رزومه

آرمان

برنامه جدید دوره کارشناسی پیوسته مهندسی معماری اعلام شد

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

برنامه جدید دوره کارشناسی پیوسته مهندسی معماری اعلام شد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برنامه جدید دوره کارشناسی پیوسته مهندسی معماری را اعلام کرد. این برنامه از مهر ۹۶ جایگزین برنامه قبلی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برنامه جدید دوره کارشناسی پیوسته مهندسی معماری را اعلام کرد. این برنامه از مهر ۹۶ جایگزین برنامه قبلی خواهد شد.

برنامه مذکور توسط دانشگاه فردوسی مشهد بازنگری و سپس به تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است. برنامه جدید برای دانشجویان ورودی مهر ۹۶ اعمال خواهد شد.

براساس این گزارش، به استناد آیین نامه واگذاری اختیارات برنامه ریزی درسی، شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، برنامه درسی بازنگری شده دوره کارشناسی رشته مهندسی معماری ۲۱ مرداد ۹۶ از دانشگاه فردوسی مشهد دریافت شد.

برنامه درسی بازنگری شده فوق، جایگزین برنامه درسی دوره کارشناسی رشته مهندس معماری شد. برنامه درسی مذکور در سه فصل، مشخصات کلی، جدول واحدهای درسی و سرفصل ها تنظیم شده و برای تمامی دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی و پژوهشی کشور که طبق مقررات مصوب وزارت علوم فعالیت می کنند برای اجرا ابلاغ می شود.

این برنامه درسی از شروع سال تحصیلی ۹۷-۹۶ به مدت ۵ سال قابل اجرا است و پس از آن نیازمند بازنگری است.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار