رزومه

آرمان

اعتراض جوانان آبادان به استخدام نیروهای غیربومی در منطقه آزاد

دسته ها: اخبار استان اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

اعتراض جوانان آبادان به استخدام نیروهای غیربومی در منطقه آزاد

امروز جمعی از جوانان آبادانی به آنچه به کارگیری نیروهای غیربومی توسط سازمان منطقه آزاد اروند نامیدند، اعتراض کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، معترضان با اشاره به وضعیت تاسف بار اشتغال در این شهر، نسبت به استخدام نیروهای غیر بومی در پروژه ها و بخشهای مختلف اعتراض کردند.

به گفته آنها، سازمان منطقه آزاد اروند علاوه بر تلاش برای توسعه فعالیتهای اقتصادی، رفع محرومیت از شهرهای آبادان و خرمشهر به عنوان شهرهای تحت پوشش این منطقه را نیز در دستور کار و ماموریت خود دارد که تاکنون در این باره موفق نبوده است.

جوانان آبادانی می گویند: هر بار که سازمان منطقه آزاد اروند پروژه ای را برای انجام در این شهر تعریف می کند، کورسویی از امید در دل جوانان تحصیلکرده و جویای کار این شهر روشن می شود، اما متاسفانه در کمترین زمان ممکن خبر استخدام غیر بومی ها و شروع پروژه به گوش می رسد و این روند ادامه دارد که نه تنها سبب بروز نارضایتی در میان مردم شده بلکه خواهان بازنگری دولت در روند انجام فعالیتها در منطقه آزاد اروند هستند.

آنان همچنین استخدام نیروهای غیرمرتبط و تازه کار و صد البته سفارش شده این مسئول و آن مسئول در بخشهای مختلف سازمان منطقه آزاد اروند را یکی از موارد غیر قابل قبول و پذیرش خوانده و عنوانمی کنند: این در حالی است که جوانان تحصیل کرده و دارای تجربه زیادی در این شهر هستند که می توانند مشغول به کار شوند و به واسطه شهروند بودنشان دلسوزانه تر و مسئولانه تر مسائل را پیگیری و برنامه ها را به سرانجام برسانند.

آنان می گویند: منطقه آزاد اروند از زمان شکل گیری تاکنون (از سال ۸۴) در جهت کسب رضایتمندی شهروندان آبادان و خرمشهر موفق نبوده است که این موضوع ضرورت بررسی و پیگیری دلائل آن و ارائه برنامه های رفع سریع این مشکل را طلب می کند.

اخبار استان اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار