رزومه

آرمان

به‌کارگیری ۱۶۰۰۰ پرستار در طرح تحول سلامت

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

اقدامات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حوزه پرستاری در دولت یازدهم اعلام شد.
به گزارش ایلنا، به‌کارگیری ۱۶ هزار پرستار در طرح تحول سلامت، استخدام دولتی۱۱ هزار نیرو از طریق آزمون استخدامی، برنامه‌ریزی برای به‌کارگیری بالغ بر ۱۰ هزار کمک پرستار، ثبت‌نام و شروع آموزش پرستاری برای حدود ۱۸ هزار نفر از مرداد سال ۹۴ و اختصاص ۶۴۰ میلیارد ریال برای پاویون‌های پرستاری(میانگین برای هر بخش ۱۰ میلیون تومان) از جمله اقدامات انجام شده حوزه پرستاری در دولت یازدهم است.
بر اساس این گزارش عملکرد معاونت پرستاری به شرح زیر است:
سطح‌بندی مراقبت‌های پرستاری به سطوح حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای بعد از نظرخواهی از تمامی مجامع پرستاری و ساماندهی تربیت نیروهای مرتبط متناسب با سطح بندی
حرفه‌ای: مراقبت های عمومی، مراقبت های تخصصی:
۳۹ درصد عمومی(کارشناسی)، ۱۹درصد دانش تخصصی
غیر حرفه ای: مراقبت های اولیه، بالینی ( کمک پرستاری/ بهیار یکساله با مهارتهای مشخص):
۴۲ درصد غیر حرفه ای عدم نیاز به دانش تخصصی
به طور میانگین: ۶۰ درصدحرفه ای(عمومی و تخصصی)، ۴۰ درصد اولیه و غیر حرفه ای
ابلاغ بخشنامه برای رفع کوتاه‌مدت و بلندمدت کمبود پرستار مانند: استخدام دولتی، غیردولتی، به‌کارگیری دانشجویان، تمدید طرح، جایگزینی مرخصی زایمان، به کارگیری کمک پرستاران
با رعایت سطح بندی مراقبتهای پرستاری به صورت حرفه ای و غیرحرفه ای
افزایش ظرفیت بیش از دو برابر دانشکده های پرستاری
به‌کارگیری ۱۶۰۰۰ پرستار در طرح تحول
به‌کارگیری ۴۰۰۰ پرستار با آیین نامه دانشجویی
به‌کارگیری ۷۵۰۰ نفر پرستار از طریق طرح و تداوم طرح
به‌کارگیری ۵۰۰۰ نفرازطریق ؛جایگزینی مرخصی زایمان به صورت موقت
برنامه‌ریزی برای به‌کارگیری بالغ بر ۱۰ هزار کمک پرستار / بهیار یک‌ساله غیر حرفه‌ای و در تناسب با پرستاران(۴.۱) برای مراقبت‌های اولیه و تربیت آنها از طریق بخش غیر دولتی از مهرماه ۱۳۹۵
تعریف سند عرضه و تقاضای نیروی انسانی با رویکردی بسیار مناسب
استخدام دولتی۱۱۰۰۰ نیرو از طریق آزمون استخدامی.
ابلاغ آیین‌نامه تربیت پرستاری پرکتیشنر( مصوبه شورای گسترش)
تدوین و ابلاغ آیین نامه بالینی سازی آموزش پرستاری ( راه اندازی کمیته اجرایی)
تغییر محتوای نظام آموزشی در دانشکده های پرستاری با رویکرد اینترنشیپ
اجرا در دانشکده پرستاری شهید بهشتی و اخیرا در دانشکده پرستاری زاهدان
تهیه و ابلاغ آیین نامه جذب هیات علمی بالینی
تصویب رشته مقطع ارشد مدیریت پرستاری و ارشد پرستاری پژوهشگری
توسعه انجمن های علمی پرستاری به تعداد گرایش‌های کارشناسی ارشد و موافقت برای حداقل ۶ انجمن علمی
تهیه، تصویب و اجرای ۲۲۰ برنامه آموزش مداوم با نظر مجامع مختلف پرستار
فراهم کردن امکان ورود پرستاران به مقاطع ارشد و دکترای مدیریت خدمات بهداشتی – درمانی
تربیت نیروی کمک پرستار/ بهیار یک ساله با هدف ساماندهی ارائه مراقبت‌های اولیه پرستاری
موافقت تربیت نیروی کمک پرستار در شورای برنامه ریزی وزارت
انعقاد تفاهم نامه با نهادهای عمومی و غیردولتی مانند جهاد دانشگاهی، انجمن پرستاری،هیت مدیره های نظام پرستاری برای تربیت کمک پرستار
هماهنگی با موسسه آوا سلامت جهت به‌کارگیری کمک پرستاران یکسال
ثبت نام و شروع آموزش پرستاری برای حدود ۱۸ هزار نفر از مرداد سال ۹۴
فارغ التحصیلان حدود ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ نفر در هر ماه
تعریف و ابلاغ شاخص های ملی پرستاری و شیوه نامه های مربوطه
تعیین ۱۰ شاخص ملی و برنامه ایمنی بیمار، کنترل و نظارت بر نتایج شاخص‌ها توسط نمایندگان معاونت پرستاری از مهر ماه امسال
تدوین، بازنگری و به روز رسانی شرح وظایف کادر پرستاری براساس سطوح تخصصی، عمومی و مدیریتی، آموزشی و مراقبت‌های اولیه در سطح بالین و جامعه
به روز رسانی و ابلاغ فرم‌های پرستاری در بالین و پرونده بیمار با هدف خروج از پرستاری سنتی و استفاده از تکنولوژی روز و ساماندهی فرمهای مربوطه
تهیه و ابلاغ سامانه جامع مدیریتی پرستاریI shift+ به صورت تحت وب با هدف صرفه جوئی در وقت مدیران و به حداقل رساندن دخالتهای انسانی در برنامه ریزی برای نوبت کاری های پرستاران
تدوین و ابلاغ برنامه ملی ایمنی بیمار با رویکرد پرستاری ( پیشگیری، کنترل و مراقبت از زخم، پیش بینی و پیشگیری از سقوط و کاهش خطاهای دارویی)
تدوین و ابلاغ آیین نامه نقل و انتقال بیمار بین مراکز درمانی با هدف ساماندهی و ارتقاء کیفیت و ایمنی مراقبت های حین انتقال بیماران بین مراکز درمانی
تدوین و ابلاغ آیین نامه اعطای پروانه صلاحیت حرفه ای
تدوین و ابلاغ آئین نامه جدید برای ساماندهی مراقبتهای پرستاری در منزل
مشارکت در بازنگری اساسی، تدوین و ابلاغ شیوه نامه اعتبار بخشی جدید و حل معضلات قبلی با مشارکت وسیع پرستاران
تدوین و ابلاغ دستورالعمل روش مراقبت
نظارت بر مراقبت و پرستاری بخش خصوصی و غیر دولتی :
الف- تشکیل شورای هماهنگی در دانشگاههای علوم پزشکی با مشارکت روسای دانشکده های پرستاری، روسای هیئت مدیره نظام پرستاری و مدیران پرستاری دانشگاهها زیر نظر رییس دانشگاه.
ب- تشکیل کار گروه ممیزی و نظارت بر عملکرد پرستاری بخش خصوصی و غیر دولتی
مشارکت در تدوین و ابلاغ آیین نامه ساماندهی نظام پرداخت و بطور میانگین ۵.۲-۳ برابر شدن کارانه پرستاران نسبت به سال ۹۲ از طریق افزایش سهم کارکنان از درآمد اختصاصی بیمارستان ها به میزان حدود ۵.۹
مشارکت در تدوین و ابلاغ دو بخشنامه برای رفع مشکلات پرستاران شرکتی از طریق تشکیل موسسه کارآفرینان آوا سلامت و صدور بخشنامه از وزارت برای پرداخت حقوق و مزایای نسبتا عادلانه به این نیروها
الف- تشکیل موسسه آوا سلامت در وزارت و تحت پوشش قراردادن حدود ۹۰۰۰نیرو
ب- ابلاغ دستورالعمل تعیین حقوق ، به روز رسانی پرداخت ها و برقراری عدالت نسبی برای پرستاران
• اختصاص ۶۴۰ میلیارد ریال جهت پاویون های پرستاری (میانگین برای هر بخش ۱۰ میلیون تومان)
• ساماندهی حوزه بین الملل پرستاری با همکاری WHO و EMRO
• توافق برای برگزاری نشست بین المللی مدیران پرستاری منطقه

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار