استخدام چهار کارمند خانم

ایجاد ۷۳ درصد اشتغال روستایی در مشاغل خرد/۶۲درصد متقاضیان اشتغال روستایی دیپلم و کمترند

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

مدیر پروژه سرمایه‌گذاری در طرح های اشتغال روستایی گفت: از مجموع ۲۴۶ هزار و ۷۴۹ اشتغال پیش بینی شده، تعداد ۱۸۱ هزار و ۷۴۹ اشتغال، مربوط به طرح های خرد است که ۷۳ درصد اشتغال را شامل می شود.

رامین اسدی، مدیر پروژه سرمایه‌گذاری در طرح های اشتغال فراگیر و اشتغال روستایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،درباره جزئیات ایجاد اشتغال  در طرح های اشتغال روستایی گفت:  بررسی آماری اندازه بنگاه (طرح) های پرداخت شده در طرح اشتغال روستایی [کمتر از 10 نفر (خرد)، بین 10 تا 50 نفر (کوچک)، بین 50 تا 150 نفر (متوسط)، بیشتر از 150 نفر (بزرگ)] در موسسات عامل نشان می دهد که 63 درصد تسهیلات به طرح های خرد اختصاص داده شده است که تقریباً یک چهارم آن مربوط به طرح های حمایتی می باشد.

وی ادامه داد: از مجموع 246 هزار و 749 اشتغال پیش بینی شده، تعداد 181 هزار و 749 اشتغال، مربوط به طرح های خرد است که 73 درصد اشتغال را شامل می شود. با توجه به آمار 98 درصدی از تعداد طرح های کمتر از 10 نفر (خرد)، می توان گفت تقریباً تمامی طرح های بهره مند شده از تسهیلات نهادهای حمایتی در این ردیف قرار دارند.

اسدی افزود: از مجموع 134 هزار و 152 نفر دریافت کننده تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری، تعداد 47 هزار و 630 نفر معادل 36 درصد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند. از مجموع دریافت کنندگان این تسهیلات تعداد 7 هزار و 126 نفر نیز تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر هستند که 5 درصد را شامل می شوند.

وی ادامه داد: همچنین بررسی تفکیک جنسیتی طرح های بهره مند شده از تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری نشان می دهد، 67 درصد جامعه آماری را مردان و 33 درصد را زنان تشکیل می دهند. سطح تحصیلات متقاضیان در طرح های پرداخت شده نیز نشان می دهد این تسهیلات برای متقاضیان دیپلم و کمتر، معادل 62 درصد می باشد.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار