رزومه

آرمان

اعلام نتایج آزمون استخدامی سازمان دامپزشکی کشور مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۱

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

باعنايت به برگزاري سومين آزمون استخدامي مشترك فراگير دستگاه هاي اجرايي كشور در تاريخ ۱۳۹۵/۸/۲۱، نتایج آزمون استخدامی مربوط به سازمان دامپزشكي كشور كه نتایج آنها نهايي و مورد تأييد قرار گرفته است، براي سير ساير مراحل استخدامي اعلام مي گردد.

بديهي است ساير رشته شغل محل هاي باقيمانده كه فرآيند بررسي مدارك یا مصاحبه استخدامي آنها نهايي نشده است، متعاقباً اعلام خواهد شد.

جهت مشاهده نتایج اینجا کلیک نمایید

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار