استخدام چهار کارمند خانم

اشتغال ۷۵۴ هزار نفر در واحدهای صنعتی

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

براساس تازه ترین آمار مربوط به سال گذشته ۳۵ هزار و۸۵۵ واحد صنعتی به بهره‌برداری رسیده که ۷۵۴ هزار و ۱۱۲ شغل فعال را ایجاد کرد.

مطابق آمار منتشر شده در سال ۹۸ با یک میلیون و ۸۷۳ هزار و ۳۲ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری انجام شده، تعداد ۴۵ هزار ۶۷۶ واحد صنعتی به بهره‌برداری رسید.
پیش‌بینی شده بود که در این دوره زمانی و با فعالیت واحدهای صنعتی به بهره‌برداری رسیده در مجموع ۹۲۱ هزار و ۷۴۰ اشتغال ایجاد شود.
همچنین از میان واحدهای صنعتی بهره‌برداری شده ۹ هزار و ۸۲۱ واحد غیرفعال و ۳۵ هزار و ۸۵۵ واحد فعال بود.
چنانچه سال گذشته واحدهای صنعتی غیرفعال (۹ هزار و ۸۲۱ واحد صنعتی) وارد چرخه تولید می‌شدند، ۱۶۷ هزار و ۶۲۸ فرصت شغلی فراهم می‌شد.
براساس این گزارش ۴۵ درصد اشتغال در واحدهای کوچک اقتصادی، ۲۳ درصد در واحدهای متوسط، ۲۲ درصد در واحدهای صنعتی بزرگ و ۱۰ درصد در واحدهای خرد فعال شدند و بنابراین بیشترین فرصت شغلی ایجاد شده در بخش صنعتی در سال گذشته مربوط به واحدهای صنعتی کوچک بوده است.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار