افزایش سهمیه تبدیل حالت اشتغال نیروهای غیررسمی شرکت آبفای خوزستان

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

 مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان از موافقت و اخذ سهمیه در راستای تبدیل وضعیت حالت اشتغال نیروهای حجمی – اداری در شرکت آب و فاضلاب این استان خبر داد.

محمدرضا کرمی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه باید از همه ظرفیت‌ها و راهکارها برای حل مشکلات پرسنلی استفاده کرد، بیان کرد: در این راستا و با پیگیرهای انجام شده سهمیه برگزاری آزمون تغییر حالت اشتغال پرسنل شرکت آب و فاضلاب خوزستان از ۱۱۵ نفر به ۲۰۰ نفر افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان تأکید کرد: آزمون تغییر حالت اشتغال نیروهای حجمی – اداری شرکت آب و فاضلاب خوزستان دو بار در سال و به مدت سه سال متوالی برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در راستای حل مشکلات پرسنل این سهمیه افزایش یافته است، تصریح کرد: بر اساس دستور وزارت خانه، کارکنان غیررسمی که وظایف اصلی اجرایی شرکت را برعهده دارند و تحت پوشش پیمانکاران مربوطه هستند، در این آزمون شرکت خواهند کرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان خبر داد: در سال جاری همه نیروهای شاغل حجمی – اداری شرکت آب و فاضلاب خوزستان دو بار در آزمون تغییر حالت اشتغال شرکت می‌کنند.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار