افزایش سقف وام قرض الحسنه اشتغالزایی بانک توسعه تعاون

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

سقف مبلغ تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی بانک توسعه تعاون افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک توسعه تعاون در راستای کمک به اشتغال و افزایش تولید و همچنین جهت حمایت از طرح‌های کارفرمایی دستگاه‌های حمایتی سقف مبلغ تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی را برای کارفرمایان و اشخاص حقیقی افزایش داد.

بر این اساس سقف فردی تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی برای معرفی شدگان از سوی کلیه دستگاه‌های حمایتی یکسان و تا ۵۰۰ میلیون ریال با مدت بازپرداخت ۷ سال تعیین شده است.

همچنین در جهت حمایت از طرح‌های کارفرمایی اشتغالزایی مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سایر دستگاه‌های حمایتی نیز با رعایت آخرین سقف فردی به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال برای مددجویان دستگاه‌های یاد شده، این تسهیلات به کارفرمایان دستگاه‌های حمایتی برای اشتغال حداقل ۴۰ نفر مددجو تا سقف ۲۰ میلیار ریال پرداخت خواهد شد.

بانک توسعه تعاون در راستای کمک به اشتغال و افزایش تولید و همچنین جهت حمایت از طرح‌های کارفرمایی دستگاه‌های حمایتی سقف مبلغ تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی راجهت کارفرمایان و اشخاص حقیقی افزایش داد.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار