رزومه

آرمان

آگهي استخدام شرکت سیمان خوزستان (پیمانکار تأمین نیرو )«ويژه ساکنین شهرستانهاي رامهرمز و هفتکل»

دسته ها: استخدام مهندس صنایع استخدام هفتگل استخدام مهندس شیمی استخدام و بازار کار استخدام مهندس کامپیوتر استخدام شهرستان استخدام مهندس مکانیک استخدام حسابدار،کمک حسابدار و حسابرس استخدام مهندس برق و الکترونیک استخدام فنی و مهندسی استخدام مهندس (گوناگون) استخدام رامهرمز استخدام لیسانس مدیریت

با سپاس به درگاه احدیت
شرکت سیمان خوزستان (سهامی عام) در نظر دارد تعدادی نیروی انسانی مورد نیاز خود را به واسطه پیمانکار تأمین نیرو، از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه تخصصی و روانشناختی و با رعایت صرفه و صالح شرکت جذب نماید.
افراد متقاضی شرکت در آزمون میتوانند پس از مطالعه دقیق مفاد آگهی استخدام و با توجه به شرایط ذکر شده نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
جدول شماره ۱ :رشته – گرايش تحصیلي مورد نیاز

ردیف

رشته ـ گرايش

جنسیت

۱

لیسانس برق ـ کنترل و ابزار دقیق

مرد

۲

لیسانس برق ـ قدرت و برق صنعتی

مرد

۳

لیسانس برق ـ الکترونیک )کارشناس PLC)

مرد

۴

لیسانس ایمنی و بهداشت

مرد

۵

لیسانس محیط زیست

مرد

۶

لیسانس جامدات، ساخت و تولید

مرد

۷

لیسانس سیالات

مرد

۸

لیسانس شیمی (مهندسی شیمی(

مرد

۹

لیسانس مهندسی صنایع ، مدیریت صنعتی ، مهندسی کامپیوتر IT (نرم افزار و سخت افزار)

مرد

۱۰

لیسانس مدیریت بازرگانی یا بازاریابی

مرد

۱۱

لیسانس حسابداری

مرد

داوطلباني که داراي سابقه کار مرتبط ميباشند در اولويت قرار دارند.
شرايط شرکت در آزمون
۱ـ شرايط عمومي
۱ـ۱ـ تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران
۱ـ۲ـ تدیّن به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرّح در قانون اساسی
۱ـ۳ـ متقاضي شرکت در آزمون ميبايست از ساکنین يکي از شهرستانهاي رامهرمز یا هفتکل باشد.
۱ـ۴ـ دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائم غیرپزشکی
۱ـ۵ـ عدم اشتهار به فساد اخالقی، نداشتن سابقة محکومیت و سوء پیشینة کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد. (با تأیید مراجع ذیصلاح) ۱ـ۶ـ عدم تعهد اشتغال در دستگاهها، مؤسسات و شرکتها و کلیه نهادها و ارگانها به هر شکل ممکن
۱ـ۷ـ داشتن تندرستی و توانایی کامل جسمی و روانی
۱ـ۸ـ عدم اعتیاد به هر گونه مواد مخدر، روانگردان و..
۲ـ شرايط سني
۲ـ۱ـ حداکثر سن مجاز برای داوطلبان ۳۰ سال میباشد و مدت زمان خدمت سربازی به حداکثر سن مجاز داوطلبان افزوده خواهد شد.
۲ـ۲ـ به ازاء هر سال سابقه کار معتبر و مرتبط که به تأیید سازمان تأمین اجتماعی رسیده باشد، ۱ سال به حداکثر سن مجاز (۳۰ سال) افزوده خواهد شد.
۲ـ۳ـ حداکثر سن داوطلبان با رعایت مفاد فوق نبایستی از ۳۵ سال تمام بیشتر باشد.
۳ـ شرايط مدرک تحصیلي
۳ـ۱ـ الزم است رشته تحصیلی داوطلب با رشته – گرایش جدول شماره ۱ همخوانی داشته باشد.
۳ـ۲ـ مدارک دانشگاهی کسانی برای شرکت در آزمون قابل قبول است که از طریق آزمونهای سراسری دانشگاهها و مراکز آموزش عالی موفق به ورود شده باشند و یا از دانشگاههای معتبر خارج از کشور، مدارک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را دریافت کرده باشند.
۳ـ۳ـ دارا بودن مدرک تحصیلی و یا گواهی فراغت از تحصیل که در آن مقطع، رشته و گرایش تحصیلی، معدل و تاریخ فراغت از تحصیل ذکر شده باشد.(گواهی تحصیلی یا لغو معافیت تحصیلی صادره برای حوزه نظام وظیفه مورد قبول نخواهد بود)
۳ـ۴ـ تایید مدارک فارغالتحصیالن دانشگاههای آزاد اسالمی از سوی دفتر امور فارغالتحصیالن سازمان مرکزی آن دانشگاه و فارغالتحصیالن خارج از کشور از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری الزامی است.
۳ـ۵ـ مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاه پیام نور می بایست از طریق سازمان مرکزی پیام نور و با درج پذیرش از طریق آزمون سراسری و با ذکر معدل کل صادر گردیده باشد.
تذکر: داوطلبانی که تاریخ فراغت از تحصیل یا تاریخ پایان خدمت نظام وظیفه و یا کارت معافیت دائم غیرپزشکی آنان بعد از تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ باشد به هیچ وجه مورد پذیرش قرار نمیگیرد.
۴ـ نحوه ثبت نام و مهلت آن
داوطلبان از روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ و حداکثر تا پایان روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ فرصت خواهند داشت به ترتیب ذیل برای شرکت در آزمون ثبت نام نمایند.(مهلت مذکور قابل تمديد نخواهد بود)
۴ـ۱ـ مطالعه دقیق آگهی و شرایط مندرج در آن
۴ـ۲ـ واریز مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال (پانصد هزار ریال) بعنوان حق ثبت نام در آزمون به حساب شماره ۲۰۰۵۱۱۱۳۷۵۳۹۱۵۱ بانک توسعه تعاون شعبه رامهرمز بنام شرکت سیمان خوزستان (وجه واريزي به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد)
تبصره ۱ :هر فرد تنها حق ثبت نام و شرکت در آزمون یک رشته – گرایش تحصیلی (جدول شماره ۱ ) را دارد.
۴ـ۳ـ داوطلبان جهت ثبت نام الزم است مدارک ذیل را به آدرس خوزستان، اهواز، بلوار گلستان، جنب پل پنجم، دانشگاه شهید چمران اهواز، سازمان مرکزی، گروه آموزشهای آزاد و مجازی دانشگاه، کدپستی ۸۳۱۵۱-۶۱۳۵۷ پست پیشتاز نمایند و به آدرس اینترنتی oetc@scu.ac.irایمیل نمایند.
ـ فرم تکمیل شده ثبت نام
ـ دو قطعه عکس ۴×۳ رنگی (یک قطعه در فرم ثبت نام در محل الصاق عکس چسبانده شود)
ـ تصویر پشت و رو کارت ملی
ـ تصویر تمام صفحات شناسنامه
ـ تصویر پشت و رو کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائم غیرپزشکی برای متقاضیان
ـ معرفی نامه از اداره کار شهرستان
ـ تصویر مدرک تحصیلی
ـ گواهی های سابقه کار
ـ ارائه اصل قبض آب یا برق یا گاز منزل مسکونی بنام شخص داوطلب یا والدین وی
تبصره ۲ :پس از دریافت مدارک از سوی ستاد آزمون دانشگاه شهید چمران اهواز یک کد رهگیری از طریق پیامک (شماره موبایل ذکر شده در فرم ثبت نام)برای داوطلب ارسال خواهد شد. داوطلب الزم است در صورت عدم دریافت پیامک تا دو روز پس از ارسال مستندات جهت پیگیری با شماره تلفن ۳۳۳۳۰۱۶۴ و ۳۳۳۶۰۰۲۱ تماس حاصل نماید.
تبصره ۳ :مسئولیت درستی اطلاعات ثبت شده در فرم ثبت نام به عهده داوطلب بوده و پس از اعلام نتایج آزمون کتبی، دعوت شدگان برای مصاحبه بایستی اصل مدارک خواسته شده و کپی آنها را به همراه داشته باشند.
۵ـ نحوه برگزاري آزمون
۵ـ۱ـ آزمون بصورت چهارگزینه ای و با احتساب نمره منفی برای پاسخهای نادرست برگزار میگردد.
۵ـ۲ـ آزمون کتبی هر رشته شامل:
الف ـ دروس تخصصی(دروس تحصیلی تخصصی رشته مورد نظر)خواهد بود.
ب ـ دروس عمومی(هوش و استعداد تحصیلی، معارف اسلامی، اطلاعات عمومی، ادبیات فارسی و زبان انگلیسی)
تبصره ۴ :اقلیتهای مذهبی از پاسخگویی به سؤاالت معارف اسلامی معاف میباشند و امتیاز آن در سایر مواد آزمون توزیع میشود.
۶ـ توضیحات مهم
۶ـ۱ـ چنانچه داوطلب با ذکر مشخصات غیرواقعی در فرم ثبت نام اقدام به شرکت در آزمون نماید، با مشخص شدن عدم صحت مندرجات در مراحل بعدی(حتی در صورت قبولی در آزمون و اشتغال به کار) موضوع بکارگیری وی منتفی و در صورت لزوم مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
۶ـ۲ـ بدیهی است قبولی در آزمون کتبی به منزله استخدام فرد نمیباشد، بلکه مراحل استخدام شامل قبولی در آزمون کتبی، مصاحبه تخصصی و معاینات پزشکی و تایید فرد توسط کمیسیون مربوطه میباشد که در صورت پذیرش داوطلب در هر کدام از مراحل قید شده از ایشان برای انجام مراحل بعدی دعوت به عمل خواهد آمد.
۶ـ۳ـ کلیه مشاغل عملیاتی و تولیدی بوده و افراد متقاضی باید از نظر جسمانی و فیزیکی توانایی انجام کار در مشاغل مورد نیاز را دارا باشند.
۶ـ۴ـ محل انجام خدمت کارخانه سیمان خوزستان میباشد.
۶ـ۵ـ متقاضیان میبایست یک رشته – گرایش (مطابق جدول شماره ۱ ) برای حضور در آزمون را در زمان ثبت نام مشخص نمایند. در صورت عدم انتخاب رشته توسط متقاضی، حق حضور در جلسه آزمون از متقاضی گرفته خواهد شد.
۷ـ دريافت کارت و محل برگزاري آزمون
۷ـ۱ـ دریافت کارت ورود به جلسه تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ( صبح و عصر ) در دانشگاه شهید چمران
۲ـ۷ـ آزمون ۹ صبح روز جمعه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۰ در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار خواهد شد.
۸ـ اعلام نتايج آزمون
۸ـ۱ـ نتایج آزمون کتبی، محل و زمان برگزاری مصاحبه یک ماه بعد از برگزاری آزمون از طریق سایت شرکت سیمان خوزستان اعلام خواهد شد.

 

جهت مشاهده اطلاعیه آزمون و ثبت نام اینجا کلیک نمایید

هنگام تماس حتما بگویید که آگهی را در اهواز نیاز دیده اید
استخدام مهندس صنایع استخدام هفتگل استخدام مهندس شیمی استخدام و بازار کار استخدام مهندس کامپیوتر استخدام شهرستان استخدام مهندس مکانیک استخدام حسابدار،کمک حسابدار و حسابرس استخدام مهندس برق و الکترونیک استخدام فنی و مهندسی استخدام مهندس (گوناگون) استخدام رامهرمز استخدام لیسانس مدیریت

تذکر پلیس فتا:

لطفا پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه، از صحت کالا یا خدمات ارائه شده، به صورت حضوری اطمینان حاصل نمایید.


تذکر اهواز نیاز:

"اهواز نیاز" هیچ گونه مسئولیتی در قبال آگهی های درج شده ندارد،لطفا دقت نمایید.