اجرای طرح کاروزی از سوی کاریابی ها منوط به ابلاغ مصوبه دولت

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

اجرای طرح کاروزی از سوی کاریابی ها منوط به ابلاغ مصوبه دولت

مدیر کل هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کار با اشاره به اینکه منتظر مصوبه جدید دولت پیرامون ماده ۷۱ قانون برنامه ششم هستیم گفت: با اجرای این مصوبه اجرای طرح کارورزی باید اجرایی شود. اجرای بیمه بیکاری از سوی کاریابی ها هم در دستور کار است.
محمد اکبرنیا مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی وزارت تعاون٬ کار و رفاه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه مجموعه ما ارتباط مستقیم با بازار کار دارد گفت: رونق بازار کار باعث رونق کاریابی ها می شود. زمانی که رونق تولید پیدا کند،بازار رونق پیدا می کند و در نهایت کاریابی ها رونق می یابند. کاریابی ها به عنوان عامل کمک کننده ارتباط بین کارجو و کارفرما که رونق تولید همراه با خواستن نیروی جدید است که باعث می شود نقش فعالی را کاریابی ها در این زمینه داشته باشند. امیدواریم که چنین چیزی تحقق یابد.

اکبرنیا با اشاره به برنامه ریزی برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور بیان کرد: کشورهایی را مد نظر داریم. یکی از وظایف کاریابی ها واگذاری امور بیمه بیکاری به امور غیرحاکمیتی است.هئیت دولت هم مصوب کرد می توان از منابع بیمه بیکاری علاوه بر بخش دولتی از بخش خصوصی هم در این رابطه استفاده کرد.

وی ادامه داد: در صورتی که بحث واگذاری امور بیمه بیکاری به کاریابی ها ابلاغ شود، می تواند سراسری باشد. بهترین روشی که می توان با آن به تأمین اجتماعی کمک کرد،استفاده از پتانسیل کاریابی هابرای سامان دادن مقرری بیمه بیکاری است. استفاده از کاریابی ها برای سامان دادن مقرری بگیر بیمه بیکاری از باب اینکه متقاضی هستند، در حداقل زمان با توجه به روش سیستماتیک که در حال انجام است و سیستم جامعی را طراحی کردیم که در حداقل زمان درخواست متقاضی بیمه بیکاری، تا زمان پرداخت بیمه بیکاری در حداقل زمان حدود 10روزی می شود که این کار عملیاتی شود. در چند استان این کار در حال انجام است. اما با توجه به اینکه مصوبه دولت که می توانیم از منابع بیمه بیکاری برای بخش خصوصی هم استفاده کرد، این عملیاتی شود. اگر چنین شود می توانیم این موضوع را سراسری کنیم.

اکبرنیا درباره آخرین وضعیت طرح کارورزی در کاریابی ها گفت: منتظر مصوبه جدید دولت پیرامون ماده 71 قانون برنامه ششم هستیم. در راستای این مصوبه کارفرمایانی که به عنوان واحد پذیرنده، نسبت به جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی دارای گواهی طی دوره کارورزی را جذب کنند بابت همان کارورزان و در چارچوب آیین نامه اجرایی ماده 71 قانون برنامه ششم توسعه به مدت22 سال از مزایای معافیت حق بیمه سهم کارفرما برخوردار می‌شوند. دستورالعمل اجرای این طرح از طریق کاریابی ها آماده است و به محض ابلاغ دولت اجرایی می شود.

وی با اشاره به برنامه‌های رونق فعالیت مراکز مشاوره شغلی و کاریابی‌ها گفت: به دلیل رکودی که در بازار کار طی چند سال گذشته وجود دارد کاریابی‌های داخلی نیازمند حمایت بیشتری از نظر اقتصادی هستند.در راستای حمایت از کاریابی‌ها، هماهنگ شده تا در قالب طرح کارورزی بتوان از ظرفیت کاریابی‌ها برای معرفی کارورزان به کارفرمایان استفاده کرد.

مدیر کل هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کارافزود: با اجرای طرح کارورزی علاوه بر معرفی فارغ التحصیلان بیکارِ دارای مدرک تحصیلی لیسانس به بالا به بازار کار، کارفرمایان نیز در صورت جذب این افراد تا دو سال از پرداخت حق بیمه فرد به کارگمارده شده به تأمین اجتماعی معاف می‌شوند.

مدیر کل هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کار با تاکید بر اینکه کاریابی‌ها می‌توانند با ایجاد ارتباط بین کارفرمایان و فارع التحصیلان از این محل منتفع شوند، گفت: ضمن اینکه بیمه بیکاری و انجام امور مربوط به اتباع خارجی هم به کاریابی‌های منتخب واگذار شده و در حال اجرا است.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار