رزومه

آرمان

بخش تعاونی کشور در دی‌ماه تنها ۶ هزار شغل ایجاد کرد

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

بخش تعاونی کشور در دی‌ماه تنها ۶ هزار شغل ایجاد کرد

در دیماه امسال، تعداد ۳۸۲ تعاونی با عضویت ۵۷۴۲ نفر در کل کشور به ثبت رسیده است که این میزان تعاونی برای ۶۲۰۳نفر فرصت شغلی ایجاد کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس اطلاعات سامانه جامع آماری ثبتی تعاون، تعداد تعاونی‌‎های ثبت شده در دی ماه سال جاری در مقایسه با ماه گذشته، با افزایش معادل ۹ درصد مواجه بوده که این میزان برای فرصت شغلی جدیدی حدود ۱۰ درصد افزایش را به همراه داشته است.

استان فارس با تعداد ۶۰ تعاونی بیشترین تعداد تعاونی های ثبت شده در این ماه را به خود اختصاص داده و استان های خراسان شمالی، کردستان و گیلان با یک تعاونی کمترین تعداد ثبت را داشته اند همچنین بیشترین تعداد تعاونی های ثبت شده مربوط به رشته فعالیت های کشاورزی با ۱۲۵ واحد بوده است. براین اساس بیشترین فرصت شغلی مربوط به رشته فعالیت تعاونی های خدمات با ۱۷۶۹ نفر فرصت شغلی به ثبت رسیده است. بانوان تعاون‌گر نیز با ثبت ۵۱ تعاونی و زمینه اشتغال ۶۵۷ را مهیا کردند. بانوان تعاون گر نیز با ثبت ۵۱ تعاونی و زمینه اشتغال ۶۵۷ را مهیا کردند.

بر اساس گزارش واحد آمار و برنامه‌ریزی اتاق تعاون ایران از مقایسه عملکرد تعداد تعاونی های ثبت شده در دی ماه سال جاری در مقایسه با ماه گذشته، با افزایش معادل ۹ درصد مواجه بوده که این میزان برای فرصت شغلی جدیدی حدود ۱۰ درصد افزایش را به همراه داشته است.

تعداد تعاونی های ثبت شده در دی ماه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل ، افزایش معادل ۴۶ درصدی داشته که فرصت شغلی افزایش معادل ۵۷ درصد را به همراه دارد. تعاونی ها در دی ماه سالجاری با ثبت ۳۸۲ تعاونی بیش از ۶هزار فرصت شغلی ایجاد کرده اند.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار