رزومه

آرمان چای لاغری

آغاز ثبت نام دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی پزشکی از امروز

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

آغاز ثبت نام دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی پزشکی از امروز

ثبت نام در شصت و چهارمین آزمون دانشنامه تخصصی و سی و یکمین دوره آزمون فوق تخصصی پزشکی از امروز ۱۰ مرداد آغاز می شود. این آزمون ها در شهریورماه ۹۶ برگزار می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، متقاضیان شصت و چهارمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی می توانند از ساعت ۱۸ روز سه شنبه ۱۰ مرداد تا ساعت ۲۴ روز جمعه ۲۰ مرداد با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی در این آزمون ثبت نام کنند.

شصت و چهارمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی پنجشنبه ۱۶ شهریورماه ۹۶ برگزار می شود.

همچنین سی و یکمین دوره آزمون دانشنامه فوق تخصصی نیز می توانند از ساعت ۱۸ روز سه شنبه ۱۰ مرداد تا ساعت ۲۴ روز جمعه ۲۰ مرداد با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی در این آزمون ثبت نام کنند.

سی و یکمین دوره آزمون دانشنامه فوق تخصصی پنجشنبه ۱۶ شهریورماه ۹۶ برگزار می شود.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار