رزومه

آرمان چای لاغری

برگزاري آزمون جذب کارآگاهان و کارآگاه‌ياران توسط پلیس آگاهی

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

رئيس پليس آگاهي ناجا با اشاره به برگزاري آزمون کارآگاهان و کارآگاه ياران گفت : اين پليس خود را ملزم به جذب و بکارگيري کارآگاهان و کارآگاه ياراني شايسته و مبتني بر دانش و مهارت مي داند، لذا نحوه جذب و گزينش اين گروه از کارکنان بسيار حائز اهميت است.
به گزارش ایسنا، سردار محمد رضا مقيمي در حاشيه برگزاري آزمون کارآگاهان و کارآگاه ياران با اشاره به سياست ها و راهبرد پليس آگاهي اظهار کرد : پليس آگاهي در افق برنامه ششم توسعه، سازماني ارزشي، حرفه اي، علمي و ممتاز در کشف جرم در سطح آسيا خواهد بود.
وي افزود : با توجه به رسالت اين پليس در راستاي کشف جرايم، اين مجموعه در ارتقاي سطح امنيت کشور و تربيت کارکناني متخصص ، حرفه اي و دانش محور، لازم است قدم هاي بلندي جهت توسعه دانش مرتبط با کشف جرم و آموزش کارکنان بردارد.
رئيس پليس آگاهي ناجا ادامه داد : دستورالعمل تطبيق و سرفصل بندي کارآگاهان و کارآگاه ياران در راستاي “شايسته سالاري” و “حرفه گرايي” اين پليس تدوين و ابلاغ شده است.
وي اضافه کرد : چون اين پليس خود را ملزم به جذب و به کارگيري کارآگاهان و کارآگاه ياراني شايسته و مبتني بر دانش و مهارت مي داند ، لذا نحوه جذب و گزينش اين گروه از کارکنان براي اين پليس بسيار حائز اهميت است.
سردار مقيمي مطرح کرد : از آنجايي که برنامه هاي آتي اين پليس در راستاي ارتقاء کارآگاهان و کارآگاه ياران است، لذا شيوه و سياست هاي جذب کارکنان مبتني بر رعايت دقيق مفاد دستورالعمل ابلاغي مي باشد.
وي تاکيد کرد : در روند جذب کارآگاهان و کارآگاه ياران سعي شده با رعايت موازين قانوني و شرعي از اجحاف حق کارکنان و يا دستيابي افراد ناشايست به اين رتبه جلوگيري شود.
اين مقام ارشد انتظامي خاطر نشان کرد : اهداف اين دستورالعمل شامل ارتقاء دانش تخصصي ، ايجاد انگيزه در کارکنان صفي ،تقويت صف و به ظهور رساندن قابليت ها ،خلاقيت ها،توانمندي هاي فردي ، تجربي و ارتقاء توان سازماني در جهت راهبرد پليس آگاهي مي باشد.
تشريح برگزاري آزمون جذب کار آگاهان و کارآگاه ياران
رئيس پليس آگاهي ناجا با بيان اينکه آزمون هاي جذب کارآگاهان و کارآگاه ياران در دو مرحله صورت مي گيرد، شرايط شرکت در آموزش کارآگاهي و کارآگاه ياري، تشريح کرد و گفت : آزمون عمومي ( کارآگاه و کارآگاه يار پنجمي ) و آزمون تخصصي ( ارتقاء کارآگاه و يا کارآگاه يار چهارمي به سومي ) که به صورت آزمون تخصصي متناسب با رشته اجرا و پس از قبولي در آن آزمون علمي و طي نمودن ساير مراحل آن به رتبه بالاتر نائل مي آيند.
سردار مقيمي در توضيح آزمون عمومي مطرح کرد : کارکنان واحدهاي عملياتي پليس آگاهي ، کارکنان تشخيص هويت و اطلاعات جنايي با رسته آگاهي که حداقل به مدت دو سال در مشاغل اجرايي و پشتيباني عمليات و در فرآيند رسيدگي به پرونده به عنوان متصدي پرونده و يا هدايت کننده ستادي و عملياتي به طور مستقيم و مستمر نقش داشته باشند،مي توانند در آزمون کارآگاهي و کارآگاه ياري شرکت نمايند.
وي تاکيد کرد : فقط کارکناني که داراي رسته اطلاعات و شاغل در واحدهاي اطلاعات جنايي مي باشند مي توانند در آزمون کارآگاه ياري اطلاعات جنايي شرکت نمايند.
وي ادامه داد : شرکت کنندگان پس از قبولي در آزمون علمي و عملي ( تست جسماني و تيراندازي ) لازم است که نسبت به تهيه ۲۰ فقره کاربرگ تجارب موفق ( ۱۵ کاربرگ مستقيما مسئول و متصدي مستقيم پرونده و حداکثر در ۵ پرونده به عنوان همکار باشند ) در بازده زماني مشخص شده که توسط مرکز امور کارآگاهان اعلام مي شود، اقدام کنند.
سردار مقيمي بيان کرد : پذيرفته شدگان در آزمون عمومي ، پس از کسب امتياز لازم ( ۳۵۵ امتياز از ۵۰۰ امتياز ) به رتبه پنجم کارآکاهي و يا کارآگاه ياري عمومي نائل مي شوند و پس از يک وقفه زماني چهار ساله با داشتن شرايط اعلامي مندرج در دستورالعمل، قابليت ارتقاء به رتبه بالاتر و کسب مزاياي رتبه جديد را خواهند داشت.
وي در خصوص مزاياي کارآگاهان و کارآگاه ياران گفت : اعطاي ارشديت هاي تشويقي در هر رتبه از حداقل شش ماه تا حداکثر يک سال، پرداخت پاداش حتي رتبه کارآگاهي به صورت ماهيانه و اعمال در فيش حقوقي، اعطاي اولويت در کسب مشاغل سازماني و امور آموزشي تحصيلي از جمله اين مزايا است .
براساس گزارش سایت پلیس، دستورالعمل تطبيق و سرفصل بندي کارآگاهان و کارآگاه ياران با هدف ارتقاء مهارت هاي شغلي و ايجاد انگيزه در کارکنان پليس آگاهي و حرکت به سمت رشد و تعالي و حرفه اي گرايي با تلاش و پيگيري هاي مستمر و مجدانه هيئت رئيسه پليس آگاهي ناجا ،هيئت هاي کارشناسي در اواخر خرداد سال ۹۴ به تصويب فرماندهي ناجا رسيده و جهت اجرا به اين پليس ابلاغ گرديد.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار