رزومه

آرمان

بانک سپه ۲۵ هزار میلیارد ریال به طرح های اشتغالزا اختصاص داد

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

بانک سپه 25 هزار میلیارد ریال به طرح های اشتغالزا اختصاص داد

مدیرعامل بانک سپه گفت: این بانک ۲۵ هزار میلیارد ریال منابع برای اعطای تسهیلات به طرح های مصوب کارگروه اشتغال و کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال در استان های مختلف کشور اختصاص داد.
نوآوران آنلاین- ، محمدکاظم چقازردی ضمن اعلام خبر فوق افزود:کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و تعاونی فعال در حوزه فعالیت اقتصادی منتخب ملی، استانی و شهرستانی مشمول استفاده از تسهیلات طرح های مصوب کارگروه اشتغال و کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال هستند.
وی در خصوص طرح های مشمول دریافت تسهیلات بانکی در قالب طرح های مصوب کارگروه اشتغال و کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال، گفت: بر اساس آیین نامه اجرایی تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۶، تمام طرح های توسعه ای بنگاه های موجود و پروژه های ایجادی می تواند از این نوع تسهیلات استفاده کنند و همچنین بنگاه های اقتصادی فعال جهت اخذ تسهیلات برای اجرای قرارداد فروش، پیمانکاری و تامین خدمات فنی و مهندسی می توانند به شعب بانک سپه در سراسر کشور مراجعه کنند.
چقازردی به ضرورت همکاری و همراهی سایر دستگاه های ملی، استانی و شهرستانی با نظام بانکی تاکید کرد و افزود: این دستگاه ها در معرفی پروژه های اولویت دار سرمایه گذاری اشتغال زا و نظارت دقیق بر استفاده صحیح و به جای تسهیلات اعطایی نقش تاثیر گذاری دارند.
وی گفت: طرح های سرمایه گذاری مصوب کارگروه اشتغال استان می بایست برای دریافت تسهیلات از توجیه اقتصادی، فنی و مالی برخوردار باشند.
مدیرعامل بانک سپه ادامه داد: مسئولیت بررسی طرح، اعطای تسهیلات، بررسی، تصویب و نظارت بر مصرف تسهیلات همچنین اخذ ضمانت کافی، پیگیری وصول مطالبات به عهده بانک بوده و معرفی آنها از طریق کارگروه و کمیسیون تخصصی شورای عالی انجام می پذیرد.
* ۲ واحد درصد به عنوان یارانه سود تسهیلات
چقازردی توضیح داد: دولت برای حمایت از تولید و اشتغال بابت تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی در قالب طرح های مصوب کارگروه اشتغال و کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال ۲ واحد درصد به عنوان یارانه سود تسهیلات می پردازد.
وی افزود: سقف تسهیلات مشمول یارانه برای واحد های تولیدی؛ جهت تامین سرمایه در گردش ۵، سرمایه گذاری توسعه ای زیر شش ماه، ۷ و بالای شش ماه ۱۰ میلیارد ریال بوده و سرمایه گذاران برای ایجاد واحد های تولیدی جدید می توانند تا سقف ۲۰ میلیارد ریال از ۲ واحد درصد یارانه سود تسهیلات بهره مند شوند.
* یارانه سود تسهیلات بیشتر برای طرح های مستقر در مناطق محروم و مرزی
رئیس هیات مدیره بانک سپه اضافه کرد: طرح های واجد شرایط معرفی شده از سوی کارگروه اشتغال و کمیسیون تخصصی استان ها به بانک که در مناطق روستایی، مرزی، محروم و حوزه فعالیت دانش بنیان علاوه بر ۲ واحد درصد میزان یارانه سود تسهیلات از ۳ تا ۵ واحد درصد یارانه بیشتر برخوردار خواهند شد.
مدیرعامل بانک سپه یادآور شد: طرح های مربوط به خود اشتغالی تحت مسئولیت نهادهای حمایتی و همچنین پروژه های بخش مسکن شامل شرایط و ضوابط طرح های مصوب کارگروه اشتغال و کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال نیست.
وی تصریح کرد: متقاضیان دارای بدهی معوق به نظام بانکی تا زمان معرفی طرح به بانک باید نسبت به تعییت تکلیف آن اقدام کنند.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار