استخدام چهار کارمند خانم

ابلاغ دستورالعمل اجرایی آزمون دانشنامه فوق تخصصی

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی ، دستورالعمل اجرایی ثبت نام سی و چهارمبن دوره آزمون دانشنامه فوق تخصصی شهریور ماه ۱۳۹۹ را ابلاغ کرد.

به گزارش ایسنا، آزمون کتبی سی وچهارمین دوره دانشنامه فوق تخصصی به صورت تمام الکترونیک در روز شنبه مورخ ۲۹ شهریور ماه ۹۹ طبق برنامه زمانبندی که متعاقباً اعلام خواهد گردید، در دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سطح کشور برگزار خواهد شد.

در این راستا، محل شرکت در آزمون کتبی هر داوطلب حداکثر تا تاریخ ۲۲ شهریور از طریق مرکز سنجش آموزش پزشکی تعیین و اطلاع رسانی خواهد شد. به همین ترتیب حوزه امتحانی هر داوطلب نیز بنا به راهنمای مربوطه در هنگام صدور کارت ورود به آزمون از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی تعیین و به اطلاع کلیه داوطلبان رسانیده خواهد شد.

کلیه افرادی که در موعد مقرر ثبت نام کرده اند می بایست جهت اطلاع از واجد شرایط بودن برای شرکت در آزمون در تاریخهای ۲۱ و ۲۲ شهریورماه ۹۹  به سایت اینترنتی مرکز سنجش پزشکی مراجعه نمایند.

همچنین داوطلبان لازم است تا تاریخ ۱۵ آذر ماه سالجاری دوره دستیاری خود را به پایان برسانند. کلیه دستیاران رشته های فوق تخصصی می بایست حداکثر ظرف مدت یکسال پس از اتمام دوره آموزش خود در آزمون گواهینامه و دانشنامه رشته مربوطه شرکت نمایند و در صورت عدم شرکت یک دوره مردودی محاسبه خواهد شد.

بر اساس اعلام مرکز سنجش پزشکی، مردودین آزمون گواهینامه فوق تخصصی از سی و سومین دوره این آزمون و به بعد( ازسال ۹۸ و بعد از آن) مشمول یک سال تمدید دوره می شوند و حداکثر پس از سه بار مردودی از سیستم آموزشی بعنوان دستیار فوق تخصصی اخراج میگردند.

شایان ذکر است، دارندگان گواهینامه رشته های فوق تخصصی بالینی، مشمول محدودیت تعداد دفعات شرکت درآزمون کتبی دانشنامه فوق تخصصی نمی باشند

کلیه دستیاران فوق تخصصی که در سالهای ما قبل، دوره دستیاری را به اتمام رسانده اند و در آزمون نهایی شرکت ننموده و یا موفق به کسب حد نصاب لازم نشدند، از سال ۱۳۹۸ بمدت سه سال فرصت دارند که درآزمون گواهینامه – دانشنامه رشته های فوق تخصصی شرکت نمایند و در صورت عدم کسب حد نصاب قبولی گواهینامه، مشمول یکسال تمدید دوره خواهند بود.

تبصره ۱ :افرادی که در آزمون نهایی کتبی گواهینامه فوق تخصصی پس از یکسال تمدید دوره مردود شده اند منحصراً یک نوبت دیگر مجاز به شرکت درآزمون کتبی مذکور میباشند.

تبصره۲: تعیین محل تمدید دوره بعهده هیات ممتحنه رشته مربوطه میباشد

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار