رزومه

آرمان

برنامه جدید آموزشی رشته روانشناسی بالینی تدوین شد

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

برنامه جدید آموزشی رشته روانشناسی بالینی تدوین شد

پیش نویس برنامه جدید آموزشی رشته روانشناسی بالینی با اتفاق نظر اعضای کارگروه مشترک در خصوص دروس پیشنهادی، تعداد واحدهای درسی و عملی و با رویکرد آموزشی در فیلد بالینی تهیه و تدوین شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر جمشید حاجتی دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی با اعلام این خبر افزود: در نشست اعضای هیئت ممتحنه ارزشیابی و برنامه ریزی رشته روانشناسی بالینی برنامه های درس و کوریکولوم آموزشی رشته روانشناسی بالینی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
حاجتی افزود: این نشست با حضور اساتید برجسته روانشناسی بالینی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به صورت مشترک با اعضای هیات ممتحنه، ارزشیابی و برنامه ریزی رشته روانشناسی بالینی برگزار شد.
وی خاطرنشان کرد: در این جلسه برنامه درسی و کوریکولوم آموزشی رشته روانشناسی بالینی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و پیش نویس برنامه جدید با اتفاق نظر اعضا در خصوص دروس پیشنهادی ، تعداد واحدهای درسی و عملی با توجه به نیازهای رشته و با رویکرد آموزشی در فیلد بالینی تهیه و تدوین شد.
دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی گفت: ضمن اینکه مسئولیت کاری هر یک از اساتید در فرآیند نهایی سازی دروس تعیین و مشخص شد.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار