رزومه

آرمان

برنامه‌ریزی ۶۴ هزار میلیارد تومانی برای اشتغال در کشور

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

برنامه‌ریزی 64 هزار میلیارد تومانی برای اشتغال در کشور

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت برنامه‌ریزی کرده ۶۴ هزار میلیارد تومان برای اشتغال گسترده در کشور هزینه کند.

احمد بیگدلی امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در زنجان با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین مشکلات امروز کشور مسأله اشتغال است، اظهار کرد: این موضوع به ویژه در بین افراد تحصیلکرده بیشتر است.
وی با اشاره به اینکه امروز در هر خانه چه در شهر و چه روستا یک فرد تحصیل کرده بیکار وجود دارد، تصریح کرد: باید برای این افراد فکری شود.
نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه با افزایش قیمت حامل‌های انرژی پیش‌بینی شده در بودجه سال آینده می‌توان اعتبار مورد نیاز برای ایجاد اشتغال را فراهم کرد، عنوان کرد: دولت برنامه‌ریزی کرده ۶۴ هزار میلیارد تومان برای اشتغال گسترده در کشور هزینه کند.
بیگدلی با اشاره به اینکه ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار از طریق هدفمندسازی یارانه‌ها منابع مورد نیاز برای اشتغالزایی ایجاد می‌شود، اضافه کرد: پیش‌بینی می‌شود ۱۵ هزار میلیارد تومان هم از صندوق توسعه ملی استخراج شود.
وی با اشاره به اینکه با اعتبارات هدفمندسازی یارانه‌ها و صندوق توسعه منابع ۳۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان منابع برای ایجاد اشغال در کشور ایجاد شود، اظهار کرد: قرار است ۳۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان هم از طریق منابع بانکی برای ایجاد اشتغال فراهم شود.
نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: باید منتظر بود و دید مجلس در نهایت چه تصمیمی در مورد هزینه‌های اعتباری برای اشتغال خواهد کرد.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار