نیکان

بیکارترین استان‌ها کدامند؟ + جدول بیکاری ۳۱ استان در پاییز ۹۹

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

در بین استان های کشور, ایلام و خراسان رضوی با ۵.۱ درصد, خراسان جنوبی۶.۶ درصد، سمنان ۶.۷ درصد کمترین نرخ بیکاری و استان های آذربایجان غربی با ۱۵.۵ درصد، خوزستان ۱۴.۹ درصد و هرمزگان با ۱۳.۸ درصد بیشترین نرخ بیکاری را دارند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, مطابق این نتایج، در پاییز سال جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل جمعیت غیرفعال کشور افزایش و جمعیت شاغل و بیکار کشور (جمعیت فعال) با کاهش مواجه شده است که این کاهش در مقایسه با فصل تابستان سال جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل، از شدت کمتری برخوردار بوده است.

بررسی نرخ بیکاری افراد 15ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که 9.4 درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال 98،  1.2درصد کاهش یافته است.

در پاییز99، به میزان 41.4 درصد از جمعیت 15 ساله و بیش‌تر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاییز98) 2.9 درصد کاهش یافته است.

جمعیت شاغلین 15ساله و بیشتر در این فصل 23میلیون و 413هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل بیش از یک میلیون و سی وسه هزار نفر کاهش داشته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در پاییز 99، بخش خدمات با 49.0 درصد بیش­‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در رتبه ­های بعدی بخش‌های صنعت با 34.3 درصد و کشاورزی با 16.7درصد قرار دارند.

در بین استان های کشور, ایلام و خراسان رضوی با  5.1 درصد, خراسان جنوبی6.6 درصد، سمنان 6.7 درصد کمترین نرخ بیکاری و  استان های آذربایجان غربی با 15.5 درصد، خوزستان 14.9 درصد و هرمزگان با 13.8 درصد بیشترین نرخ بیکاری را دارند.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار