استخدام چهار کارمند خانم

اشتغال پسا کرونا در دستور کار شورای عالی اشتغال

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

رئیس دبیرخانه شورایعالی اشتغال با بیان اینکه “برنامه اشتغال پسا کرونا را در دستور کار داریم” گفت: توسعه اشتغال مناطق مرزی و محروم را در کنار اشتغال پسا کرونا در قالب چندین سناریو دنبال می کنیم.

محمد اسکندری،رئیس دبیرخانه شورایعالی اشتغال در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، درباره برگزاری شورای عالی اشتغال گفت: پیگیری هایی برای برگزاری کمیته انجام دادیم, تمام جلسات به خاطر کرونا کنسل شده است. انشاءالله بعد از کمیسیون دوم, به دنبال برگزاری شورا هستیم. فکر می کنیم در شهریور.

وی ادامه داد:برنامه های اشتغال پساکرونا, ادامه اشتغال روستایی,بحث تبصره18 را داریم که باید برای سال 99 اعلام شود. اشتغال روستایی و ادامه آن را در دستور کار داریم. مرحله پنجم اشتغال روستایی و ادامه آن را باید دنبال کنیم.

اسکندری با بیان اینکه در دوران کرونا بیشترین لطمه به حوزه خدمات وارد شد گفت:باید برنامه ریزی کرد و سیاست هایی را گذاشت که حوزه خدمات به حالت قبلی خود باز گردد.

اسکندری درباره برنامه پسا کرونا گفت: برنامه‌ای بلندمدت در سه سناریو برای دوره پساکرونا تدوین کرده ایم؛ سناریوی نخست اینکه ممکن است واحدهای اقتصادی همراه با رونق به حالتی بهتر از حالت قبل از کرونا برگردند؛ سناریوی دوم پیش بینی یک دوره افول و سپس بازگشت سریع به رونق است و سناریوی سوم بازگشت به روال قبل از کرونا است برای واحدهایی که ظرفیت ایجاد اشتغال در دوران کرونا را هم داشتند.

وی درباره اینکه حوزه ای مانند IT در دوره کرونا فرصت ایجاد اشتغال داشته است گفت:واحدهایی که کار توزیع مواد غذایی انجام می دادند؛ توزیع کالا انجام می دادند,اینها بیشترین ظرفیت ایجاد اشتغال را دارند. توسعه اشتغال در 16استان محروم را در دستور کار داریم. همچنین توسعه اشتغال در مناطق مرزی در برنامه است. مصوبه اشتغال در مناطق مرزی در کمیسیون فرعی اقتصادی دولت است که فکر می کنم تا یک جلسه آینده نهایی و به کمیسیون اصلی ارسال شود. برنامه های پسا کرونا آماده شده است.  یکی از برنامه های مهم در سال جاری حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از ریزش سالیانه 30درصد اشتغال در کشور است.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار