نیکان

برگزاری کلاس‌های عملی و کارگاهی دانشگاه جامع علمی کاربردی از 17 خرداد

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: کلاس‌های عملی، کارگاهی و آزمایشگاهی این دانشگاه از ۱۷ خرداد برگزار خواهد شد و از اوایل مردادماه نیز امتحانات آغاز می‌شود.

محمدحسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس درباره بازگشایی دانشگاه‌‌ها از ۱۷ خرداد ماه، گفت: این تعطیلی فقط در مورد دانشگاه‌هایی که خوابگاه و سلف سرویس دارند منطقی است نه برای دانشگاه‌هایی که خوابگاه و سلف سرویس ندارند و فقط ۱۵-۱۰ نفر دانشجو در هر کلاس حاضر می‌شوند، این مراکز با رعایت فاصله اجتماعی می‌توانند به کار خود ادامه دهند؛ بنابراین این دانشگا‌ه‌ها باید هرچه زودتر باز می‌شدند.

 

* برگزاری کلاس‌های تئوری از طریق سامانه‌ آموزشی دانشگاه

وی افزود: ما کلاس‌های نظری را از طریق سامانه‌ای که توسط دانشگاه توسعه داده‌ایم برگزار کرده‌ایم و کلاس‌های عملی، کارگاهی و آزمایشگاهی را هم از ۱۷ خرداد ماه با باز شدن دانشگاه‌ها برگزار خواهیم کرد و ان‌شاءالله از اوایل مردادماه نیز امتحانات را آغاز خواهیم کرد.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار