رزومه

آرمان

تشریح جزییات برگزاری آزمون دوره‌های تکمیلی تخصصی وزارت بهداشت

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

قائم مقام دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت در تشریح جزییات آزمون دوره‌های تکمیلی تخصصی ۹۶ وزارت بهداشت، گفت: این آزمون به صورت متمرکز و توسط دانشگاه‌های مجری برنامه آموزشی برگزار می‌شود.
به گزارش ایسنا، دکترسید حسن امامی رضوی به زمان ثبت نام آزمون دوره‌های تکمیلی تخصصی سال ۹۶ وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: ثبت نام این آزمون از سوم بهمن ماه جاری آغاز شده و تا بیستم این ماه ادامه دارد.
وی در ادامه تصریح کرد: آزمون فلوشیپ وزارت بهداشت در دو مرحله کتبی و شفاهی به صورت منفرد با ترکیبی از روش‌های PMP، OSCE و مصاحبه ساختارمند با سایر روش‌های نوین ارزشیابی و اختصاصی مرتبط با رشته برگزار می‌شود.
دکتر امامی رضوی گفت: آزمون کتبی فلوشیپ، روز پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت ۹۶ و آزمون شفاهی تمام رشته‌ها از تاریخ ۲۳ تا ۲۵ اردیبهشت ۹۶ برگزار می‌شود.
قائم مقام دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی در پایان خاطرنشان کرد: به منظور تسهیل فرایند ثبت نام و جلوگیری از تداخل بین دانشگاه‌های مختلف، ثبت نام آزمون فوق به صورت متمرکز از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی انجام می‌شود و بررسی مدارک نیز توسط دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی صورت می‌پذیرد.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار