رزومه

آرمان

بهره‌برداری فوری از پروژه تولید واکسن توکسوئیدی آنتروتوکسمی در اهواز

دسته ها: اخبار

رئیس موسسه رازی خواستار شد
بهره‌برداری فوری از پروژه تولید واکسن توکسوئیدی آنتروتوکسمی در اهواز
رئیس موسسه تحقیقات و واکسن سرم‌سازی رازی بر پایان کار و بهره‌برداری سریع از پروژه تولید واکسن توکسوئیدی آنتروتوکسمی شعبه اهواز موسسه تاکید کرد.

دکتر کهرام ضمن بازدید از شعبه جنوب غرب کشور از پیشرفت پروژه در حال ساخت ساختمان تولید واکسن چهار ظرفیتی توکسوئیدی آنترو توکسمی شعبه اهواز دیدن کرد.

پروژه تولید واکسن چهار ظرفیتی توکسوئیدی آنترو توکسمی موسسه رازی شعبه جنوب غرب کشور(اهواز) از پروژه‌های مهم موسسه رازی است که کلنگ آن در سال ۱۳۸۹ توسط رئیس وقت موسسه رازی و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان بر زمین زده شده واعتبارات آن نیز از محل اعتبارات استانی تامین شده است.

با کوشش‌های مسئولین مربوطه این پروژه پیشرفت چشمگیری کرده و عملیات عمرانی آن با سرعت در حال انجام است.

کهرام ضمن بازدید از این پروژه درحال تکمیل، بر پایان کار و بهره‌برداری سریع از آن تاکید کرد.
مرجع / ایسنا

اخبار