رزومه

آرمان

برگزاری آزمون جامع مقطع دکتری گروه های کلام و فقه دانشگاه امیرالمؤمنین اهواز

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

برگزاری آزمون جامع مقطع دکتری گروه های کلام و فقه دانشگاه امیرالمؤمنین اهواز
مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه امیرالمؤمنین(ع) از برگزاری آزمون جامع مقطع دکتری گروه های کلام و فقه این دانشگاه خبر داد.

رضا شیشه بر، مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه امیرالمؤمنین(ع) با بیان این که در مقطع دکتری پس از اتمام آموزش در این دوره، دانشجو بین ۱۸ تا ۲۴ واحد با حضور استاد به شکل پژوهشی برگزار می کند، ابراز داشت: این دوره از پژوهش برای دانشجو بین دو تا سه ماه طول خواهد کشید.

وی با اشاره به این که پس از این دوره سه ماهه آزمون جامع دکتری در دو بخش کتبی و شفاهی برگزار می شود، ادامه داد: داوطلبان این آزمون در صورتی که در دو مرحله بخش کتبی حائز نمره حداقل ۱۶ شدند امکان شرکت در بخش شفاهی به آنها داده خواهد شد.

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه امیرالمؤمنین(ع) افزود: پس از کسب حداقل نمره در دو بخش کتبی و شفاهی داوطلب می بایست پایان نامه دوره دکتری خود را ارائه دهد.

شیشه بر با اشاره به این که در زمان ۱۸ مردادماه سال جاری آزمون جامع گروه کلام با حضور ۱۱ داوطلب و در تاریخ ۲۵ مردادماه آزمون جامع فقه با حضور ۵ داوطلب برگزار شد، عنون کرد: پذیرش در مقطع دکتری حد نصاب خاصی ندارد و به میزان واجدان شرایط این آزمون، بخش شفاهی انجام خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: آزمون جامع دکتری از دروسی انجام شد که داوطلبان در دوره تحصیلی خود گذرانده اند.

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه امیرالمؤمنین(ع) یادآور شد: نتیجه آزمون کتبی از یک هفته تا ۱۰ روز پس از اجرای آن و آزمون شفاهی مقطع دکتری به صورت معمول یک ماه پس از آزمون انجام می شود.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار