رزومه

آرمان

توزیع کارت آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی، وزارت بهداشت سال ۹۶

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

توزیع کارت آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی، وزارت بهداشت سال ۹۶

کارجویان گرامی به اطلاع می رساند، کارت آزمون استخدام دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از هم اکنون (۲۸ آذر ۹۶) قابل دریافت میباشد.

جهت دریافت کارت آزمون اینجا کلیک نمایید


خبر ۲۶ آذر ۹۶: اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص تاريخ پرينت كارت و زمان‌ برگزاري آزمون استخدامي دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي – درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي سال

بدينوسيله به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي شركت در آزمون استخدامي دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي-درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سال ۱۳۹۶ مي‌رساند كه آزمون مذكور صبح روز جمعه مورخ ۹۶/۱۰/۰۱ در ۴۱ شهرستان كشور برگزار مي‌شود.

الف‌ – نحوه‌ و زمان پرينت كارت شركت در آزمون

لينك مربوط به كارت و برگ راهنماي شركت در آزمون از روز سه‌شنبه ۹۶/۰۹/۲۸ بر روي پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني: www.sanjesh.org قرار مي‌گيرد و متقاضیان مي‌توانند با وارد كردن اطلاعات شناسنامه‌اي (نام، نام‌خانوادگي، شماره ملی، سال تولد و …) خود نسبت به مشاهده و تهیه پرينت كارت شرکت در آزمون اقدام و براساس آدرس تعيين شده بر روي كارت شركت در آزمون، به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمايند. بديهي است براي شركت در جلسه آزمون همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون و هم چنين اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار و ارائه آن الزامي است.

ب‌ – درخصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون چنانچه مغايرتي مشاهده شد، داوطلبان لازم است به شرح زير اقدام نمايند:

۱ـ چنانچه مغايرتي در اطلاعات مندرج در بندهاي ۱، ۲، ۴، ۵ ، ۶ ، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۸ و ۱۹ (شامل: نام خانوادگي، نام، تاريخ تولد، شماره شناسنامه، كدملي، سهميه ۲۵ درصد ايثارگران، سهميه ۵ درصد ايثارگران، داوطلب بومي، حالت بومي، نوع بومي، وضعيت فعلي طرح مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان، تاريخ فارغ‌التحصيلي، معدل آخرين مقطع تحصيلي) كارت شركت در آزمون شما وجود دارد لازم است براي اصلاح مورد يا موارد مذكور حداكثر تا تاريخ ۹۶/۱۰/۰۱ منحصراً به سايت اين سازمان به نشاني: www.Sanjesh.org قسمت ويرايش اطلاعات مراجعه و از آن طريق نسبت به اصلاح موارد اقدام نماييد و درصورتي كه نسبت به بندهاي ۳، ۷، ۸، ۹، ۱۶، ۱۷و۲۱ (جنس، دين، معلول عادي، نيازمند منشي، مقطع تحصيلي، عنوان رشته تحصيلي و اولويت انتخابي) معترض مي‌باشيد ضروري است در روزهاي چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۹/۲۹ و پنجشنبهمورخ ۹۶/۰۹/۳۰ از ساعت ۸:۳۰ الي ۱۲:۰۰ و ۱۴:۰۰ الي ۱۷:۰۰ با همراه داشتن مدارك مربوطه (كارت ملي واصل شناسنامه عكسدار) به نماينده اين سازمان مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطهبراساس جدول شماره ۲ اطلاعيه پرينت كارت شركت در آزمون مندرج در سايت سازمان مراجعه نماييد. در غير اين صورت مطابق ضوابط با شما رفتار خواهد شد.

تذكر مهم درخصوص سهميه ۲۵ درصد ايثارگران: داوطلب گرامي متقاضي استفاده از سهميه ۲۵ درصد ايثارگران توجه داشته باشند سهميه مندرج بر روي كارت شركت در آزمون آنها براساس اطلاعات تكميلي مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام (خوداظهاري) در نظر گرفته شده است و درصورت تاييد سهميه توسط ارگان مربوط، سهميه مورد نظر در مراحل بعدي براي آنها اعمال مي‌گردد. در غير اينصورت با سهميه آزاد گزينش خواهند شد.

۲- چنانچه عكس الصاقي به كارت ورودي داوطلب با چهره وي مغايرت داشته باشد لازم است شخص داوطلب همراه با دو قطعه عكس و كارت ملي يا شناسنامه عكسدار براي اصلاح كارت، مطابق ساعت و تاريخ اعلام شده در بند «ج» به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه‌ رفع نقص مراجعه نمايند. در غير اين صورت فرد به عنوان متخلّف تلقي و برابر مقررات با وي رفتار خواهد شد.

۳- چنانچه عكس روي كارت داوطلب داراي اشكالاتي از جمله، فاقد مهر، واضح نبودن عكس و يا اشتباه عكس ميباشد ضروري است ضمن همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون، ۲ قطعه عكس ۴×۳ و كارت ملي يا شناسنامه عكسدار مطابق ساعت و تاريخ اعلام شده در بند «ج» به نماينده اين سازمان در باجه‌ي رفع نقص مراجعه نمايند. موضوع را پيگيري نموده تا مشكل برطرف گردد. در غير اين صورت فرد به عنوان متخلّف تلقي و برابر مقررات با وي رفتار خواهد شد.

۴- چنانچه شماره داوطلب شما چه به صورت عددي و يا به صورت حروف ناخوانا مي‌باشد مطابق ساعت و تاريخ اعلام شده در بند «ج» به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه‌ي رفع نقص مراجعه نماييد و موضوع را پيگيري نموده تا مشكل برطرف گردد.

ضمناً ساير اطلاعات مندرج بر روي كارت شركت در آزمون هر داوطلب بر اساس اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام كه توسط خود داوطلب تكميل گرديده، در نظر گرفته شده است.

تذكر: داوطلبان براي آگاهي بيشتر از ضوابط آزمون از برگ راهنماي شركت در آزمون كه بر روي پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان قرار دارد پرينت تهيه و نسبت به مطالعه دقيق آن اقدام نمايند.

ج – آدرس و محل‌ رفع نقص كارت شركت در آزمون

در صورت بروز اشكال در تهيه پرينت از كارت شرکت در آزمون و يا مشاهده مغايرت در اطلاعات مندرج در كارت ورودی با اطلاعات ثبت‌نامي و يا هريك از موارد مندرج در بند «ب» فوق ، داوطلبان مي‌توانند از ساعت ۸:۳۰ الي۱۲:۰۰ صبح و ۱۴:۰۰ الي ۱۷:۰۰ بعدازظهر روزهاي چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۹/۲۹ و پنجشنبه مورخ ۹۶/۰۹/۳۰ به نماینده سازمان سنجش آموزش كشور مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوط (مطابق جدول شماره ۲ ذيل) مراجعه و نسبت به اصلاح و رفع اشكال احتمالي کارت خود اقدام نمايند.

د- زمان و محل برگزاري آزمون

آزمون کليه داوطلبان صبح روز جمعه مورخ ۱/۱۰/۹۶ برگزار مي‌گردد و فرآيند برگزاري آزمون از ساعت ۸:۳۰ صبح آغاز و درهاي ورود به جلسه امتحان نيمساعت قبل از شروع فرآيند بسته خواهد شد، لذا كليه داوطلبان مي‌بايست قبل از بسته شدن درهاي ورودي در محل حوزه امتحاني خود حاضر باشند. آدرس محل برگزاري آزمون بر روي پرينت كارت شركت در آزمون داوطلبان درج گرديده است.

هـ – تذكرهاي‌ مهم‌

۱- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون‌، اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار الزامي است.

۲- در ورودي ِحوزههاي امتحاني رأس‌ ساعت‌ ۰۸:۰۰ (هشت) بسته خواهد شد لذا داوطلبان لازم است قبل از بسته شدن درهاي ورود به جلسه آزمون در حوزه امتحاني حاضر باشند.

۳- هر داوطلب براي حضور در جلسه آزمون بايد علاوه بر پرينت كارت شركت در آزمون، اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار، چند مداد سياه نرم پررنگ، مدادتراش، مداد پاكن و يك سنجاق و يا سوزن به همراه داشته باشد.

۴- مخدوش نمودن و پاره نمودن پاسخنامه، عدم ارائه پاسخنامه در زمان مقرر و تعلل در ارائه مدارك امتحاني ماهيتاً از مصاديق تخلّف و تقلّب محسوب مي گردد و با داوطلبان متخلف برابر با قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري رسيدگي و برخورد خواهد شد.

۵- داوطلبان بايد از آوردن وسايل اضافي از جمله كيف دستي، ساك دستي، پيجر، تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند، جزوه، كتاب، ماشين‌حساب، هرگونه نت و يادداشت و نظاير آن و همچنين وسايل شخصي به جلسه آزمون اكيداً خودداري نمايند. بديهي است كه به همراه داشتن هر كدام از وسايل مندرج در اين بند به عنوان تقلب و تخلف تلقي و با داوطلبان ذيربط براساس قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري رفتار خواهد شد.

۶- با توجه به اينكه سازمان سنجش آموزش كشور در جهت بهبود و ارتقاء كيفي حوزههاي برگزاري آزمون، نياز به نظرات شما به عنوان معتبرترين منبع اخذ داده و اطلاعات براي ارزيابي حوزهها دارد، خواهشمند است نسبت به تكميل نمودن پرسشنامه ارزيابي حوزه امتحاني خود در اين آزمون از تاريخ ۱/۱۰/۹۶ لغايت ۶/۱۰/۹۶ بصورت اينترنتي از طريق پايگاه اطلاع رساني اين سازمان اقدام نمائيد.

در خاتمه اضافه مي‌نمايد كه داوطلبان در صورت لزوم مي‌توانند سئوال يا سئوالات خود را در اين خصوص از اين تاريخ لغايت روز پنج­شنبه ۹۶/۰۹/۳۰ همه روزه به غیر از ایام تعطیل و در وقت اداری با بخش پاسخگويي اينترنتي اين سازمان و يا شماره ‌تلفن ‌۴۲۱۶۳-۰۲۱ در ميان بگذارند.

جدول شماره ۱-شهرستان‌ محل‌ برگزاري آزمون استخدامي وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشكي سال‌ ۱۳۹۶

نام استان

شهرستان محل

 برگزاري آزمون

استان محل اقامت

آذربايجان شرقي(۱۰)

تبريز (۱۰۱۲)

كليه داوطلبان استانآذربايجان شرقي(۱۰۱۲)

آذربايجان غربي(۱۱)

اروميه (۱۱۰۴)

داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي ارومیه (۱۱۰۴)و اشنویه(۱۱۰۶)، پلدشت(۱۱۱۱)، پیرانشهر(۱۱۱۳)، چالدران (۱۱۱۷)، چايپاره (۱۱۱۹)، خوی (۱۱۲۳)، سردشت (۱۱۲۴)، سلماس (۱۱۲۷)، شوط (۱۱۳۱) ، ماکو (۱۱۳۳) و مهاباد (۱۱۳۵) استان آذربایجان غربی می باشند.

مياندوآب (۱۱۳۸)

 داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي بوکان (۱۱۰۹)، تکاب (۱۱۱۵)، شاهین دژ (۱۱۲۹)، میاندوآب (۱۱۳۸) و نقده (۱۱۴۰) استان آذربایجان غربی می باشند.

اردبيل(۱۲)

اردبيل (۱۲۰۲)

 کلیه داوطلبان استان اردبيل‌ (۱۲۰۲)

اصفهان(۱۳)

 اصفهان (۱۳۱۰)

کلیه داوطلبان استان اصفهان (۱۳۱۰)

ايلام(۱۴)

 ايلام ‌(۱۴۰۵)

کلیه داوطلبان استان ايلام‌ (۱۴۰۵)

بوشهر(۱۵)

 بوشهر (۱۵۰۲)

كليه داوطلبان استان بوشهر (۱۵۰۲)

تهران(۱۶)

تهران (۱۶۰۷)

كليه داوطلبان استان تهران (۱۶۰۷)

چهار محال و بختياري(۱۷)

شهركرد (۱۷۰۹)

كليه داوطلبان استان چهار محال و بختياري (۱۷۰۹)

خراسان جنوبي(۱۸)

بيرجند (۱۸۰۲)

كليه داوطلبان استان خراسان جنوبي (۱۸۰۲)

خراسان رضوي(۱۹)

مشهد (۱۹۶۰)

داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي بجستان (۱۹۰۱)، بردسکن(۱۹۰۵)، بینالود (۱۹۰۶)، باخزر (۱۹۰۸) تایباد (۱۹۰۹)، فیروزه (۱۹۱۲)، تربت جام (۱۹۱۶)، زاوه (۱۹۲۰)، تربت حیدریه (۱۹۲۲)،چناران (۱۹۲۸)، خلیل آباد (۱۹۳۰)، خواف(۱۹۳۴)، درگز (۱۹۳۷)، رشتخوار(۱۹۴۰)، سرخس (۱۹۴۷)، فریمان (۱۹۴۹)، قوچان (۱۹۵۱)،کاشمر(۱۹۵۳)،کلات (۱۹۵۵)، گناباد (۱۹۵۷)، مشهد (۱۹۶۰)، مه ولات(۱۹۶۲)، و نیشابور(۱۹۶۵) از استان خراسان رضوی می باشند.

سبزوار (۱۹۴۵)

داوطلباني كه شهرستان  محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي ، جغتای(۱۹۲۳)، جوین (۱۹۲۶)، خوشاب (۱۹۴۱) و داورزن (۱۹۴۲) و سبزوار(۱۹۴۵) از استان خراسان رضوي می باشد.

خراسان شمالي(۲۰)

بجنورد (۲۰۰۵)

كليه داوطلبان استان خراسان شمالي (۲۰۰۵)

خوزستان(۲۱)

اهواز (۲۱۱۲)

 

داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي آبادان (۲۱۰۲)، امیدیه (۲۱۰۴)،  اندیکا (۲۱۰۷)، حمیدیه (۲۱۱۱)، اهواز (۲۱۱۲)، ایذه(۲۱۱۵)، باغ ملک(۲۱۱۷)، باوی (۲۱۱۰)، بندر ماهشهر (۲۱۲۰)، آغاجاری(۲۱۲۱)، بهبهان(۲۱۲۴)، خرمشهر(۲۱۲۵)، دشت آزادگان(۲۱۳۱)، رامشیر(۲۱۳۲)، رامهرمز (۲۱۳۴)، شادگان(۲۱۳۵)، شوشتر(۲۱۴۰)، گتوند(۲۱۴۲)، لالی(۲۱۴۴)، مسجدسلیمان(۲۱۴۶)، هفتگل(۲۱۴۸)، هندیجان (۲۱۵۰)، هویزه (۲۱۵۱) و کارون(۲۱۶۶) از استان خوزستان می باشند.

دزفول (۲۱۲۹)

داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي انديشمك (۲۱۰۹) ، دزفول‌(۲۱۲۹) و شوش(۲۱۳۸) استان خوزستان مي باشند.

زنجان(۲۲)

زنجان (۲۲۱۲)

 کلیه داوطلبان استان زنجان‌(۲۲۱۲)

سمنان(۲۳)

سمنان ‌(۲۳۰۴)

 کلیه داوطلبان استان سمنان(۲۳۰۴)

سيستان وبلوچستان(۲۴)

زاهدان‌ (۲۴۱۸)

داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي خاش(۲۴۰۸)، زاهدان(۲۴۱۸) و میرجاوه(۲۴۱۹) از استان سیستان و بلوچستان می باشند.

زابل(۲۴۱۴)

داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان شهرستان زابل(۲۴۱۴)، زهک(۲۴۲۲)، هیرمند (۲۴۳۵)، هامون (۲۴۴۸)و نیمروز (۲۴۴۶) استان سيستان و بلوچستان است

ايرانشهر (۲۴۰۳)

داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي ايرانشهر(۲۴۰۳)، ، دلگان(۲۴۱۱)، مهرستان(۲۴۱۶) سراوان(۲۴۲۵)، سرباز (۲۴۲۹)، سیب سوران(۲۴۳۰) و فنوج (۲۴۳۷) از استان سیستان و بلوچستان می باشند.

چا‌بهار (۲۴۰۶)

 

داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي چا‌بهار(۲۴۰۶)، کنارک(۲۴۳۳)، قصرقند(۲۴۳۸) و نيك شهر (۲۴۴۰) استان سيستان وبلوچستان مي‌باشند.

ادامه جدول شماره ۱-شهرستان‌ محل‌ برگزاري آزمون استخدامي وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشكي سال‌ ۱۳۹۶

نام استان

شهرستان محل

 برگزاري آزمون

استان محل اقامت

فارس(۲۵)

شيراز (۲۵۳۶)

کلیه داوطلبان استان فارس(۲۵۳۶)

قزوين(۲۶)

قزوين‌ (۲۶۱۹)

کلیه داوطلبان استان قزوين‌(۲۶۱۹)

قم(۲۷)

قم (۲۷۰۴)

 کلیه داوطلبان استان قم‌(۲۷۰۴)

كردستان(۲۸)

سنندج ‌(۲۸۱۹)

 کلیه داوطلبان استان كردستان‌(۲۸۱۹)

كرمان(۲۹)

كرمان(۲۹۴۰)‌

داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای ارزوئیه(۲۹۰۱)، رابر(۲۹۰۲)، بافت (۲۹۰۳)، بردسیر(۲۹۰۵)، فهرج(۲۹۰۷)، بم(۲۹۰۸)، نرماشیر(۲۹۰۹)، راور(۲۹۱۴)، ریگان(۲۹۲۳)، زرند(۲۹۲۴)، کرمان(۲۹۴۰)و کوهبنان (۲۹۴۲) استان کرمان می باشند.

جیرفت (۲۹۱۲)

داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای ، جیرفت (۲۹۱۲)، رودبارجنوب(۲۹۲۱)، عنبرآباد(۲۹۳۲)، قلعه گنج (۲۹۳۴) ، فاریاب(۲۹۴۳)، کهنوج(۲۹۴۴) و منوجان(۲۹۴۶) استان کرمان می باشند.

رفسنجان (۲۹۱۸)

داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای انار(۲۹۱۵)، رفسنجان(۲۹۱۸)، سيرجان(۲۹۲۷)و شهربابك (۲۹۲۹) استان کرمان می باشند.

كرمانشاه(۳۰)

كرمانشاه(۳۰۲۴)

كليه داوطلبان استان كرمانشاه (۳۰۲۴)

كهگيلويه و بويراحمد(۳۱)

بويراحمد (ياسوج‌) (۳۱۰۳)

كليه داوطلبان استان كهگلويه و بوير احمد(۳۱۰۳)

گلستان(۳۲)

گرگان(۳۲۱۷)

كليه داوطلبان استان گلستان (۳۲۱۷)

گيلان(۳۳)

رشت (۳۳۱۳)‌

كليه داوطلبان استان گيلان (۳۳۱۳)

لرستان(۳۴)

خرم‌آباد (۳۴۱۳)

داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای پلدختر(۳۴۰۸)، خرم آباد (۳۴۱۳)، دلفان(۳۴۱۵)، دوره (۳۴۱۸)، سلسله (۳۴۲۲)، رومشکان (۳۴۲۴) و کوهدشت (۳۴۲۷) استان لرستان می‌باشند.

بروجرد (۳۴۰۷)

داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي ازنا (۳۴۰۲)، اليگودرز (۳۴۰۵)، بروجرد (۳۴۰۷) و دورود (۳۴۱۷) استان لرستان مي‌باشند.

مازندران(۳۵)

ساري (۳۵۲۷)

كليه داوطلبان استان مازندران (۳۵۲۷)

مركزي(۳۶)

اراك (۳۶۰۲)

کلیه داوطلبان استان مركزي (۳۶۰۲)

هرمزگان(۳۷)

بندرعباس (۳۷۰۹)

 کلیه داوطلبان استان هرمزگان‌ (۳۷۰۹)

همدان(۳۸)

‌همدان (۳۸۲۳)‌

داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای اسد آباد (۳۸۰۱)، بهار (۳۸۰۴)، رزن (۳۸۰۹)، کبودرآهنگ (۳۸۱۲)، فامنین(۳۸۲۲)، و همدان(۳۸۲۳) از استان همدان می باشند.

ملاير (۳۸۱۶)

داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي تويسركان (۳۸۰۶)، ملاير (۳۸۱۶)، نهاوند (۳۸۲۰) و استان همدان مي باشند.

يزد(۳۹)

يزد (۳۹۲۰)

کلیه داوطلبان استان يزد (۳۹۲۰)

البرز(۴۰)

كرج (۴۰۰۸)

كليه داوطلبان استان البرز (۴۰۰۸)

 

جدول‌ شماره ۲- نشاني باجه‌هاي رفع نقص احتمالي كارت هاي شركت درآزمون استخدامي وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشكي  سال ۱۳۹۶ 

نام استان محل اقامت

نام شهرستان محل برگزاري

محل رفع نقص كارت

نشاني باجه‌هاي رفع نقص

آذربايجان شرقي

تبريز

دانشگاه تبريز

تبريز: بلوار۲۹بهمن، دانشگاه تبريز، طبقه همكف، ساختمان مديريت امور آموزشي

آذربايجان غربي

اروميه

دانشگاه اروميه

اروميه: خيابان شهيد بهشتي، دانشگاه اروميه، ستاد مركزي پرديس دانشگاهي دانشگاه‌ اروميه

مياندوآب

مركزآموزش عاي شهيد باكري مياندوآب

مياندوآب: بزرگ راه ولايت، بالا ترازكوي رابري، نرسيده به استگاه راه آهن

اردبيل

اردبيل

دانشگاه محقق اردبيلي

اردبيل: خيابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبيلي، ساختمان سابق اداره كل امور آموزشي

اصفهان

 اصفهان

دانشگاه اصفهان

اصفهان: ميدان آزادي، دروازه شيراز،خيابان دانشگاه،درب شمالي دانشگاه اصفهان،جنب اداره كل آموزش، دفتر ستاد آزمونها

ايلام

ايلام

دانشگاه ايلام

ايلام: بلوارپژوهش، دانشگاه ايلام، حوزه معاونت آموزشي

بوشهر

 بوشهر

دانشگاه خليج فارس بوشهر

بوشهر: خيابان شهيد ماهيني، دانشگاه خليج فارس بوشهر

تهران

تهران

دانشكده فرهنگ وارتباطات دانشگاه سوره

تهران: خيابان انقلاب، ميدان فردوسي، بن بست شاهرود، دانشكده فرهنگ وارتباطات دانشگاه سوره

چهارمحال و بختياري

شهر كرد

دانشگاه شهركرد

شهركرد: بلواررهبر، دانشگاه شهركرد، معاونت آموزشي

خراسان جنوبي

بيرجند

دانشگاه بيرجند

بيرجند: ميدان شهدا، خيابان دانشگاه، دانشگاه بيرجند، دانشكده هنر

خراسان شمالي

بجنورد

دانشگاه بجنورد

بجنورد: كيلومتر۴ جاده اسفراين، دانشگاه بجنورد، ساختمان شماره دو دانشكده علوم انساني

خراسان رضوي

مشهد

دانشگاه فردوسي مشهد

مشهد: بلوار وكيل آباد،روبروي پارك‌ ملت، درب شمالي دانشگاه فردوسي مشهد، مديريت آموزشي دانشگاه

سبزوار

دانشگاه حكيم سبزواري سبزوار

سبزوار: توحيد شهر، پرديس دانشگاه حكيم سبزواري، طبقه همكف، دانشكده علوم

خوزستان

اهواز

دانشگاه شهيد چمران اهواز

اهواز: جاده گلستان، جنب پل پنجم، ورودي دانشگاه شهيدچمران اهواز

دزفول

دانشگاه جندي شاپور دزفول

دزفول: روبروي پايگاه چهارم شكاري وحدتي، دانشگاه جندي شاپور دزفول

زنجان

زنجان

دانشگاه زنجان

زنجان: كيلومتر ۶ جاده تبريز، دانشگاه زنجان، ساختمان مركزي واحدرايانه

سمنان

سمنان

دانشگاه سمنان

سمنان: روبروي پارك سوكان، پرديس شماره يك دانشگاه سمنان، ساختمان انتشارات دانشگاه

سيستان وبلوچستان

زاهدان

دانشگاه سيستان و بلوچستان

زاهدان: خيابان دانشگاه،ورودي زيبا شهر، سازمان مركزي دانشگاه سيستان وبلوچستان، دفترمعاونت آموزشي

زابل

دانشگاه زابل

زابل: كيلومتر۲جاده بنجار، پرديس جديد دانشگاه زابل، ساختمان كلاسهاي ابوسعيد سجزي

ايرانشهر

دانشگاه ولايت ايرانشهر

ايرانشهر: كيلومتر۴بزرگراه شهيد مرادي، دانشگاه ولايت ايرانشهر

چابهار

دانشگاه دريا نوردي وعلوم دريايي چابهار

چابهار: بلوار دانشگاه، دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار

فارس

شيراز

دانشگاه شيراز

شيراز: خيابان ساحلي غربي، مجتمع فرهنگي رفاهي دانشگاه شيراز

قزوين

قزوين

دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) قزوين

قزوين: انتهاي بلوار دانشگاه امام خميني قزوين (ره)

قم

قم‌

دانشگاه قم

قم: انتهاي بلوارمحمدامين، بعد از شهرك قدس، دانشگاه قم، جنب سردرب دانشگاه

كردستان

سنندج

دانشگاه كردستان-سنندج

سنندج: خيابان پاسداران، خيابان دانشگاه، درب اصلي دانشگاه كردستان، مهمانسراي دانشگاه

كرمان

كرمان

دانشكده فني و حرفه اي شماره يك كرمان (شهيد چمران)

كرمان:خيابان شهيدمصطفي خميني، ابتدای اتوبان هفت باغ علوی، دانشكده فني و حرفه­اي شماره يك كرمان(شهيد چمران)

جيرفت

دانشگاه جيرفت

جيرفت: كيلومتر۸جاده بندرعباس، دانشگاه جيرفت

رفسنجان

دانشگاه ولي عصر(ع) رفسنجان

رفسنجان: ابتداي بلوارولايت، سازمان مركزي دانشگاه ولي عصررفسنجان، دفتر استعدادهاي درخشان

كرمانشاه

كرمانشاه

دانشگاه رازي كرمانشاه

كرمانشاه: طاق بستان، باغ ابريشم، پرديس دانشگاه رازي، سازمان مركزي دانشگاه، اداره كل امورآموزش

كهگيلويه و بويراحمد

ياسوج

دانشگاه ياسوج

ياسوج: ميدان معلم، خيابان دانشجو، دانشگاه ياسوج، ساختمان مديريت آموزشي و تحصيلات تكميلي

گلستان

گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

گرگان: خيابان شهيد بهشتي، دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان

گيلان

رشت

دانشگاه گيلان

رشت: بلوار حافظ، خيابان ملت، روبروي شهربازي، پرديس دانشگاه گيلان

لرستان

خرم‌آباد

دانشگاه لرستان

خرم‌آباد: كيلومتر ۵ جاده (خرم آباد – تهران)، دانشگاه لرستان

بروجرد

دانشگاه حضرت آيت الله بروجردي بروجرد

بروجرد: كيلومتر۳جاده بروجرد- خرم آباد، دانشگاه آيت لله بروجردي بروجرد

 

مازندران

ساري

دانشكده فني امام محمد باقر (ع)

ساري: بلوار خزر، خيابان شهيد مطهري (طبرستان)، دانشكده فني امام محمدباقر (ع)

مركزي

اراك

دانشگاه اراك

اراك: ميدان شريعتي، دانشگاه اراك، درب اصلي دانشگاه، روبروي باجه انتظامات، دانشگاه اراك

هرمزگان

بندرعباس

دانشگاه هرمزگان

بندرعباس: آزادشهر، بلوارافروزشهابي پور، مجتمع آموزشي وپژوهشي بصيرت (گفتگوي تمدنها)

همدان

‌همدان

دانشگاه بوعلي سينا همدان

همدان: شهرك مدرس، خيابان ابوطالب، دانشكده علوم انساني، معاونت آموزشي دانشكده علوم انساني

ملاير

دانشگاه ملاير

ملاير: كيلومتر۴جاده اراك، دانشگاه ملاير

البرز

كرج

دانشگاه خوارزمي كرج

كرج: حصارك، ميدان دانشگاه، دانشگاه خوارزمي پرديس كرج

يزد

يزد

دانشگاه يزد

يزد: صفائيه، چهار راه پژوهش، ورودي درب دانش ، ساختمان كنار سالن فجر

span style=”font-family: Tahoma;”

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار