رزومه

آرمان

بازدید نوبخت از سد و نیروگاه کارون ۳ در ایذه

دسته ها: اخبار استان اخبار

بازدید نوبخت از سد و نیروگاه کارون ۳ در ایذه

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور صبح امروز وارد ایذه شد و از سد و نیروگاه کارون ۳ در این شهرستان بازدید کرد.

این دومین سفر نوبخت به استان خوزستان در یک هفته اخیر بوده است.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه در ۵ اسفند ماه نیز در سفری که رئیس جمهور به استان خوزستان داشت وی را همراهی و در شورای اداری استان شرکت نمود.

اخبار استان اخبار