رزومه

آرمان

ایجاد ۷۶۲ شغل جدید در بخش تعاون

دسته ها: اخبار

ایجاد ۷۶۲ شغل جدید در بخش تعاون طی سال ۹۳

خبرگزاری ایسنا : در سال گذشته ۳۹ هزار و ۱۸۹ فرصت شغلی و ۱۸ هزار و ۷۶۲ شغل جدید در بخش تعاون به وجود آمده است.
به گزارش خبرنگار ایسنا، بر اساس گزارشهای آماری مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، در سال گذشته ۱۲۰۶ تعاونی فعال در کل کشور به ثبت رسیده که از میان این تعداد تعاونی، استان خوزستان با ۲۳۱ تعاونی بیشترین تعداد تعاونی و لرستان تنها با یک تعاونی کمترین تعاونی را به خود اختصاص داده‌اند.این در حالی است که در استان کهکیلویه و بویر احمد ثبت تعاونی فعال گزارش نشده است.
۱۲۰۶ تعاونی فعال ثبت شده در کشور دارای ۲۱۶۲۴ نفر عضو بوده که برای ۱۸۷۶۲ نفر اشتغالزایی داشته و با سرمایه ۱۲۹۷۵۴ میلیون ریال تاسیس شده‌اند.
استانهای خوزستان با ۲۳۱ تعاونی، فارس با ۱۶۷ تعاونی، خراسان رضوی با ۱۱۴ تعاونی و بوشهر با ۱۰۷ تعاونی دارنده بیشترین تعاونی فعال ثبت شده هستند.
کمترین تعداد تعاونی فعال ثبت شده مربوط به استانهای لرستان با یک تعاونی، زنجان ۶ تعاونی و خراسان شمالی با ۷ تعاونی بوده است.
در بحث اشتغالزایی ایجاد شده در بخش تعاون در سال ۹۳، استان خوزستان با ۲۵۶۹ نفر شاغل بیشترین اشتغال را در سطح استان ایجاد کرده و به طور متوسط در این استان به ازای هر تعاونی ۱۱ نفر مشغول کار شده‌اند.
استان بوشهر با ۲۰۱۶ نفر شاغل در مکان بعد قرار دارد که به طور متوسط به ازای هر تعاونی ۱۹ نفر اشتغال ایجاد شده است.
در خصوص میزان فرصت شغلی ایجاد شده در بخش تعاون در سال ۹۳ نیز خراسان رضوی حایز ایجاد ۴۸۸۲ فرصت شغلی در سطح استان شده و استان فارس با ایجاد ۳۶۳۴ فرصت شغلی در مکان دوم قرار دارد.

اخبار