رزومه

آرمان

انتصاب سه استاد دانشگاه شهید چمران در گروه تخصصی علوم‌درمانگاهی وزارت علوم

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

انتصاب سه استاد دانشگاه شهید چمران در گروه تخصصی علوم‌درمانگاهی وزارت علوم

سه عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز طی احکام جداگانه‌ای از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عضویت گروه تخصصی علوم درمانگاهی و بهداشت و بیماری‌های آبزیان این وزارت‌خانه درآمدند.

به گزارش ایسنا،در حکمی از سوی دکتر مجتبی شریعتی نیاسر، معاون آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، دکتر منصور میاحی عضو هیات علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز به عنوان رییس گروه تخصصی علوم درمانگاهی و بهداشت و بیماری‌های آبزیان منصوب شد.

همچنین در حکمی دیگر از سوی دکتر شریعتی نیاسر، دکتر غلامحسین خواجه رییس دانشگاه شهید چمران اهواز و عضو هیات علمی دانشکده دامپزشکی به عضویت گروه تخصصی علوم درمانگاهی درآمد.

دکتر شریعتی نیاسر در حکمی دیگر نیز دکتر رحیم پیغان عضو هیات علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز را به عنوان عضو دیگر گروه تخصصی بهداشت و بیماری‌های آبزیان منصوب کرد.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار