رزومه

آرمان

انتقال HIV از طريق تماس‌هاي جنسي رو به افزايش است

دسته ها: اخبار

ریيس مركز بهداشت خوزستان هشدار داد:
انتقال HIV از طريق تماس‌هاي جنسي رو به افزايش است
طبق برنامه‌ريزي انجام شده براي كنترل بيماري ايذر در خوزستان بايد ۹۰ درصد بيماران شناسايي و تحت درمان قرار گيرند و همچنين شاهد كاهش ۹۰ درصدي شيوع اين بيماري در سطح استان باشيم
ریيس مركز بهداشت خوزستان گفت: طبق برنامه‌ريزي انجام شده براي كنترل بيماري ايذر در خوزستان بايد ۹۰ درصد بيماران شناسايي و تحت درمان قرار گيرند و همچنين شاهد كاهش ۹۰ درصدي شيوع اين بيماري در سطح استان باشيم.

دكتر شكراله سلمان​زاده اظهار كرد: اهداف جديد سازمان​هاي جهاني براي مهار انتشار ايذر در جامعه، در جهت اهميت‌بخشي بیشتر به درمان، قبل از اقدامات پيشگيري است.

وي افزود: دلیل نخست انتقال ويروس HIV در سطح جهان از طريق تماس​هاي جنسي محافظت نشده است ولی در كشور ايران هنوز استفاده از سرنگ مشترك شايع​ترين راه انتقال است.

سلمان​زاده ادامه داد: با این وجود، متاسفانه شيوع انتقال ويروس HIV از طريق تماس​هاي جنسي محافظت نشده رو به افزايش است كه در اين صورت وارد موج سوم ايذر خواهيم شد كه در نتيجه آن، راه غالب انتقال ويروس HIV در سطح كشور و به تبع آن در استان خوزستان نیز تماس​هاي جنسي محافظت نشده خواهد بود كه شرایطی بسيار خطرناك است.

وی گفت: البته با توجه به اقدامات انجام شده در سال‌هاي اخير مانند ايجاد مراكز بهداشتي مربوطه در شهرستان​هاي خوزستان، آموزش​هاي چهره به چهره معتادان و ترویج استفاده از سرنگ سالم در میان آنان، شيوع این بیماری در سطح استان رو به كاهش بوده است.

ریيس مركز بهداشت خوزستان عنوان كرد: با توجه به هشدارهای در راه بودن موج سوم ايذر، لازم است آموزش​هاي ضروری در خصوص خطرات این بیماری گروه هدف و به ویژه جوانان ارایه شود.

وي تصریح كرد: اگر در اجراي برنامه​هاي مربوط به جلوگيري از انتشار ويروس HIV كوتاهي شود و انسجام موجود براي مقابله با اين بيماري حفظ نشود، وضعيت بدتر خواهد شد.

ریيس مركز بهداشت خوزستان بيان كرد: طبق برنامه​ريزي انجام شده براي كنترل بيماري ايذر در خوزستان بايد ۹۰ درصد بيماران شناسايي و تحت درمان قرار گيرند و همچنين شاهد كاهش ۹۰ درصدي شيوع اين بيماري در سطح استان باشيم.

وي افزود: خوشبختانه نگراني بابت انتقال ايذر از طريق انتقال خون وجود ندارد؛ با اقدامات انجام شده از سوي سازمان انتقال خون سعي مي​شود خون آلوده وارد چرخه انتقال خون نشود كه در اين راستا اولين اقدامي كه از طرف سازمان انتقال خون صورت مي​گيرد اين است كه با انجام مصاحبه با فرد، در صورت مشاهده رفتار پرخطر از وي خون گرفته نخواهد شد و در مرحله بعد نیز خون اهدايي، آزمايش خواهد شد و در صورت وجود مشكلي در آن، حذف مي​شود.

اخبار