رزومه

آرمان

آیین نامه اجرایی جذب و استخدام قهرمانان ورزشی ابلاغ شد

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

معاون اول رییس جمهوری آیین نامه اجرایی و جذب قهرمانان مشمول قانون سرباز قهرمان مصوب در هیات وزیران را برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی سامانه ملی قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مشمولین این مصوبه قهرمانان بازی های المپیک شامل نفرات اول تا سوم و قهرمانان اول و دوم مسابقات قهرمانی جهان و نفرات اول، دوم و سوم بازی های آسیایی و مسابقات جهانی در رشته های ورزشی تحت پوشش کمیته بین المللی المپیک(IOC) خواهند بود.
در بخشی از ماده ۲ این آیین نامه آمده است: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون خدمات مدیریت کشور می توانند مشمولین این آیین نامه را بدون برگزاری آزمون به صورت پیمانی جذب و استخدام کنند.
آیین نامه اجرایی و جذب قهرمانان مشمول قانون سرباز قهرمان به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در هیات وزیران تصویب شد که اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری آن را برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش ایرنا، برای مشاهده کامل این مصوبه می توان به پایگاه اطلاع رسانی سامانه ملی قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری به آدرس http://dotic.ir/download/news/285/285.pdf مراجعه کرد.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار