رزومه

آرمان

اجرای پایلوت اصلی نظام هدایت شغلی در پنج دانشگاه

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

اجرای پایلوت اصلی نظام هدایت شغلی در پنج دانشگاه

معاون توانمند سازی سازمان ستفا با بیان اینکه مرکز هدایت شغلی به مدت یک سال در دانشگاه علم و فرهنگ خدمات ارائه خواهد کرد،گفت:‌ در نهایت پایلوت اصلی این طرح در پنج دانشگاه اجرا خواهد شد و پس از ارزیابی نهایی، طرح اصلی جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.

به گزارش ایسنا، دشتی معاون توانمند سازی سازمان ستفا در مراسم افتتاح مرکز هدایت نظام شغلی در دانشگاه علم و فرهنگ با بیان اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی ۷ ماموریت را به جهاد دانشگاهی محول کرده که دو ماموریت در ارتباط با حوزه اشتغال است، اظهار کرد: گام‌های متعددی برای ساماندهی نظام هدایت شغلی و توانمندسازی دانش آموختگان پیش بینی شده که یکی از گام‌های اصلی اجرای یک طرح پژوهشی در راستای هدایت نظام شغلی بود.

وی افزود: به دنبال آن سازمان برنامه در برنامه ششم توسعه کشور موظف به تامین بودجه سنواتی برای ماموریت جهاد دانشگاهی در سند نقشه جامع علمی کشور و بهره‌برداری از توانمندی‌های این نهاد در جهت توسعه فرهنگی علمی و آموزش و تحصیل اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی با همراهی سایر مراجع ذیربط شده است.

دشتی با اشاره به اجرای پایلوت مرکز هدایت شغلی در دانشگاه علم و فرهنگ گفت: این مرکز در قالب طراحی اولیه به مدت یک سال در دانشگاه علم و فرهنگ خدمات ارائه خواهد کرد و طی این مدت تیم پژوهشی بازخورد طرح را ارزیابی خواهند کرد.

معاون توانمند سازی سازمان ستفا ادامه داد: در نهایت این طر ح به صورت پایلوت اصلی در پنج دانشگاه فردوسی مشهد، شیراز ، الزهرا ، علم و هنر یزد و علوم پزشکی شهید بهشتی کلید خواهد خورد.

وی تصریح کرد: پس از ارزیابی نهایی نظامی که بتواند پاسخگوی نیازهای آموزش عالی کشور باشد تدوین و با سازکارهای شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تصویب به مجلس ارسال می شود.

دشتی تاکید کرد:‌ امیدواریم بتوانیم با همکاری وزارت علوم، وزارت کارنظام جامع هدایت شغلی مطلوبی را برای آموزش عالی شکل دهیم و هدایت‌گر خوبی برای دانشجویان جهت حضور در بازار کار باشیم.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار