رزومه

آرمان

آغاز بررسی تقاضای نقل و انتقال دانشجویان علوم پزشکی از ۲۷ خرداد

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

آغاز بررسی تقاضای نقل و انتقال دانشجویان علوم پزشکی از ۲۷ خرداد

فرصت یک ماهه ثبت درخواست برای انتقال و میهمانی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی جهت نیمسال اول ۹۷-۹۶ پایان یافت و بررسی دانشگاه ها از ۲۷ خرداد آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه انتقال و میهمانی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی جهت نیمسال اول ۹۷-۹۶ در روزهای ۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ خرداد فعال بود و دانشجویان تا یک ماه فرصت داشتند درخواست های خود را ثبت کنند.

دانشجویان متقاضی در این مهلت مدارک لازم را در سامانه بارگذاری کردند و بررسی مدارک و اعلام نقص توسط دانشگاه مبداء و ویرایش توسط دانشجو در روزهای ۲۷ خرداد تا ۱۰ تیرماه ۹۶ صورت می گیرد.

دانشگاه مبداء در روزهای ۱۱ تیر تا ۳۱ تیرماه ویرایش ها را بررسی و رسیدگی می کند و نتیجه را اعلام می کند.

روزهای ۱ مرداد تا ۱۵ مرداد ۹۶ فرصت بررسی مدارک و اعلام نقص توسط دانشگاه مقصد و ویرایش توسط دانشجو است.

رسیدگی و اعلام نتیجه توسط دانشگاه مقصد در روزهای ۱۶ مرداد تا ۵ شهریور ۹۶ انجام می گیرد.

نتیجه انتقال و میهمانی در تاریخ ۱۶ مرداد تا ۵ شهریورماه ۹۶ توسط دانشگاه مقصد اعلام خواهد شد.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار