رزومه

آرمان

بازسازی صحنه قتل پیرمرد تنها توسط مرد بی خانمان

دسته ها: اخبار

به گزارش جام جم، متهم شامگاه نخستین روز اردیبهشت امسال در جریان سرقت از خانه پیرمرد تنهایی در خیابان ولیعصر تهران، ابراهیم ۷۰ ساله را به قتل رساند.

متهم قصد فرار از آنجا را داشت که خواهرزاده مقتول متوجه ماجرا شد و راه او را سد کرد. در ادامه با حضور ماموران کلانتری سنایی، محمد ۲۸ ساله دستگیر شد و پس از ۲۰ روز دروغ پردازی لب به اعتراف گشود.

محمد در بازجویی ها گفت: با انگیزه سرقت وارد خانه مقتول شده و او را کشتم، اما زمانی که قصد فرار داشتم، دستگیر شدم.

پس از اعتراف به این جنایت، متهم روز گذشته با دستور قاضی بستان زاده، بازپرس شعبه دوم دادسرای جنایی تهران به محل جنایت منتقل شد و به بازسازی و تشریح صحنه جنایت پرداخت.

محمد درخصوص جنایت گفت: در یک خوابگاه در رو بروی محل جنایت زندگی می کردم. به دلیل اعتیاد مجبور به سرقت از آنجا شدم. مدیر خوابگاه یک روز از طریق دوربین های مداربسته، متوجه سرقت ها شد و مرا از آنجا اخراج کرد. می دانستم رو بروی خوابگاه ساختمانی است که طبقه پنجم آنجا خالی از سکنه است. با معرفی خود به عنوان مامور گاز وارد ساختمان شده و به طبقه پنجم رفتم. هر روز به خانه پیرمردی که در طبقه چهارم بود دستبرد زده و وسایل مورد نیازم را سرقت می کردم.

وی ادامه داد: روز حادثه هم وارد آپارتمان طبقه چهارم شدم و موادخوراکی سرقت کردم، اما هنگام خروج از آنجا، ناگهان پیرمرد سر رسید و شروع به سروصدا کرد. حتی سد راهم شد. برای فرار مجبور شدم، او را با ضربه های چاقو مجروح کنم. در آن لحظه ترسیده بودم و فقط به فکر فرار بودم.

پس از بازسازی صحنه قتل، بازپرس بستان زاده دستور بازداشت وی را صادر کرد تا پرونده اش با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه کیفری ارسال شود.

اخبار