رزومه

آرمان

امکان ثبت نام دانشجویان بدهکار دانشگاه پیام نور فراهم شد

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

امکان ثبت نام دانشجویان بدهکار دانشگاه پیام نور فراهم شد

امکان ثبت نام و انتخاب واحد با پرداخت شهریه ثابت ترم جاری، برای آن دسته از دانشجویان دانشگاه پیام نور که به دلیل بدهی نتوانسته بودند ثبت نام کنند، فراهم شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه پیام نور، بر اساس هماهنگی های به عمل آمده توسط معاونت اداری و مالی دانشگاه، آن دسته از دانشجویانی که به دلیل بدهی قبلی نتوانسته اند، انتخاب واحد کنند، می توانند صرفا با پرداخت شهریه ثابت ترم مذکور نسبت به انتخاب واحد و ثبت نام تا پایان مهلت تمدید حذف و اضافه اقدام کنند.
دانشجویان فرصت خواهند داشت تا مابقی بدهی گذشته خود را تا پایان ترم تسویه کنند.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار