نیکان

بررسی جزئیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از بررسی جزئیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت پس از اتمام بررسی طرح مدیریت تعارض منافع خبر داد و گفت: مشابه این طرح را در قالب طرح پیشنهادی مبنی بر تبدیل وضعیت نیروها به پیمانی و رسمی به صورت تدریجی و استخدام هر گونه نیروی انسانی از طریق آزمون و رعایت عدالت استخدامی به کمیسیون تلفیق ارائه کردیم.
عباس گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار  خبرگزاری خانه ملت در رابطه با آخرین وضعیت بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: کلیات این طرح در کمیسیون تصویب شده و در دستور کار رسیدگی قرار دارد.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به اینکه نوبت بررسی طرح مدیریت تعارض منافع جلوتر از طرح ساماندهی استخدام بود بنابراین باید بررسی آن را به اتمام برسانیم.

وی افزود: از سویی چندین هفته است درگیر بررسی کلیات لایحه بودجه 1400 بودیم و به طور قطع با اتمام بررسی طرح مدیریت تعارض منافع، بررسی جزئیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت را در دستور کار قرار خواهیم داد.

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مشابه این طرح را در قالب یک طرح پیشنهادی مبنی بر تبدیل وضعیت نیروها به پیمانی و رسمی به صورت تدریجی و استخدام هر گونه نیروی انسانی از طریق آزمون و رعایت عدالت استخدامی به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400 هم ارائه کردیم و جزو پیشنهادی مصوب اجتماعی کمیسیون اجتماعی است البته این پیشنهاد نافی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت نیست و به طور قطع به طرح مذکور خواهیم پرداخت.

گودرزی با بیان اینکه طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت شامل تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی هم می‌شود، گفت: با اجرای این طرح تبعیض و بی‌عدالتی در فرصت‌های شغلی  از بین می‌رود و ایجاد امنیت شغلی را در پی خواهد داشت.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار