اعلام تغییرات مدارک مورد پذیرش و منابع کنکور ارشد گروه پزشکی ۱۴۰۱

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

افزایش مدارک مورد پذیرش و تغییرات منابع آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی سال ۱۴۰۱ اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱ گروه علوم پزشکی در روزهای ۵ و ۶ خردادماه ۱۴۰۱ برگزار می شود.

مرکزسنجش آموزش پزشکی کشور موضوع افزایش مدارک مورد پذیرش و منبع درس بهداشت عمومی در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱ گروه پزشکی را اعلام کرده است.

داوطلبان رشته های مجموعه روانشناسی آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱ گروه علوم پزشکی می توانند با توجه به تغییرات زیر در این آزمون شرکت کنند.

تغییرات مدارک مورد پذیرش آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۱

رشته امتحانی رشته امتحانی رشته های ذیل به مدارک تحصیلی مورد پذیرش اضافه شده است
آمار زیستی مهندسی برق، مهندسی صنایع، مهندسی مکانیک
علوم تغذیه آموزش زیست شناسی (دبیری زیست شناسی)
بیوشیمی بالینی آموزش زیست شناسی (دبیری زیست شناسی)

همچنین منبع درس بهداشت عمومی در آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۱ آخرین ویرایش کتاب جامع بهداشت عمومی است.

رشته درس
اپیدمیولوژی بهداشت عمومی
ارزیابی فناوری سلامت (HTA) کلیات اقتصاد سلامت و ارزیابی فناوری سلامت

نظام سلامت و برنامه های جاری آن

اکولوژی انسانی بهداشت عمومی
بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها کلیات بهداشت
پدافند غیر عامل در نظام سلامت بهداشت عمومی
سلامت سالمندی بهداشت عمومی
سلامت و ترافیک بهداشت عمومی
مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) بهداشت عمومی
اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار