رزومه

آرمان

اعلام اسامی ۱۰۴ جان باخته منتقل شده به کشور

دسته ها: اخبار اجتماعی و اقتصادی اخبار

سازمان حج و زیارت اسامی ۱۰۴ جان باخته حادثه منا را که پیکرهای مطهر آنان صبح امروز به کشور انتقال یافت منتشرکرد.

به نقل از روابط عمومی سازمان حج و زیارت، اسامی ۱۰۴ جان باخته حادثه منا که پیکرهای مطهر آنان امروز به کشور انتقال یافت به شرح زیر اعلام شد:

ردیف نام نام خانوادگی نام پدر استان کاروان

۱ عبدالرسول ابراهیمی مصیب فارس ۲۴۰۱۰

۲ وحید اسلامی محمد فارس ۲۴۰۱۹

۳ احمد اسمعیلی چافی ابراهیم گیلان ۲۸۱۵۹

۴ نادعلی امینی علیایی محمدامین فارس ۲۴۰۱۶

۵ عزت اله ایزدی سرمست فارس ۲۴۰۱۰

۶ تازه گل آزمون عراز گلستان ۳۸۰۱۷

۷ محمدرحیم آقائی پور علی تهران

۸ علی اکبر باغانی محمد خراسان رضوی ۱۹۲۸۹

۹ محمد ابراهیم باقری بابا محمد خراسان شمالی ۴۰۰۱۱

۱۰ محمد باقری محمدابراهیم خراسان شمالی ۴۰۰۱۱

۱۱ حسن باهرخواه عباس خراسان رضوی ۱۹۳۷۳

۱۲ محمدباقر بذارچمازکتی عزیز مازندران ۳۰۲۷۸

۱۳ اروجعلی برازنده شایق ماشااله اردبیل ۱۰۰۰۳

۱۴ عبداله براهویی ژند روشن گلستان ۳۸۰۳۶

۱۵ عطا اله برزگر محمدحسین فارس ۲۴۰۱۰

۱۶ بالا اوغلان برگستان غلام اردبیل ۱۰۱۱۶

۱۷ رحمت الله بهمرام عبدالعلیم گلستان ۳۸۰۱۷

۱۸ محمدباقر بهمن زادگان جهرمی بخشی فارس ۲۴۰۳۷

۱۹ ابراهیم پوررستمی اسماعیل گیلان ۲۸۱۵۹

۲۰ حسین پیروی اکبرابادی زکی فارس ۲۴۰۱۶

۲۱ علی تقوی طلب حسین خراسان رضوی ۱۹۰۲۹

۲۲ بی بی روشن تکه کریم گلستان ۳۸۰۱۷

۲۳ گزل تورانی صالح بردی گلستان ۳۸۰۱۷

۲۴ محمد جاتن رمضان خراسان رضوی ۱۹۰۲۹

۲۵ عزیز چاچ احمد آذربایجان غربی ۱۲۰۱۲

۲۶ زلیخا حاجی زاده عبداله آذربایجان غربی ۱۲۰۱۲

۲۷ محسن حاجی حسنی کارگر محمدمهدی تهران ۴۹۰۰۳

۲۸ سید حسین حجتی سید حسن لرستان ۲۹۰۱۲

۲۹ عصمت حسامی عباس آذربایجان غربی ۱۲۰۱۲

۳۰ محمد حسن پورکرداسیابی ذات الله مازندران ۳۰۲۷۸

۳۱ سیداحمد حسینی سیدمهدی خراسان رضوی ۱۹۰۳۳

۳۲ سید حسن حسینی سیدابراهیم خراسان رضوی ۱۹۰۳۳

۳۳ محمد حسینی شعبان فارس ۲۴۰۱۶

۳۴ قیصرعلی حیدری صفی اصفهان ۱۳۰۵۳

۳۵ احمد خادمی کریم فارس ۲۴۰۱۶

۳۶ محمد خندان برجعلی فارس ۲۴۰۳۷

۳۷ شکراله خوشخویی هاشم اصفهان ۱۳۰۷۷

۳۸ ابوالفضل خیرابادی علی اکبر خراسان رضوی ۱۹۰۳۳

۳۹ محمدسعید دانش طلب عبدالحسین خراسان رضوی ۱۹۳۷۳

۴۰ هرمز داودی کورانی عزیز چهار محال و بختیاری ۱۸۰۰۳

۴۱ ابوالفضل دشتی علی اصغر خراسان رضوی ۱۹۰۳۳

۴۲ یوسف دولتی عین علی تهران ۱۷۰۸۲

۴۳ قربان بی بی دهقانپوراینچه برون امان طغان گلستان ۳۸۰۱۷

۴۴ محمدابراهیم دهنوی جبار خراسان رضوی ۱۹۰۲۹

۴۵ امیر رحمت نیا علی خراسان رضوی ۱۹۰۲۹

۴۶ محمد مهدی رضاپور محمد علی خراسان جنوبی ۳۹۰۰۹

۴۷ محسن رضایی حسن مازندران ۳۰۰۰۵

۴۸ سیدمحمدرضا روحانی سیدمحمدمهدی تهران ۱۷۲۴۸

۴۹ محمد روزبهانی میرزااقا لرستان ۲۹۰۱۳

۵۰ اسمعیل روستایی ابراهیم فارس ۲۴۰۳۷

۵۱ محمدعلی روشنی کاظم لرستان ۲۹۰۱۲

۵۲ عبدالغفور زراعت دوست رمضان خراسان رضوی ۱۹۴۰۲

۵۳ غلامحسین زردی محمدتقی خراسان رضوی ۱۹۰۲۹

۵۴ ولی زکایی نبی مازندران ۳۰۰۲۸

۵۵ معصوم زمانی بوزندانی کرم البرز ۴۱۰۲۳

۵۶ مریم سلطانی رحیم آذربایجان غربی ۱۲۰۱۲

۵۷ محمدرضا سلیمانیان غلامعلی خراسان رضوی ۱۹۰۲۹

۵۸ غلامعباس سهیلی خیراله فارس ۲۴۰۳۷

۵۹ محی الدین سیدباقری سیدفضل اله فارس ۲۴۰۱۹

۶۰ غلامعلی شاهین سلیمان خراسان رضوی ۱۹۰۲۹

۶۱ حسن شبانی عباس اصفهان ۱۳۰۷۷

۶۲ سیدمحمود شجاعی اب بخشان سیدمرتضی لرستان ۲۹۰۱۳

۶۳ ابوالفضل شورابی حسین خراسان رضوی ۱۹۰۲۹

۶۴ ساراگل شیروانی ملامراد گلستان ۳۸۰۱۷

۶۵ علی اصغر صالحی گلسفیدی حسین گیلان ۲۸۱۵۹

۶۶ علی صرفی محمد صادق تهران ۴۹۰۱۱

۶۷ عیدی محمد عزیزی سورشجانی عزیزالله چهار محال و بختیاری ۱۸۰۰۳

۶۸ حبیب الله عزیزی حضرتقلی گلستان ۳۸۰۱۷

۶۹ رحمت اله عموهادی حسن اصفهان ۱۳۰۷۷

۷۰ محمدتقی فرخاری موسی خراسان رضوی ۱۹۰۳۳

۷۱ محمدعلی فرخاری محمدعلی خراسان رضوی ۱۹۰۳۳

۷۲ حسن فهیمی محمد قم ۳۵۱۹۵

۷۳ محمدجواد فیاض مهدیقلی چهار محال و بختیاری ۱۸۰۰۳

۷۴ غلامعباس قادری غلامحسین خراسان رضوی ۱۹۳۷۳

۷۵ هدایت قاسمی شورابی محمد مازندران ۳۰۲۷۸

۷۶ علی قنبری قنبرعلی مازندران ۳۰۲۷۸

۷۷ محمد رضا کارگر حسین یزد ۳۴۱۷۸

۷۸ عبداله کاظمی حاجی تیمور مازندران ۳۰۰۰۵

۷۹ علی کریم لو فتح اله اصفهان ۱۳۰۷۷

۸۰ منصور کشفی ساقصلو ممدولی اردبیل ۱۰۰۰۳

۸۱ مجتبی گرجی محمدربیع لرستان ۲۹۰۱۲

۸۲ علی گمارلو حسین بوشهر ۱۶۱۳۳

۸۳ عباس گودرزی شیخ مراد لرستان ۲۹۰۱۳

۸۴ غلامرضا گودرزی علی رضا لرستان ۲۹۰۱۳

۸۵ احمد لطفی علی اکبر خراسان رضوی ۱۹۰۳۳

۸۶ حبیب اله ماروسی محمدولی خراسان رضوی ۱۹۰۳۳

۸۷ ارازبی بی محمدالق سلطان گلستان ۳۸۰۱۷

۸۸ حسین محمدی محمدرحیم فارس ۲۴۰۱۶

۸۹ محمدابراهیم مصطفی زاده طالش خالق گیلان ۲۸۱۵۹

۹۰ یگن بی بی مقدم اینچه برون مامن گلستان ۳۸۰۱۷

۹۱ نعمت اله منصوری جان فارس ۲۴۰۳۷

۹۲ مصطفی موسوی مرتضی لرستان ۲۹۰۱۲

۹۳ مرادعلی نصرالهی اصغر لرستان ۲۹۰۱۳

۹۴ غلامعلی نظری نوروز خراسان رضوی ۱۹۳۷۳

۹۵ احمد نظری پور علی اکبر خراسان رضوی ۱۹۳۷۳

۹۶ رجب نعمتی سلمان مازندران ۳۰۰۲۸

۹۷ فراحم نوری نوران انشااله اردبیل ۱۰۰۰۳

۹۸ بی بی فاطمه نیازمرادی تاج گلستان ۳۸۰۱۷

۹۹ عبدالمجید نیکروان محمدحسین تهران ۱۷۲۴۸

۱۰۰ نصرت اله واحدی رحمت الله فارس ۲۴۰۳۷

۱۰۱ محمدرضا واعضیان قاسم تهران ۴۹۰۱۱

۱۰۲ علی حسین ولی پور محمد تقی چهار محال و بختیاری ۱۸۰۰۳

۱۰۳ سیدابوالقاسم یقطین سیدکمال فارس ۲۴۰۱۹

۱۰۴ ابوبکر یوسفی علی آذربایجان غربی ۱۲۰۱۲

اخبار اجتماعی و اقتصادی اخبار