رزومه

آرمان چای لاغری

اعلام ظرفیت جدید در دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی برای داوطلبان خوزستان

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی براي پذيرش دانشجو در بعضی رشته‌محل‌های مورد نیاز آموزش‌و‌پرورش خوزستان اعلام ظرفيت نموده و متقاضی تکمیل ظرفیت بعضی از رشته‌های خود شده‌اند.

كليه داوطلبان استان خوزستان كه در آزمون سراسري سال ۱۳۹۵ شركت نموده و در جلسه آزمون حاضر بوده‌اند، می‌توانند در تکمیل ظرفیت دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی شرکت کنند.

بر اساس این اطلاعیه دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی براي پذيرش دانشجو در بعضی رشته‌ محل‌های مورد نیاز آموزش‌و‌پرورش استان اعلام ظرفيت نموده و متقاضی تکمیل ظرفیت بعضی از رشته‌های خود شده‌اند.

لذا کلیه داوطلبان حاضر در جلسه آزمون با نمره‌کل مساوي و يا بیشتر از یک (با توجه به كارنامه نتايج علمي اوليه) می‌توانند براساس ضوابط و شرايط مندرج در اين اطلاعيه و دفترچه‌هاي راهنماي شماره ۱ و ۲ و ساير اطلاعيه‌هاي مربوط، از روز يك‌شنبه، بیست‌و‌سوم تا بیست‌و‌ششم آبان‌ماه ۹۵ به سايت اينترنتي اين سازمان به نشاني www.sanjesh.org مراجعه و ضمن دانلود کدرشته‌هاي اعلام‌شده (صفحه‌های ۱‌، ۷‌، ۱۶، ۱۷‌، ۲۴‌، ۲۵‌، ۲۶‌، ۳۲ و ۳۳ جداول جدید رشته‌های اعلام‌شده‌)‌، نسبت به ثبت‌نام و تكميل فرم انتخاب رشته به روش اينترنتي، اقدام کنند.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار