رزومه

آرمان چای لاغری

اطلاعيه‌ سازمان اداري و استخدامي كشور درخصوص اصلاح مواد آزموني چهارمين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور شهريورماه سال ۱۳۹۶

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

اطلاعیه سازمان اداري و استخدامي كشور درخصوص اصلاح مواد آزموني كدشغلي ۳۲۵۸ با عنوان شغلي كارشناس امور دريايي ۱ و كد شغلي ۳۲۹۵ با عنوان شغلي كارشناس توسعه سواحل و بنادر و سازه هاي دريايي ۲ سازمان بنادر و دريانوردي در چهارمين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور شهريورماه سال ۱۳۹۶

پيرو اطلاعيه هاي منتشره مورخ ۲/۲۶ ، ۳/۲۴ و ۱۳۹۶/۴/۴، بدين وسيله به اطلاع تمام داوطلبان متقاضي شركت در چهارمين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور كه در شهريورماه سال جاري برگزار مي گردد، مي رساند كه مواد آزموني كدشغلي ۳۲۵۸ با عنوان شغلي كارشناس امور دريايي ۱ و كد شغلي ۳۲۹۵ با عنوان شغلي كارشناس توسعه سواحل و بنادر و سازه هاي دريايي ۲ مربوط به سازمان بنادر و دريانوردي به شرح ذيل اصلاح مي گردد:

۱- عنوان شغلی کارشناس امور دریایی ۱ (کد شغلی ۳۲۵۸):

مدارهای الکتریکی ۱ و ۲ ـ الکترونیک ۱، ۲ و ۳ ـ مخابرات ۱ و ۲ ـ شبکه‌های مخابراتی

۲- در عنوان شغلی کارشناس توسعه سواحل و بنادر و سازه‌های دریایی ۲ (کد شغلی ۳۲۹۵)، ساخت و تولید از مواد آزمون این کد شغلی حذف مي گردد.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار