استخدام چهار کارمند خانم

اجرای طرح مشاغل خانگی با همکاری جهاد دانشگاهی

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

اجرای طرح مشاغل خانگی با همکاری جهاد دانشگاهی

رئیس جهاد دانشگاهی گفت:با توجه به تجربه ای که در موضوع پژوهش و فناوری و ارائه آموزش‌های مهارتی داشتیم، اعلام آمادگی کردیم که طرح مشاغل خانگی را برای سایر استان‌های کشور نیز انجام دهیم.

حمیدرضا طیبی رئیس جهاد دانشگاهی در گفت‌وگو با خبرنگار علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با توجه به تجربه ای که در موضوع پژوهش و فناوری و ارائه آموزش‌های مهارتی در سطح کشور داشتیم، می‌خواهیم پروژه اشتغال در کشور را به نحو مطلوب‌تری ادامه دهیم.

وی ادامه داد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در ابتدا پروژه اشتغال را در ۹ استان اجرا کردیم و با تفاهم‌نامه‌ای که بین وزارت کار و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با جهاد دانشگاهی منعقد شد، به عنوان مجری این طرح انتخاب شدیم. خوشبختانه تاکنون فعالیت‌های خوبی در این خصوص انجام شده و به دنبال این هستیم تا استعدادها شناسایی شوند.

رئیس جهاد دانشگاهی تأکید کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در پروژه اشتغال، افراد پس از شناسایی استعدادهای خود به مجموعه‌هایی که بتوانند از دستاوردهای آنان استفاده کنند متصل می‌شوند. همچنین برخی از افراد به بازار کار متصل شده و درنهایت حمایت‌مالی می‌شوند.

طیبی اضافه کرد:‌ همچنین اعلام آمادگی کردیم که می‌توانیم طرح مشاغل خانگی را برای سایر استان‌های کشور نیزانجام دهیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: موافقت‌های اولیه برای این کار اخذ شده و در ۲۳ استان طرح اشتغال انجام می‌شود تا پس از آن بتوانیم با اجرای موفق این طرح در سایر استان‌ها نیز پروژه اشتغال را جلو ببریم.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار