رزومه

آرمان

اردوی زیارتی مشهد مقدس ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد اهواز

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

 

اردوی زیارتی مشهد مقدس ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد اهواز

حوزه ستاد شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز جهت برگزاری اردوی زیارتی مشهد مقدس در مردادماه ۹۶ از دانشجویان شاهد و ایثارگر ثبت نام می نماید.

۱- برادران: ۱۳ لغایت ۱۷ مردادماه به مدت ۵ روز

۲- خواهران: ۲۰ لغایت ۲۴ مردادماه به مدت ۵ روز

۳- هزینه سفر: (۰۰۰/‏۰۰۰/‏۴‬ ریال) ۴۰۰ هزار تومان

۴- وسیله ایاب و ذهاب: هواپیما

۵- شماره حساب ۰۲۱۶۱۹۶۵۷۶۰۰۷ بنام دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

۶- تحویل یک نسخه فیش واریزی به حوزه ستاد شاهد و امور ایثارگران واقع در ساختمان اداری طبقه اول

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار