصیل، مشروط بر اینکه کل دوره استفاده از وام از ۸ نوبت و یا ۴۸ ماه (در مقطع تحصیلی) تجاوز نکند، مشمول دریافت وام خواهند شد.

د- وام ویژه دکتری در نیمسال‌هایی که محتوای آموزشی به پایان رسیده و دانشجویان مشغول به فعالیت در امور پژوهشی و تکمیل پایان نامه یا رساله دکتری هستند، از دارا بودن شرط حداقل تعداد واحد درسی معاف است.

مدارک مورد نیاز جهت دریافت وام ویژه دکتری

الف- سند تعهدنامه الصاقی در سامانه صندوق که توسط کاربر دانشگاه یا از طریق سامانه برخط ثبت اسناد، کنترل و دریافت می‌شود.

ب- اعلام فعالیت تمام وقت بودن دانشجو در امور آموزشی با تأیید گروه آموزشی و معاونت دانشجویی دانشگاه از طریق سامانه آموزشی دانشگاه

مبلغ وام ویژه دکتری

مبلغ وام ویژه دکتری هر سال با تائید و تصویب هیات امنا تعیین و ابلاغ می‌شود.

ثبت نام وام ویژه دکتری در نیمسال اول سال تحصیلی جدید دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی از روز شنبه ۱۷ آبان آغاز شده و شنبه ۱۵ آذر ماه پایان می پذیرد.

دانشجوی روزانه مقطع دکتری تخصصی ناپیوسته دانشگاه‌های دولتی و مراکز وابسته به دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از این وام بهره‌مند شوند.

وام ویژه دکتری صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم طی یک لیست به مبلغ ۰۰۰.۰۰۰. ۴۲ ریال برای (نیم سال اول پاییز و زمستان) در سال تحصیلی ۹۹ ارائه می‌شود.

دانشجویان دکتری تخصصی ناپیوسته می‌توانند از منابع صندوق رفاه و یا بانک طرف تعهد صندوق رفاه، به صورت هر ۶ ماه یک بار به مبلغ ماهیانه ۷۰۰ هزار تومان وام ویژه دکتری دریافت کنند.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار