رزومه

آرمان

ایجاد ۹۰هزار شغل در بخش فناوری اطلاعات

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

ایجاد 90هزار شغل در بخش فناوری اطلاعات

مدیر طرح ملی توسعه اشتغال در رسته فناوری اطلاعات گفت: از ۹۷۰ هزار شغل پیش بینی شده امسال در قالب اشتغال فراگیر، ۹۰ هزار فرصت شغلی در حوزه فناوری اطلاعات در استان ها ایجاد می شود.
به گزارش ایرنا، محمد ابطحی روز چهارشنبه در نشست کارگروه تخصصی اشتغال استان یزد افزود: ارزش بازار دنیا در حوزه آی سی تی ۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۵ بوده که بیشترین آ« مربوط به تولید نرم افزار و خدمات آی تی با تکیه بر نیروی انسانی بوده که اگر ایران از این بازار به نسبت سهم یک درصد جمعیت استفاده کرده بود می بایست ۳۸ میلیارد یورو درآمد داشته باشد و این در حالی که بازار فعلی آی تی کشور حدود ۴۰هزار میلیارد تومان برآورد می شود که با بازار قابل تحقق بسیار فاصله دارد.
وی تصریح کرد: در برنامه توسعه کشور هدف گذاری روی درآمد ۹۰ هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته شده که حدود نصف سهم ایران از بازار جهانی ای تی است به همین منظور تقویت بازار داخلی و رسیدن به سهم جهانی باید با راه اندازی کسب و کارهای جدید و حضور جدی در بازارهای جهانی، حوزه فناوری اطلاعات به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.
ابطحی یادآور شد: در همین راستا در برنامه ششم توسعه بیشترین رشد نرخ اشتغال در حوزه آی سی تی دیده شده و انتظار می رود در پایان این برنامه ۹۵۰ هزار اشتغال مستقیم در این بخش در کنار ۱۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی صورت گیرد.
بر اساس آمار مرکز ملی توسعه اشتغال در رسته فناوری اطلاعات، ارزش بازار بازی های رایانه ای هم اکنون ۸۰۰ میلیارد تومان است که از این بخش تنها ۵ درصد متعلق به بازی های ایرانی و داخلی است و ۲۲ میلیون نفر از جمعیت ایران، کاربر بازی های رایانه ای هستند.
وضعیت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایران طی چهار ساله گذشته از رشد چشمگیری برخوردار بوده است.
بر اساس اساس آمارهای بین المللی، شاخص توسعه دولت الکترونیکی در ایران از ۰٫۴۵۰۸ در سال ۲۰۱۴ به ۰٫۴۶۴۹ در سال ۲۰۱۶ رسیده است.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار