رزومه

آرمان چای لاغری

بررسی بکارگیری اعضای هیأت علمی بازنشسته در دانشگاه آزاد

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

بررسی بکارگیری اعضای هیأت علمی بازنشسته در دانشگاه آزاد

نحوه بکارگیری اعضای هیأت علمی بازنشسته در دانشگاه آزاد اسلامی در جلسه شورای تخصصی آموزشی و تحصیلات تکمیلی این دانشگاه بررسی شد.

به گزارش ایسنا، دکتر علیرضا رهایی، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به کاهش داوطلبان ورود به دانشگاه و افزایش فضای رقابتی با توسعه مراکز آموزش عالی، گفت: در این فضای رقابتی باید از فرصت ها و برنامه های مدون، نظیر ساماندهی رشته ها و بهینه سازی تشکیلات، ایجاد رشته های جدید، خصوصاً مجموعه‌های بین‌ رشته‌ای و مهارتی، حذف رشته های مشابه و موازی از واحدهای مجاور و توسعه رشته ها بر اساس طرح آمایش آموزشی بهره برد.

جلسه شورای تخصصی آموزشی و تحصیلات تکمیلی با محوریت بررسی وضع هرم اعضای هیأت علمی و استادن حق‌التدریس، بررسی رشته‌های موجود، جابجایی آزمون، نحوه بکارگیری اعضای هیأت علمی بازنشسته، قاعده‌مندی حق جذب هیأت علمی و کسر موظفی استادان و جابجایی در طرح تعاون در دو نوبت صبح و عصر با حضور معاون آموزشی دانشگاه و رؤسا و معاونین واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس برگزار شد و با پرسش و پاسخ به کار خود پایان داد.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار