رزومه

آرمان

امکان ایجاد بیش از ۳ میلیون فرصت شغلی در بخش گردشگری

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

امکان ایجاد بیش از 3 میلیون فرصت شغلی در بخش گردشگری

امکان ایجاد بیش از ۳ میلیون فرصت شغلی در بخش گردشگری در جلسه کمیسیون مشورتی شورایعالی انقلاب فرهنگی بررسی شد.
به گزارش بازارکار به نقل از خبرگزاری فارس به نقل از مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه ۶۹۴ کمیسیون مشورتی شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
در این جلسه که به ادامه بررسی احکام بخش فرهنگ برنامه ششم توسعه اختصاص داشت؛ ماده ۱۰۰ این قانون با موضوع تدوین سند راهبردی توسعه گردشگری و تهیه پیوست تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با حضور محب خدایی معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مورد بحث و بررسی قرارگرفت و گزارش تدوین شده تحت عنوان گزارش بهره وری و توسعه پایدار صنعت گردشگری ارائه شد.
در این گزارش با اشاره به این موضوع که ظرفیت فعلی پذیرش گردشگر در کشور بر اساس آمار سال ۱۳۹۵ به حدود ۴میلیون و نهصد هزار نفر بالغ می‌شود، این نکته نیز مورد اشاره قرا رگرفت که این ظرفیت می‌تواند با برنامه‌ریزی در چارچوب اهداف برنامه ششم توسعه به میزان ۲۰ میلیون گردشگر خارجی در سال ۱۴۰۴ افزایش یابد که برای ۳ میلیون و سیصد هزار نفر در کشور ایجاد اشتغال خواهد کرد.
در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به لزوم نگارش تقویم گردشگری در برنامه‌های اجرایی کشور و بهره گیری از ظرفیت‌های مولد در این زمینه، این موضوع نیز مورد اشاره قرارگرفت که به منظور دستیابی به اهداف افق ۱۴۰۴ باید ۳ میلیون ظرفیت اقامتی در کشور ایجاد شود.
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، پس از ارائه این گزارش اعضای کمیسیون به بیان نظرات و پیشنهادهای خود پرداختند؛ که لزوم تشکیل کمیته‌های ملی مرتبط با راهبردهای تدوین شده، نیاز به ارتقای رتبه جهانی کشور از منظر تقویت فضای کسب و کار، توجه به حوزه‌های مختلف گردشگری از منظر اقتصادی، تبلیغ روحیه مهمان‌نوازی مردم کشورمان در سایر کشورها، تدوین منشور اخلاقی گردشگری، مدیریت فرادستگاهی این حوزه مدیریت، برنامه ریزی و ترسیم چارچوب نهادی دستگاه‌های متولی بخش میراث فرهنگی و گردشگری، تعبیه نظام پیوست نگاری فرهنگی در توسعه گردشگری کشور، استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و به ویژه رسانه ملی و گسترش آموزش های مهارتی برای متولیان اجرایی این حوزه از اهم آن است.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار