استخدام چهار کارمند خانم

تازه ترین رتبه بندی جهانی شانگهای/ رتبه درخشان ۳۲ دانشگاه ایرانی

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

تازه ترین رتبه بندی جهانی شانگهای/ رتبه درخشان ۳۲ دانشگاه ایرانی

رتبه بندی موضوعی ۲۰۱۹ نظام رتبه بندی بین المللی شانگهای منتشر شد و ۳۲ دانشگاه ایرانی در حوزه های مختلف حضور پر رنگی دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، رتبه بندی موضوعی (GRAS) ۲۰۱۹ امروز ۲۶ ژوئن توسط مشاوران نظام رتبه بندی شانگهای منتشر شد.

نظام رتبه بندی شانگهای( ShanghaiRanking) از سال ۲۰۰۹ توسط افراد دانشگاهی این رتبه بندی را منتشر می‌کند. این نسخه از رتبه بندی شامل رتبه بندی دانشگاه‌ها در ۵۴ موضوع در علوم طبیعی، مهندسی، علوم زیستی، علوم پزشکی، و علوم اجتماعی است و بیش از ۴۰۰۰ دانشگاه در این رتبه بندی حضور دارند.

دانشگاه‌های برتر هر موضوع در جدول رتبه بندی اعلام شده اند. این جدول نشان می‌دهد دانشگاه‌های ایالات متحده آمریکا در ۳۵ موضوع در رتبه‌های اول حضور دارند و پس از آن دانشگاه‌های چینی در ۱۱ موضوع در میان برترین‌ها هستند.

بهترین دانشگاه جهان در این رتبه بندی دانشگاه هاروارد از آمریکا است که در ۱۴ موضوع در رتبه اول قرار دارد. این دانشگاه در ۷ مورد از موضوعات اجتماعی، ۳ مورد از علوم پزشکی، ۲ مورد از علوم حیاتی و ۲ مورد از علوم مهندسی در رده اول قرار دارد.

پس از آن انستیتو فناوری ماساچوست MIT در ۵ موضوع در رده اول است که ۴ مورد آن موضوع مهندسی است. سایر دانشگاه‌هایی که در بیش از یک رتبه بندی موضوعی در رده اول قرار دارند شامل دانشگاه پنسیلوانیا و دانشگاه کلرادو در بولدر از ایالات متحده و دانشگاه فناوری Nanyang از سنگاپور است.

دانشگاه‌های ایرانی حاضر در رتبه بندی موضوعی شانگهای ۲۰۱۹

علوم طبیعی: ریاضی

دانشگاه آزاد در رده ۱۵۱-۲۰۰ / دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رده ۳۰۱-۴۰۰

علوم طبیعی: فیزیک

دانشگاه آزاد در رده ۳۰۱-۴۰۰ / دانشگاه صنعتی اصفهان در رده ۴۰۱-۵۰۰

علوم طبیعی: شیمی

دانشگاه آزاد در رده ۲۰۱-۳۰۰/‏‬ دانشگاه تهران در رده ۴۰۱-۵۰۰/‏‬ دانشگاه یاسوج در رده ۴۰۱-۵۰۰

علوم طبیعی: علوم زمین

دانشگاه آزاد در رده ۴۰۱-۵۰۰ / دانشگاه تربیت مدرس در رده ۴۰۱-۵۰۰/‏‬ دانشگاه تهران در رده ۴۰۱-۵۰۰

علوم طبیعی: بوم شناسی

دانشگاه آزاد در رده ۴۰۱-۵۰۰ / دانشگاه تهران در رده ۴۰۱-۵۰۰

علوم طبیعی: علوم جو

دانشگاه آزاد در رده ۳۰۱-۴۰۰ / دانشگاه تهران در رده ۳۰۱-۴۰۰

علوم فنی و مهندسی: مهندسی مکانیک

دانشگاه آزاد در رده ۳۶/‏‬ دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رده ۱۰۱-۱۵۰/‏‬ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در رده ۱۰۱-۱۵۰/‏‬ دانشگاه علم و صنعت ایران در رده ۱۰۱-۱۵۰/‏‬ دانشگاه تهران در رده ۱۰۱-۱۵۰/‏‬ دانشگاه فردوسی مشهد در رده ۱۵۱-۲۰۰/‏‬ دانشگاه صنعتی شریف در رده ۱۵۱-۲۰۰/‏‬ دانشگاه صنعتی اصفهان در رده ۲۰۱-۳۰۰/‏‬ دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی در رده ۲۰۱-۳۰۰/‏‬ دانشگاه سمنان در رده ۲۰۱-۳۰۰/‏‬ دانشگاه تربیت مدرس در رده ۲۰۱-۳۰۰/‏‬ دانشگاه کاشان در رده ۲۰۱-۳۰۰/‏‬ دانشگاه گیلان در رده ۲۰۱-۳۰۰/‏‬ دانشگاه تبریز در رده ۲۰۱-۳۰۰/‏‬ دانشگاه بوعلی سینا در رده ۳۰۱-۴۰۰/‏‬ دانشگاه شیراز در رده ۳۰۱-۴۰۰

علوم فنی و مهندسی: مهندسی برق و الکترونیک

دانشگاه تهران در رده ۱۰۱-۱۵۰/‏‬ دانشگاه صنعتی شریف در رده ۱۵۱-۲۰۰/‏‬‏‬ دانشگاه آزاد در رده ۲۰۱-۳۰۰ / ‏ دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رده ۳۰۱-۴۰۰/‏‬ دانشگاه تبریز در رده ۳۰۱-۴۰۰/‏ دانشگاه فردوسی مشهد در رده ۴۰۱-۵۰۰/‏ دانشگاه علم و صنعت ایران در رده ۴۰۱-۵۰۰/‏‬ دانشگاه صنعتی اصفهان در رده ۴۰۱-۵۰۰/‏‬ دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی در رده ۴۰۱-۵۰۰/‏‬ دانشگاه شیراز در رده ۴۰۱-۵۰۰/‏‬ دانشگاه صنعتی شیراز در رده ۴۰۱-۵۰۰/ دانشگاه تربیت مدرس در رده ۴۰۱-۵۰۰/‏‬ دانشگاه کاشان در رده ۴۰۱-۵۰۰

علوم فنی و مهندسی: اتوماسیون و کنترل

‏‬ دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رده ۱۵۱-۲۰۰/‏‬ دانشگاه علم و صنعت ایران در رده ۱۵۱-۲۰۰/‏‬ دانشگاه آزاد در رده ۱۵۱-۲۰۰/‏‬ دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی در رده ۱۵۱-۲۰۰/ دانشگاه صنعتی شریف در رده ۱۵۱-۲۰۰/‏‬ دانشگاه تبریز در رده ۱۵۱-۲۰۰/‏‬ دانشگاه تهران در رده ۱۵۱-۲۰۰

علوم فنی و مهندسی: مهندسی مخابرات

دانشگاه صنعتی شریف در رده ۱۵۱-۲۰۰/‏‬‏‬ ‏ دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رده ۲۰۱-۳۰۰/‏‬ دانشگاه علم و صنعت ایران در رده ۲۰۱-۳۰۰/‏‬ دانشگاه صنعتی اصفهان در رده ۲۰۱-۳۰۰/‏‬ دانشگاه آزاد در رده ۲۰۱-۳۰۰/‏ دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی در رده ۲۰۱-۳۰۰/‏‬ دانشگاه تربیت مدرس در رده ۲۰۱-۳۰۰/‏‬ دانشگاه تهران در رده ۲۰۱-۳۰۰

علوم فنی و مهندسی: ابزار علم و فناوری

دانشگاه آزاد در رده ۳۳/‏‬ دانشگاه صنعتی اصفهان در رده ۳۶/‏ دانشگاه صنعتی شریف در رده ۱۵۱-۲۰۰/‏‬ دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رده ۲۰۱-۳۰۰/‏‬ دانشگاه علم و صنعت ایران در رده ۲۰۱-۳۰۰

علوم فنی و مهندسی: مهندسی پزشکی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رده ۲۰۱-۳۰۰/‏‬ دانشگاه علوم پزشکی تهران در رده ۲۰۱-۳۰۰

علوم فنی و مهندسی: علوم کامپیوتر و مهندسی

دانشگاه آزاد در رده ۱۵۱-۲۰۰/ دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رده ۳۰۱-۴۰۰/‏‬ دانشگاه صنعتی شریف در رده ۳۰۱-۴۰۰/‏‬ دانشگاه تهران در رده ۳۰۱-۴۰۰/‏‬ دانشگاه علم و صنعت ایران در رده ۴۰۱-۵۰۰

علوم فنی و مهندسی: مهندسی عمران

دانشگاه آزاد در رده ۵۱ – ۷۵ / ‏‬ دانشگاه تهران در رده ۷۶-۱۰۰/‏ دانشگاه صنعتی شریف در رده ۱۵۱-۲۰۰/‏‬ دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رده ۱۵۱-۲۰۰/‏‬ دانشگاه تربیت مدرس در رده ۱۵۱-۲۰۰/‏‬ دانشگاه علم و صنعت ایران در رده ۲۰۱-۳۰۰/‏‬ دانشگاه سمنان در رده ۲۰۱-۳۰۰/‏‬ دانشگاه گیلان در رده ۲۰۱-۳۰۰/‏‬ دانشگاه تبریز در رده ۲۰۱-۳۰۰

علوم فنی و مهندسی: مهندسی شیمی

دانشگاه آزاد در رده ۳۷/‏‬ دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رده ۷۶-۱۰۰/‏‬ دانشگاه تهران در رده ۷۶-۱۰۰/‏ دانشگاه صنعتی شریف در رده ۱۰۱-۱۵۱/‏‬ دانشگاه صنعتی اصفهان در رده ۱۵۱ – ۲۰۰/‏‬ دانشگاه تربیت مدرس در رده ۱۵۱-۲۰۰/‏ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در رده ۲۰۱-۳۰۰/‏‬ دانشگاه علم و صنعت ایران در رده ۲۰۱-۳۰۰/‏‬ دانشگاه شیراز در رده ۲۰۱-۳۰۰/‏ دانشگاه تبریز در رده ۲۰۱-۳۰۰/‏‬ دانشگاه صنعتی سهند در رده ۳۰۱-۴۰۰/‏‬ دانشگاه کاشان در رده ۳۰۱-۴۰۰/ دانشگاه یاسوج در رده ۳۰۱-۴۰۰/‏‬ دانشگاه بوعلی سینا در رده ۴۰۱-۵۰۰/‏‬ دانشگاه صنعتی خواجه نصیر در رده ۴۰۱-۵۰۰/‏‬ دانشگاه رازی کرمانشاه در رده ۴۰۱-۵۰۰/‏‬ دانشگاه سمنان در رده ۴۰۱-۵۰۰/‏‬ دانشگاه علوم پزشکی تهران در رده ۴۰۱-۵۰۰/‏‬ دانشگاه اصفهان در رده ۴۰۱-۵۰۰

علوم فنی و مهندسی: علوم و مهندسی مواد

دانشگاه آزاد در رده ۱۵۱ – ۲۰۰/ دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رده ۳۰۱-۴۰۰/‏‬ دانشگاه صنعتی شریف در رده ۳۰۱-۴۰۰/ دانشگاه صنعتی اصفهان در رده ۳۰۱-۴۰۰

علوم فنی و مهندسی: علوم نانو و فناوری نانو

دانشگاه آزاد در رده ۳۰۱– ۴۰۰/ دانشگاه صنعتی شریف در رده ۳۰۱-۴۰۰/ دانشگاه تهران در رده ۳۰۱-۴۰۰

علوم فنی و مهندسی: علوم و مهندسی انرژی

دانشگاه آزاد در رده ۱۰۱-۱۵۰/ دانشگاه صنعتی اصفهان در رده ۲۰۱-۳۰۰/‏‬ دانشگاه تبریز در رده ۲۰۱-۳۰۰/‏‬ دانشگاه تهران در رده ۲۰۱-۳۰۰ / دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رده ۳۰۱-۴۰۰/ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در رده ۳۰۱-۴۰۰/‏‬ دانشگاه فردوسی مشهد در رده ۳۰۱-۴۰۰/‏‬ دانشگاه علم و صنعت ایران در رده ۳۰۱-۴۰۰/‏‬ دانشگاه صنعتی شریف در رده ۳۰۱-۴۰۰/ دانشگاه تربیت مدرس در رده ۳۰۱-۴۰۰/ دانشگاه صنعتی خواجه نصیر در رده ۴۰۱-۵۰۰/‏‬ دانشگاه صنعتی سهند در رده ۴۰۱-۵۰۰/ دانشگاه سمنان در رده ۴۰۱-۵۰۰/ دانشگاه شیراز در رده ۴۰۱-۵۰۰/ دانشگاه کاشان در رده ۴۰۱-۵۰۰

علوم فنی و مهندسی: علوم و مهندسی محیط زیست

دانشگاه آزاد در رده ۴۰۱-۵۰۰/‏‬ دانشگاه تهران در رده ۴۰۱-۵۰۰

علوم فنی و مهندسی: منابع آب

دانشگاه تبریز در رده ۷۶-۱۰۰/‏‬ دانشگاه آزاد در رده ۱۰۱-۱۵۰/‏‬ دانشگاه شیراز در رده ۱۵۱-۲۰۰/‏‬ دانشگاه تربیت مدرس در رده ۱۵۱-۲۰۰

علوم فنی و مهندسی: علوم و صنایع غذایی

دانشگاه آزاد در رده ۷۶-۱۰۰/‏‬ دانشگاه تهران در رده ۷۶-۱۰۰/‏‬ دانشگاه فردوسی مشهد در رده ۲۰۱-۳۰۰/‏‬ دانشگاه صنعتی اصفهان در رده ۲۰۱-۳۰۰/‏‬ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در رده ۲۰۱-۳۰۰/‏‬ دانشگاه شیراز در رده ۲۰۱-۳۰۰/‏‬ دانشگاه تربیت مدرس در رده ۲۰۱-۳۰۰

علوم فنی و مهندسی: بیوتکنولوژی

دانشگاه آزاد در رده ۳۰۱-۴۰۰/‏‬ دانشگاه تربیت مدرس در رده ۳۰۱-۴۰۰/‏‬ دانشگاه علوم پزشکی تهران در رده ۳۰۱-۴۰۰/‏‬ دانشگاه تهران در رده ۳۰۱-۴۰۰/‏‬ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در رده ۴۰۱-۵۰۰/‏‬ دانشگاه علوم پزشکی تبریز در رده ۴۰۱-۵۰۰

علوم فنی و مهندسی: مهندسی دریایی / اقیانوس

دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رده ۳۸

علوم فنی و مهندسی: علوم و فناوری حمل و نقل

دانشگاه تهران در رده ۱۰۱-۱۵۰/ دانشگاه علم و صنعت ایران در رده ۱۰۱-۱۵۰/ دانشگاه آزاد در رده ۱۰۱-۱۵۰/ دانشگاه صنعتی شریف در رده ۱۵۱ – ۲۰۰

علوم فنی و مهندسی: علوم معدن

دانشگاه تهران در رده ۳۴/‏‬ دانشگاه آزاد در رده ۴۶/‏‬ دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رده ۵۱-۷۵/‏‬ دانشگاه شهید باهنر کرمان در رده ۵۱-۷۵/‏‬ دانشگاه تربیت مدرس در رده ۵۱-۷۵/‏‬ دانشگاه صنعتی اصفهان در رده ۷۶-۱۰۰

علوم فنی و مهندسی: مهندسی متالورژی

دانشگاه تهران در رده ۵۱-۷۵/‏‬ دانشگاه آزاد در رده ۷۶-۱۰۰/‏‬ دانشگاه فردوسی مشهد در رده ۱۰۱-۱۵۰/ دانشگاه علم و صنعت ایران در رده ۱۰۱-۱۵۰/ دانشگاه صنعتی اصفهان در رده ۱۰۱-۱۵۰/ دانشگاه صنعتی شریف در رده ۱۰۱-۱۵۰/ دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رده ۱۵۱ – ۲۰۰/‏‬ دانشگاه صنعتی سهند در رده ۱۵۱ – ۲۰۰/‏‬ دانشگاه شیراز در رده ۱۵۱ – ۲۰۰/‏‬ دانشگاه تربیت مدرس در رده ۱۵۱ – ۲۰۰

دانش زیستی: علوم بیولوژی انسانی

دانشگاه علوم پزشکی تهران در رده ۴۰۱-۵۰۰

دانش زیستی: علوم کشاورزی

دانشگاه تهران در رده ۱۵۱ – ۲۰۰/‏‬ دانشگاه آزاد در رده ۲۰۱-۳۰۰/‏‬ ‏‬ دانشگاه صنعتی اصفهان در رده ۳۰۱-۴۰۰/‏‬ دانشگاه تربیت مدرس در رده ۳۰۱-۴۰۰

دانش زیستی: علوم دامپزشکی

دانشگاه آزاد در رده ۱۵۱ – ۲۰۰/ دانشگاه تهران در رده ۱۵۱ – ۲۰۰/‏‬ دانشگاه فردوسی مشهد در رده ۲۰۱-۳۰۰/ دانشگاه شیراز در رده ۲۰۱-۳۰۰/ دانشگاه تربیت مدرس در رده ۲۰۱-۳۰۰

علوم پزشکی: پزشکی بالینی

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله الاعظم (عج) در رده ۲۰۱-۳۰۰/ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در رده ۲۰۱-۳۰۰/ دانشگاه علوم پزشکی مازندران در رده ۲۰۱-۳۰۰/ دانشگاه علوم پزشکی تهران در رده ۲۰۱-۳۰۰/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد در رده ۳۰۱-۴۰۰/ دانشگاه علوم پزشکی ایران در رده ۴۰۱-۵۰۰/ دانشگاه علوم پزشکی کرمان در رده ۴۰۱-۵۰۰/ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در رده ۴۰۱-۵۰۰

علوم پزشکی: بهداشت عمومی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد در رده ۱۵۱-۲۰۰/ دانشگاه علوم پزشکی تهران در رده ۱۵۱-۲۰۰/ دانشگاه علوم پزشکی کرمان در رده ۲۰۱-۳۰۰/ دانشگاه علوم پزشکی ایران در رده ۳۰۱-۴۰۰/ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در رده ۳۰۱-۴۰۰

علوم پزشکی: دندانپزشکی و علوم دهان و دندان

دانشگاه علوم پزشکی تهران در رده ۱۵۱-۲۰۰/ دانشگاه آزاد در رده ۲۰۱-۳۰۰/ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در رده ۲۰۱-۳۰۰/

علوم پزشکی: پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی ایران در رده ۲۰۱-۳۰۰/ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در رده ۲۰۱-۳۰۰/ دانشگاه تربیت مدرس در رده ۲۰۱-۳۰۰/ دانشگاه علوم پزشکی تهران در رده ۲۰۱-۳۰۰

علوم پزشکی: فناوری پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی ایران در رده ۳۰۱-۴۰۰/ دانشگاه آزاد در رده ۳۰۱-۴۰۰/ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در رده ۳۰۱-۴۰۰/ دانشگاه علوم پزشکی تهران در رده ۳۰۱-۴۰۰/

علوم پزشکی: داروسازی و علوم دارویی

دانشگاه علوم پزشکی تهران در رده ۱۵۱-۲۰۰/‏‬ دانشگاه علوم پزشکی مشهد در رده ۱۵۱-۲۰۰/‏‬ دانشگاه آزاد در رده ۳۰۱-۴۰۰/ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در رده ۳۰۱-۴۰۰/ دانشگاه علوم پزشکی تبریز در رده ۴۰۱-۵۰۰

بیش از ۱۷۰۰ دانشگاه از ۸۶ کشور و منطقه در این رتبه بندی منتشر شده است و ۱۹ هزار و ۱۹۱ بار در جدول لیگ قرار دارند. دانشگاه‌های ایالات متحده ۴ هزار و ۸۰۸ بار در لیگ حضور دارند. به دنبال آن دانشگاه‌های چینی (۲۴۵۱ بار) و دانشگاه‌های انگلستان (۱۵۵۴ بار).

دانشگاه میشیگان-آن آربور، دانشگاه بریتیش کلمبیا، دانشگاه مک گیل و دانشگاه نیو ساوت ولز ۵۲ بار در جدول لیگ حضور دارند.

فهرست برترین‌های هر موضوع در رتبه بندی شانگهای ۲۰۱۹

علوم طبیعی ریاضیات: دانشگاه پرینستون ایالات متحده آمریکا

فیزیک: مؤسسه فناوری ماساچوست (MIT) ایالات متحده آمریکا

شیمی: دانشگاه کالیفرنیا، برکلی ایالات متحده آمریکا

علوم زمین: دانشگاه کلورادو در بولدر ایالات متحده آمریکا

جغرافیا: دانشگاه آکسفورد بریتانیا

بوم شناسی: دانشگاه مونپلیه فرانسه

اقیانوس شناسی: دانشگاه واشنگتن آمریکا

علوم آموزشی: دانشگاه کلورادو در بولدر ایالات متحده آمریکا

مهندسی مکانیک: دانشگاه کمبریج انگلستان

مهندسی برق و الکترونیک: مؤسسه فناوری ماساچوست (MIT) ایالات متحده آمریکا

اتوماسیون و کنترل: دانشگاه ایلینوی در Urbana-Champaign ایالات متحده آمریکا

مهندسی مخابرات: دانشگاه شینهوا چین

ابزار علوم و فناوری: مؤسسه فناوری هاربین چین

مهندسی پزشکی: دانشگاه هاروارد ایالات متحده آمریکا

علوم و مهندسی: موسسه فناوری ماساچوست (MIT) ایالات متحده آمریکا

مهندسی عمران: دانشگاه Tongji چین

مهندسی شیمی: مؤسسه فناوری ماساچوست (MIT) ایالات متحده آمریکا

دانش و مواد مهندسی: موسسه فناوری ماساچوست (MIT) ایالات متحده آمریکا

فناوری نانو: دانشگاه Nanyang در سنگاپور

علوم و مهندسی انرژی: دانشگاه Nanyang در سنگاپور

علوم و مهندسی محیط زیست: دانشگاه استنفورد آمریکا

منابع آب: دانشگاه آریزونا ایالات متحده آمریکا

علوم و صنایع غذایی: دانشگاه Jiangnan چین

بیوتکنولوژی: دانشگاه هاروارد ایالات متحده آمریکا

مهندسی هوا فضا: دانشگاه بیهان چین

مهندسی دریایی / اقیانوس: شانگهای جیائو تونگ چین

صنعت حمل و نقل: دانشگاه Jiaotong چین

سنجش از دور: دانشگاه Wuhan چین

علوم معدن: دانشگاه مرکزی جنوب چین

مهندسی متالورژی: دانشگاه علم و صنعت پکن چین

علوم زیست شناسی: دانشگاه هاروارد ایالات متحده آمریکا

علوم انسانی: دانشگاه هاروارد ایالات متحده آمریکا

علوم کشاورزی: دانشگاه Wageningen هلند

علوم دامپزشکی: دانشگاه گنت بلژیک

علوم پزشکی بالینی: دانشگاه کالیفرنیا سان فرانسیسکو ایالات متحده آمریکا

بهداشت عمومی: دانشگاه هاروارد ایالات متحده آمریکا

دندانپزشکی و علوم زیستی: دانشگاه میشیگان-ان آربور آمریکا

پرستاری: دانشگاه پنسیلوانیا ایالات متحده آمریکا

پزشکی: دانشگاه هاروارد ایالات متحده آمریکا

فارماسوتیکس و داروسازی: دانشگاه هاروارد ایالات متحده آمریکا

اقتصاد اجتماعی: دانشگاه شیکاگو آمریکا

آمار: دانشگاه هاروارد ایالات متحده آمریکا

حقوق: دانشگاه هاروارد ایالات متحده آمریکا

علوم سیاسی: دانشگاه هاروارد ایالات متحده آمریکا

جامعه شناسی: دانشگاه هاروارد ایالات متحده آمریکا

آموزش و پرورش: دانشگاه میشیگان ایالات متحده آمریکا

ارتباطات: دانشگاه آمستردام هلند

روانشناسی: دانشگاه هاروارد ایالات متحده آمریکا

بازرگانی: دانشگاه پنسیلوانیا ایالات متحده آمریکا

مدیریت: دانشگاه هاروارد ایالات متحده آمریکا

اداره امور دولتی: دانشگاه ایندیانا بلومینگتون ایالات متحده آمریکا

مدیریت هتلداری و گردشگری: دانشگاه پلی تکنیک هنگ کنگ کشور هنگ کنگ

کتابخانه و اطلاع رسانی: دانشگاه هاروارد ایالات متحده آمریکا

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار