نیکان

اختلاف دانشگاه آزاد با سازمان سنجش در خصوص تکمیل ظرفیت ارشد ۹۹

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

رئیس دانشگاه آزاد: اختلاف بین دانشگاه آزاد و سازمان سنجش باعث شده تکمیل ظرفیت دانشجویان کارشناسی ارشد عقب بیفتد، در حالی که این موضوع یک ماه پیش مصوب شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، طهرانچی درباره تکمیل ظرفیت ارشد گفت: اختلاف نظری بین دانشگاه آزاد و سازمان سنجش وجود دارد و در جایی که قانون اجازه می دهد تا به صورت ویژه دانشگاه دانشجو پذیرش کند، مداخله می کنند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی درباره تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد گفت: واقعیت این است که دانشگاه آزاد اسلامی به صورت مصوب یک تکمیل ظرفیت در مقطع کارشناسی ارشد دارد. در این میان اختلاف نظری بین دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان سنجش وجود دارد که متأسفانه عده ای بنا دارند سنگربان کنکور باشند و با همه وجود آن را حفظ کنند، چرا که کنکور یک اقتصاد بسیار بزرگ کنار خود شکل داده است.

متأسفانه این افراد بسنده نمی کنند و حتی در جایی که قانون اجازه می دهد تا به صورت ویژه دانشگاه آزاد اسلامی دانشجو پذیرش کند، مداخله می کنند و می خواهند پذیرش دانشگاه را در دستان خود بگیرند.

وی تصریح کرد: این رویکرد خلاف صریح مصوباتی است که این افراد خودشان در آن جلسات حضور داشتند. این اختلاف باعث شده تکمیل ظرفیت دانشجویان کارشناسی ارشد عقب بیفتد. در حالی که این موضوع یک ماه است که مصوب شده است.

طهرانچی ادامه داد: بنده تا به امروز سعی کردم در قالب نامه هایی اعتراض خود را بیان کنم تا دوستان به مصوبات و آنچه در جلسات رخ می‌دهد، پایبند باشند.

وی در پایان گفت: افتخار کشور این است که دانشگاه در پرتو انقلاب اسلامی حیات یافته و این حیات را کوردلان بر نمی تابند و بر این دانشگاه، دانشجویان و جهادگران درود می فرستم.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار