استخدام چهار کارمند خانم

استخدام صندوق تامین خسارتهای بدنی سال ۹۹

دسته ها: استخدام و بازار کار استخدام سراسری

این آگهی منقضی شده است لطفا از برقراری تماس خود داری نمایید.در صورتی که صاحب آگهی هستید نسبت به تمدید اقدام فرمایید

استخدام صندوق تامین خسارتهای بدنی سال ۹۹
۱۵ مرداد- اطلاعیه قابل توجه شرکت کنندگان در آزمون استخدامی صندوق تامین خسارتهای بدنی کشور

سلام علیکم؛ با عنایت به کثرت شرکت کنندگان در آزمون استخدامی صندوق تامین خسارتهای بدنی و از آنجاکه به دلیل شیوع مجدد بیماری کرونا، حفظ سلامتی ثبت­ نام کنندگان بر مدیران صندوق تامین خسارتهای بدنی کشور یک وظیفه می­ باشد و همچنین برای جلوگیری از تراکم و تجمع افراد در فرآیند استخدامی، مقرر گردید در راستای پایش صحیح اطلاعات و مدارک ارائه شده توسط متقاضیان با ضوابط اعلامی و انجام برنامه ­ریزی دقیق زمان حضور در فرآیند جذب نیرو با لحاظ شرایط و استانداردهای ابلاغی ستاد ملی مبارزه با کرونا، لیست افراد ثبت نام کننده را جهت شرکت در فرآیند جذب نیرو و انجام آزمون و مصاحبه، به تفکیک استان­ها و بصورت مرحله ­ای، از تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ در سایت صندوق تامین خسارتهای بدنی اعلام ­گردد. لذا از تمامی ثبت نام کنندگان برای استخدام در این نهاد درخواست می ­شود، با پیگیری از طریق سایت صندوق به آدرس www.biif.ir ، بر اساس لیست و برنامه زمان­بندی که برای هر استانی جداگانه اعلام خواهدشد، در آدرس تعیین شده حضور بهم رسانند.


به حول و قوه الهي و به منظور تأمين سرمايه انساني متخصص و متعهد مورد نياز و فراهم نمودن شرايط مناسب و متناسب براي داوطلبان استخدام و در راستاي بهينه سازي فرآيند استخدام صندوق تأمين خسارتهاي بدنی در سراسر کشور، شرايط و ضوابط مصاحبه استخدامی (سال 1399) به شرح زير اعلام ميگردد:
مهلت ثبت نام تا 30 تیر 99 می باشد.

تعاريف:

مفاهيم برخي از اصطلاحات بكاررفته در اين دفترچه به شرح زير است:
الف) دستگاه اجرايي: كليه وزارتخانه ها، موسسات دولتي، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، شركتهاي دولتي و كليه دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران،بانک مركزی، بانكها و بيمه هاي دولتی، دستگاه اجرایی ناميده ميشود.
ب) مقاطع تحصيلی: مقطع تحصيلي نشانگر طول مدت تحصيل و نوع مدرك اعطايي در پايان تحصيالت دانشگاهي (و سطوح حوزوي مرتبط) است كه عبارتند از:
1 -كارشناسی (ليسانس) 2 -كارشناسي ارشد (فوق ليسانس)
ج) بومی بودن: افرادي كه حداقل دارای يكي از ويژگي های زير باشند، داوطلب بومي استان يا شهرستان تلقی ميگردند:
1 .شهرستان محل تولد داوطلب يا همسر وي با شهرستان محل مورد تقاضا براي استخدام يكي باشد. (جهت اعمال ضرايب شهرستانی)
2 .استان محل تولد داوطلب يا همسر وي با استان محل مورد تقاضا براي استخدام يكي باشد. (جهت اعمال ضرايب استانی)
3 .همسر و فرزندان كارمندان رسمي و پيماني دولت و يا نيروهاي مسلح (اعم از شاغل و بازنشسته) كه شهرستان محل خدمت فعلي يا بازنشستگي والدين داوطلب با شهرستان محل مورد تقاضا براي استخدام آنان يكي باشد (جهت اعمال ضرايب شهرستانی)
4 .همسر و فرزندان كارمندان رسمي و پيماني دولت و يا نيروهاي مسلح (اعم از شاغل و بازنشسته) كه استان محل خدمت فعلي يا بازنشستگي والدين داوطلب با استان محل مورد تقاضا براي استخدام آنان يكي باشد (جهت اعمال ضرايب استانی)
5 .داوطلب حداقل چهار (4) سال از سنوات تحصيلی (ابتدايي، راهنمايي، دبيرستان و يا دانشگاه) را به صورت متوالي يا متناوب در شهرستان محل مورد تقاضا براي استخدام طي كرده باشد. (جهت اعمال ضرايب شهرستانی)
6 .داوطلب حداقل چهار (4) سال از سنوات تحصيلي (ابتدايي، راهنمايي، دبيرستان و يا دانشگاه) را به صورت متوالي يا متناوب در استان محل مورد تقاضا براي استخدام طي كرده باشد. (جهت اعمال ضرايب استانی)
7 .داوطلب حداقل چهار (4) سال سابقه پرداخت حق بيمه در شهرستان محل مورد تقاضا براي استخدام را داشته باشد. (جهت اعمال ضرايب شهرستانی)
8 .داوطلب حداقل چهار (4) سال سابقه پرداخت حق بيمه در استان محل مورد تقاضا براي استخدام را داشته باشد. (جهت اعمال ضرايب استانی)
9 .پدر، مادر و يا همسر داوطلب حداقل چهار (4) سال سابقه پرداخت حق بيمه در شهرستان محل مورد تقاضا براي استخدام را داشته باشند. (جهت اعمال ضرايب شهرستانی)
10 .پدر، مادر و يا همسر داوطلب حداقل چهار (4) سال سابقه پرداخت حق بيمه در استان محل مورد تقاضا براي استخدام را داشته باشند. (جهت اعمال ضرايب استانی)
تذكر 1: پرداخت حق بيمه به مدت تعيين شده در بندهاي 7 الي 10 صرفاً براي يكي از موارد مذكور قابل احتساب است.
تذكر 2:  مبناي استان و شهرستان براي تعيين بومی بودن داوطلب،آخرين تقسيمات كشوری اعلام شده توسط وزارت كشور در زمان ثبت نام ميباشد.
د) ايثارگران: شامل جانبازان،آزادگان و همسر و فرزندان شهدا، همسر و فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آزادگان داراي یک سال و بالای يكسال اسارت و خواهر و برادر شاهد می باشند.
هـ) ايثارگران: رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زير بيست و پنج درصد (25 درصد) و فرزندان آزادگان كمتر از يكسال اسارت.
تأييد مدت حضور در مناطق جنگی، عملياتي و امنيتی درگير جهت بهره مندي رزمندگان از امتيازات، تسهیلات و خدمات حسب مورد بر عهده مراجع ذيل ميباشد:
الف) معاونت نيروی انسانی هر يك از رده های نيروهای مسلح در مورد رزمندگان متبوع خود
ب) معاونت نيروی انسانی سازمان بسيج مستضعفين سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد بسيجيان و نيروهاي مردمي اعم از مستخدمين دولت و صاحبان مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شغل
پ) معاونت توسعه و منابع انساني وزارت جهاد كشاورزي در مورد جهادگران

شرايط عمومی:

– داشتن تابعيت ايران
– اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوری اسلامی ايران.
– التزام به قانون اساسي جمهوری اسلامی ايران.
– انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني (براي آقايان)
تذکر: ملاک عمل برای ارائه كارت پايان خدمت و يا معافيت دائم، زمان برگزاري مصاحبه ميباشد.
– داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري كه استخدام ميشوند.
تذکر: در صورت عدم تأييد توانايي داوطلبان استخدام توسط صندوق تأمين خسارتهاي بدني درمرحله مصاحبه استخدامي و يا معاينه پزشكي، مرجع رسيدگي به اعتراض داوطلبان، شوراي پزشكي علوم پزشكي استان مربوطه (محل خدمت) ميباشد.
– عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر.
– نداشتن سابقه محكوميت جزايي موثر.
– عدم وجود هرگونه ممنوعيت استخدام در دستگاههاي اجرايي توسط آراء مراجع قضايي و ذیصلاح.
– عدم وجود هرگونه رابطه استخدامي رسمي، ثابت و يا پيماني با دستگاههای اجرایی در زمان ثبت نام.
تذکر: داوطلبان استخدام، نبايستی جزو نيروهای بازخريد خدمت دستگاههای اجرایی باشند.
– داشتن مدرک (رشته تحصيلی و گرايش) با مقطع تحصيلی اعلام شده در دفترچه راهنماي ثبت نام.
تذكر 1 :داوطلبان صرفاً در صورتي ميتوانند در اين مصاحبه ثبت نام نمايند كه رشته تحصيلي، گرايش و مقطع تحصيلي آنان با عنوان رشته تحصيلي، گرايش و مقطع تحصيلي مندرج در شرايط احراز مشاغل اين دفترچه راهنماي ثبت نام مطابقت داشته باشد و عنوان رشته تحصيلي و گرايش بايد در متن گواهينامه موقت يا دانشنامه درج شده باشد. در غير اينصورت حذف خواهند شد.
تذكر 2 : ملاک عمل براي محاسبه تاريخ گواهي فراغت از تحصيل و كارت پايان خدمت زمان برگزاري مصاحبه ميباشد. ملاک فراغت از تحصيل تاريخ مندرج در گواهينامه موقت يا دانشنامه ميباشد.
– داشتن حداكثر سی و پنج (35) سال تمام براي مدرك ليسانس و حداكثر چهل (40) سال تمام براي مدارك تحصيلی فوق ليسانس
تذكر: ملاک عمل براي محاسبه سن افراد، اولين روز ثبت نام می باشد.
تبصره: موارد ذيل به شرط ارائه تأييديه هاي معتبر، به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد:
جانبازان ، آزادگان،فرزندان و همسران شهدا،فرزندان و همسران جانبازان 25 درصد به بالا و فرزندان و همسر آزادگاني كه حداقل يك سال و بالاتر سابقه اسارت دارند، و رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه اختياري در جبهه از شرط حداكثر سن معاف ميباشند.
– افراد خانواده معظم شهدا (شامل پدر، مادر، خواهر و برادر) تا ميزان 5 سال.
– رزمندگان كمتر از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، به ميزان مدت حضور داوطلبانه در جبهه.
– داوطلباني كه به صورت غير رسمي و تمام وقت در وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي، بانكها و شركتهاي تحت پوشش آنها، شركت های بيمه هاي دولتي، شهرداري ها و موسسات و شركت های دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، موسسات و شركت هاي ملي و مصادره شده كه به نحوي از بودجه و كمك دولت استفاده ميكنند، نهادهاي انقلاب اسلامی و شركت هاي تحت پوشش انها از تاريخ 22/ 11/ 1357 به خدمت اشتغال داشته اند، به ميزان مدت خدمت غيررسمي آنها.
– مدت خدمت ضرورت به شريط حداكثر سن مقرر در آگهي استخدامي اضافه ميشود.

مواد مصاحبه تخصصی:

مواد مصاحبه تخصصی براي هر یک از مشاغل در جدول شماره 1 مشخص شده است.

امتيازات و سهميه های قانونی:

الف) امتياز بومی بودن:
براي مشاغل ذكر شده در ستاد دستگاه در شهر تهران ضريب بومي اعمال نمي گردد و كليه داوطلبان با ضريب يك محاسبه ميگردند. و براي ساير استان ها ضريب بومي 1/2 براي كليه افراد بومي استان لحاظ مي گردد. استخدام هاي كه حوزه خدمت دو استان و يا بيشتر ذكر شده نمره بومي براي همه استان هاي ذكر شده به صورت ضريب 1/2 محاسبه مي گردد.
ب- سهميه ايثارگران:
بر اساس هماهنگي هاي بعمل آمده با بنياد شهيد و امور ايثارگران، جذب ايثارگران از محل سهميه هاي استخدامي در امتياز مربوطه جهت فرايند استخدامي لحاظ خواهد شد.
الف) مشمولين سهميه 25 درصد ايثارگران مجاز به بهره مندی از سهميه استخدامی 5 درصد ساير ايثارگران و يا بالعكس، نمي باشند به عبارت ديگر هر داوطلب ميتواند در صورت مشمول بودن، صرفاً از يكي از سهميه هاي مشخص شده استفاده نمايد.
ب) رعايت شرايط حداقل معدل (در صورت وجود در شرايط اختصاصي دستگاه اجرايي) و همچنين كسب حد نصاب نمره مصاحبه براي مشمولين سهميه 25 درصد ايثارگران (به استثناء خواهر و برادر شهيد) الزامي ميباشد.
ج) در فرآيند جذب و استخدام مشمولين سهميه 25 درصد ايثارگران، اولويت استخدام آنها مطابق ضوابط و مقررات جاري و با هماهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران صورت خواهد پذيرفت.
د) به تمامي ايثارگران مشمول سهميه استخدامي 25 درصد ايثارگران توصيه ميشود براي حصول اطمينان از امكان بهره مندي خود از سهميه استخدامي مذكور، قبل از ثبت نام با بنياد شهيد و امور ايثارگران محل تشكيل پرونده خود تماس و نسبت به مشخص شدن وضعيت شغلي و در صورت لزوم اصلاح آن اقدام نمايند.
تذكر: چنانچه مشمولين سهميه 25 درصد ايثارگران، وفق ضوابط جاري بنياد شهيد و امور ايثارگران استان مربوطه، در اولويت يا شمول سهميه استخدامي 25 درصد ايثارگران قرار نگيرند، شركت كننده عادي تلقي ميگردد.
هـ) اولويت پذيرش در مشمولين پنج درصد (5 درصد) ايثارگران، با رزمندگان ميباشد (رزمندگان در صورت ثبت نام و شركت در مصاحبه استخدامي و داشتن شرايط احراز الزم در حد سهميه تعيين شده از شرط حد نصاب در مصاحبه معاف بوده و بر اساس نمرات فضلی مكتسبه انتخاب خواهند شد) و ساير مشمولين سهميه مذكور در صورت كسب حد نصاب در اولويت بندي قرار داشته و در بين خود به رقابت خواهند پرداخت.
و) ايثارگران مشمول سهميه استخدامي 5 درصد ايثارگران،جهت استفاده از سهميه مختص خود، مي بايستي در زمان انتخاب شغل، مشاغلي را انتخاب نمايند كه ظرفيت مورد نظر آن مشاغل بيش از يك نفر باشد. بديهي است استفاده از سهميه ايثارگران 5 درصد صرفاً در مشاغلي اعمال ميگردد كه ظرفيت پذيرش آنها بيش از يك نفر باشد (در مشاغل با يك نفر ظرفيت،سهميه مذكور لحاظ نشده و انتخاب افراد صرفاً بر اساس نمرات مكتسبه صورت خواهد پذيرفت.) سهميه 5 درصد ايثارگران قابل تخصيص به ساير داوطلبان نبوده و در صورت عدم تكميل،سهميه 5 درصد ايثارگران محفوظ خواهد ماند.
ز) استخدام مازاد بر سهميه استخدامي ايثارگران (25 درصد و 5 درصد) از طريق رقابت با ساير داوطلبان آزاد صورت ميپذيرد.
ج) سهميه معلولين
جذب معلولين عادي (با ارايه معرفي نامه از بهزيستي) از محل سهميه استخدامي (3درصد قانون جامع حمايت از معلولان) صرفاً از طريق شركت در مصاحبه استخدامي صندوق تأمين خسارتهاي بدني، كسب حد نصاب الزم و رقابت بين كليه داوطلبان معلول بر اساس نمره مكتسبه مصاحبه و به ميزان حداكثر دو برابر ظرفيت جهت معرفي به مصاحبه استخدامي صورت ميپذيرد.
تذكر 1: معلولين مشمول سهميه 3 درصد جهت استفاده از سهميه مختص خود، ميبايستي در زمان انتخاب شغل، مشاغلي را انتخاب نمايند كه تعداد مورد نياز (ظرفيت) آن مشاغل بيش از يك نفر باشد. (در مشاغل با يك نفر ظرفيت، سهميه مذكور لحاظ نشده و انتخاب افراد صرفاً بر اساس نمرات مكتسبه صورت خواهد پذيرفت.) بديهي است انتخاب افراد برتر جهت استفاده از سهميه معلولين از طريق رقابت بين جامعه معلولين صورت خواهد پذيرفت. سهميه 3 درصد معلولين قابل تخصيص به ساير داوطلبان نبوده و در صورت عدم تكميل، سهميه سه درصد معلولين محفوظ خواهد ماند.
تذكر2: معلولين محترم ميبايست توانايي انجام كاري كه استخدام ميشوند را داشته باشند و در صورت عدم تأييد توانايي معلولين توسط دستگاه مربوطه در مرحله مصاحبه استخدامي و معاينه پزشكي،مرجع رسيدگي به اعتراض داوطلب معلول، شوراي پزشكي علوم پزشكي استان مربوطه (محل خدمت) ميباشد.

 

مراحل ثبت نام:

الف) دارا بودن شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در اين دفترچه جهت شركت در مصاحبه استخدامي و اسکن مدارک:
بديهي است صرفاً داوطلباني ميتوانند در اين مصاحبه ثبت نام نمايند كه در زمان ثبت نام مدارك را در سامانه ثبت و اسكن نمايند و در زمان مصاحبه اصل مدارك را به همراه داشته باشند:
– كارت ملي –
شناسنامه عكسدار
– كارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي و يا معافيت دائم (ويژه برادران) –
مدرك تحصيلي (گواهينامه موقت پايان تحصیلات دال بر فراغت از تحصيل تا زمان برگزاري مصاحبه)
– مدارک دال بر امتيازات و سهميه هاي قانوني (اعم از بومي بودن، نيروي قراردادي براي احتساب حداكثر سن، ايثارگران، معلولين)
تذكر 1: در صورت عدم اسكن مدارک و مستندات متقاضي در سامانه و يا مغايرت مدارک اسكن شده با اطلاعات ثبت شده در سامانه، ثبت نام فرد متقاضي حذف خواهد شد و متقاضي حق هرگونه اعتراض را از خود سلب مينمايد.
تذكر 2 :مدرك تحصيلي متقاضي ميبايست با رشته انتخابي تعيين شده در آگهي استخدام مطابقت داشته باشد. عدم مطابقت رشته تحصيلي متقاضي با عناوين رشته تعيين شده در آگهي استخدام به منزله عدم پذيرش متقاضي در آزمون مصاحبه خواهد بود.
ب) تهيه فايل عکس پرسنلی
داوطلب ميبايست يك قطعه عكس پرسنلي خود را با مشخصات زير، اسكن نموده و فايل آن را براي ارسال از طريق برنامه ثبت نام صندوق تامین خسارتهای بدنی آماده نمايد:
عكس 4×3 كه در سال جاري گرفته شده باشد (عكس تمام رخ) فقط بايستي با فرمت JPG باشد. اندازه عكس اسكن شده بايد حداقل 300×200 پيكسل و حداكثر 400×300 باشد. تصوير داوطلب بايد واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لكه باشد. حجم فايل ذخيره شده عكس نبايد از 70 كيلوبايت بيشتر باشد. حاشيههاي زايد عكس اسكن شده بايد حذف شده باشد. حتي الامکان عكس رنگي و داراي زمينه سفيد باشد.
تذكر 1 :اسكن عكس از روي كارتهاي شناسايي (كارت ملي، شناسنامه و …) قابل قبول نميباشد و داوطلبان الزم است از اصل عكس و مطابق با توضيحات فوق، اقدام به اسكن نمايند.
تذكر 2 :عكس خواهران بايد با حجاب و صورت كامل آنان مشخص باشد.
تذكر مهم: با توجه به مشکلات به وجود آمده در مصاحبه قبلي، در خصوص اشتباه در ارسال عكس داوطلبان، كه اين موضوع اكثراً براي داوطلباني كه ثبت نام آنان توسط ديگران انجام ميشود، رخ داده است، تأكيد ميگردد كه علاوه بر كنترل اطلاعات ثبت نامي ، حتماً نسبت به كنترل عكس ارسالي دقت نماييد تا اشتباهاً عكس داوطلب ديگري به جاي عكس شما ارسال نگردد. بديهي است كه در صورت ارسال عكس اشتباهي از طرف متقاضي، فرد به عنوان متخلف تلقي و مطابق مقررات با وي رفتار خواهد شد.

زمان ثبت نام:

ثبت نام به صورت اينترنتي از روز شنبه مورخ 21/ 04/ 1399 لغايت روز دوشنبه مورخ 30/ 04/ 1399 انجام خواهد پذيرفت.
مدت زمان تعيين شده تمديد نميگردد و متقاضيان بايد در مدت زمان فوق نسبت به ثبت نام اقدام نموده و از موكول نمودن آن به روزهاي پاياني خودداري نمايند. متقاضيان شركت در مصاحبه بايد پس از پايان ثبت نام كد رهگيري خود را يادداشت نموده و تا پايان مراحل استخدام نزد خود نگهداري نمايند. به ثبت نام های ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختي به هيچ وجه مسترد نميگردد.


جهت مشاهده متن کامل آگهی اینجا کلیک نمایید

جهت ثبت نام اینجا کلیک نمایید

هنگام تماس حتما بگویید که آگهی را در اهواز نیاز دیده اید
استخدام و بازار کار استخدام سراسری

تذکر پلیس فتا:

لطفا پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه، از صحت کالا یا خدمات ارائه شده، به صورت حضوری اطمینان حاصل نمایید.


تذکر اهواز نیاز:

"اهواز نیاز" هیچ گونه مسئولیتی در قبال آگهی های درج شده ندارد،لطفا دقت نمایید.