رزومه

آرمان

تشریح جزییات طرح کارورزی/راه های دور زدن مقررات اشتغال پذیری کورشد

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

تشریح جزییات طرح کارورزی/راه های دور زدن مقررات اشتغال پذیری کورشد

اشتغال در زمان حاضر یکی از مهم ترین خواسته های مردم از دولت است، در انتخابات اخیر ریاست جمهوری نیز مردم با «نه» گفتن به وعده های اغراق آمیز درباره اشتغال، اجرای سیاست های منطقی در این حوزه را انتخاب کردند.

به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا ، دولت یازدهم نیزچندین طرح برای افزایش نرخ اشتغال طراحی و در دست اجرا دارد که یکی از آنها طرح کارانه اشتغال جوانان(کاج) است ، این برنامه خود به سه طرح دیگر تقسیم می شود. یکی از شاخه های طرح کاج، کارورزی است که از تیرماه به اجرا می رسد.
طبق این طرح قرار بر این است که دو طرف جویای کار و کارفرما در یک سامانه ثبت نام کنند و با احصای شرایط، فرد متقاضی کار برای گذراندن دوره آموزشی و مهارتی تحت عنوان دوره کارورزی به کارفرما یا همان واحد پذیرنده معرفی می شود. حال اینکه دولت برای جلب نظر کارفرمایان و حضور آنها در این طرح مشوق هایی را در نظر گرفته است که پرداخت حق بیمه و دستمزد کارورز از جمله مشوق های دولت به کارفرمایان است.
درباره جزییات این طرح و رفع ابهامات و انتقادات موجود، پژوهشگر ایرنا گفت و گویی با «علاالدین ازوجی» مشاور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و مدیرکل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال این وزارتخانه انجام داده است.
ازوجی می گوید: طرح کارورزی برای ایجاد اشتغال در کشور نیست بلکه این طرح در راستای افزایش اشتغال پذیری افراد متقاضی کار به اجرا می رسد تا متقاضیان سریع تر و راحت تر جذب بازار کار شوند.
وی همچنین درباره انتقاداتی که به طرح می شود از جمله میزان دستمزدها، احتمال تعدیل نیروهای یک بنگاه و استفاده از کارورزان برای استفاده از مشوق های دولتی و … توضیحاتی ارائه داد .
مشروح گفت وگو به این شرح است :

**ایرنا: عده ای بر این باور هستند که طرح کاروزی ابهاماتی دارد از جمله اینکه کارفرما می تواند پس از اتمام طرح کارورزان را به ادامه کار دعوت نکند یا اینکه می تواند نیروی خود را تعدیل کند و برای استفاده از مشوق های دولتی نسبت به جذب کاروزان اقدام کند، آیا این ادعاها درست هستند و چه راهکارهایی برای مسدود سازی این سوء استفاده ها در نظر گرفته اید؟
**ازوجی: برای تمام این موضوعات راهکار در نظر گرفته شده است و اساسا چنین امکانی وجود ندارد که کارفرمایان بتوانند نسبت به انجام موضوعات اقدام کنند چرا که سازمان فنی و حرفه ای قرارداد آموزشی با کارفرمایان منعقد می کند. قرارداد طبق قواعد منعقد شده که هر یک از این قواعد، چارچوب دارند. تمام راه ها برای دور زدن قواعد در نظر گرفته شده را کور کردیم. نکته مهم در طرح کارورزی این است که از طرف کارورز هیچ مشکلی وجود ندارد و به طور فرضی حتی امکان ثبت نام یک میلیون نفر هم وجود دارد. نکته مهم حضور کارفرمایان در این طرح است. باید بتوانیم توجه کارفرمایان را برای حضور در میدان جلب کنیم.

**ایرنا: مشوق هایی که در این طرح برای طرف کارفرما یا پذیرنده در نظر گرفته شده از جمله اینکه حق بیمه کارورزان توسط دولت پرداخت می شود، برای جلب توجه کارفرمایان اثر گذار نیست؟
**ازوجی: این دست از مشوق ها، عاملی نیستند که کارفرمایان را مجاب کنند تا وارد میدان شوند. مشوق هایی در نظر گرفته ایم که بتوانیم از حضور اصناف و تشکل ها برای طرح کاروزی استفاده کنیم تا کارفرمایان را متقاعد کنند که در این طرح شرکت کنند.
در حال حاضر متاسفانه عده ای در این میان مدعی هستند که در این طرح در حق کارگران اجحاف شده است اما مشکل کارورزان نیستند بلکه مهم ترین بحث حضور کارفرمایان در طرح است. اساسا قرار بر این است که عده ای در این طرح، اموزش مهارتی را در دوره مشخص ببینند و برای این موضوع هم قرارداد مشخص تنظیم کرده ایم و احتمالا پس از اتمام دوره، کارورزان جذب بازار کار می شوند. در حال حاضر کارفرمایان به دنبال این هستند که افراد را در شرایط ازمون و خطا قرار دهند تا دریابند که در آینده کاروزان تحت آموزش می توانند در آن بنگاه به عنوان نیروی کار باقی بماتند یا نه ؟
باید توجه داشته باشیم که طرح کارورزی برای ایجاد اشتغال نیست بلکه زمینه ای برای ورود به بازار کار است.
در اقتصاد کار موضوع اشتغال پذیری مطرح است و نه اشتغالزایی. این طرح ها برای افزایش اشتغال پذیری تعریف شده اند و نه افزایش ضریب اشتغال. البته ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در هفته آینده برنامه اشتغال فراگیر را ابلاغ می کند که طرح های مختلفی از طرف دستگاه های اجرایی در این برنامه تعریف شده است که قابلیت اجرایی دارند. بخش کوچکی از این برنامه اشتغال فراگیر، طرح کارورزی است.

**ایرنا: امکان اینکه برخی از کارفرمایان بخواهند برای جذب نیروهای کارورز و استفاده از مشوق های دولتی، نیروهای خود را تعدیل کنند، وجود دارد؟
**ازوجی: دستورالعمل این اجازه را به کارفرمایان نمی دهد.هیچ کارفرمایی حق ندارد نیروی کار خود را تعدیل کند. فهرست بیمه تامین اجتماعی معلوم و مشخص است و اگر یک کارفرما نسبت به تعدیل نیروی خود و استفاده از نیروی کاروزان اقدام کند، مرتکب تخلف شده است.

**ایرنا: موضوع دیگری که در این طرح مورد انتقاد قرار گرفت میزان دستمزد کارورزان در محدوده مبالغ ۳۰۰ هزار تومان برای افرادی که مدارک بالای تحصیلی دارند، مبلغ قابل توجهی محسوب نمی شود، برای بحث دستمزدها برای کسانی که با مدارک دکترا در این طرح شرکت کردند، چه برنامه ای دارید؟
**ازوجی: هر کدام از این افراد اگر بخواهند در یکی از دوره های آموزش های فنی و حرفه ای که مراکز آزاد برای دوره های کوتاه مدت برگزار می کند، شرکت کنند باید مبالغی را هم بپردازند. باید توجه داشته باشیم که این یک طرح و دوره آموزشی است پرداخت حقوق این کارورزان تا دو سال برعهده دولت است.
البته در دستورالعمل، قید شده که کارفرمایان علاوه بر دستمزدی که دولت به کارورزان می پردازد ، می توانند مبلغی را هم تحت عنوان دستمزد به این افراد بپردازند. حتی دستگاه هایی مانند وزارت صنعت ، وزارت راه و وزارت کشاورزی و… می توانند پرداخت داشته باشند. اما پرداخت دستمزد از سوی کارفرما و دستگاه های اجرایی تکلیفی نیست.

**ایرنا: آیا ممکن است که کارفرمایی پس از اتمام مدت ۴ ماه دوره کارورزی یک شخص، نسبت به پذیرش کاروز دیگری اقدام کند تا به این نحو بخواهد از مشوق های دولت از جمله پرداخت حق بیمه استفاده کند؟
**ازوجی: برای این سوءاستفاده های احتمالی هم راهکارهایی در نظر گرفته ایم. هر بنگاه و هر کارفرمایی می تواند فقط برای یک دوره در طرح کارورزی شرکت کند و حضور داشته باشد.

** ایرنا: طرح کارورزی تنها یکی از طرح های کاج (طرح کارانه اشتغال جوانان) است، درباره سایر طرح های دیگر کاج توضیح می دهید؟
**ازوجی: طرح کارورزی یکی از شاخه های طرح کارانه اشتغال جوانان (کاج)است. طرح کاج سه طرح دارد که یکی از آن ها مشوق های کارفرمایان است و دو طرح دیگر شامل طرح کارورزی و کارآموزی می شود.
باید دولت زمینه های اشتغالزایی را ایجاد کند. در اقتصادی که در مرحله خروج از رکود قرار دارد معمولا دولت ها هزینه ای را برای ایجاد اشتغال متقبل می شوند و مشوق هایی را لحاظ می کنند. این مشوق ها برای افزایش ایجاد اشتغال بستر سازی می کنند. یکی از این مشوق ها هم بیمه کارفرمایی است که دولت سهم ۲۳ درصد بیمه کارفرما را طبق قانون برنامه ششم تا مدت دو سال پرداخت می کند.
نکته بعدی این است که اگر بنگاه راغب به جذب نیروی کارورز باشد، متقاضی باید دوره ۴ تا ۶ ماهه ای به عنوان دوره کارورزیرا طی کند.اگر بنگاه متقاعد شد که وارد طرح شود و نیروی کار جذب کند، در مرحله اول بنگاه به عنوان واحد پذیرنده دوره آموزشی برای فرد برگزار می کند و در سازمان فنی و حرفه ای قرارداد آموزشی بین واحد پذیرنده و کارورز منعقد می شود. البته به ازای هر سه نفر شاغل بیمه شده در واحد پیذرنده ، کارفرما می تواند یک نفر کارورز را جذب کند. تمام عواقد را لحاظ کرده ایم که خطای کار کاهش پیدا کند.

**ایرنا: تاکنون چند نفر به عنوان کارورز در این طرح ثبت نام کرده اند؟
**ازوجی: بیش از ۲۷۰ هزار نفر در سامانه طرح کارورزی ثبت نام کرده اند البته قاعدتا طرح کاروزی شامل حال تمام افراد ثبت نام کننده نمی شود و شرایطی را برای پذیرش افراد در نظر گرفته ایم. برای مثال اینکه دانشجویان شامل حال این طرح نمی شوند و آمار فارغ التحصیل دانشگاهی شرکت کننده در این طرح چیزی حدود ۱۳۰ هزار نفر است.
نکته بعدی این است که از این ۱۳۰ هزار نفر فارغ التحصیل همه جویای کار نیستند. یکسری هم دانشجو هستند که این طرح شامل حال آنها نمی شود.
متقاضیان می توانند تا پایان سال در این سامانه ثبت نام کنند. فرد متقاضی اگر دانشجو نباشد، در جای دیگری شاغل و بیمه شده نباشد یا دوره کارورزی را قبلا طی نکرده باشد، حتما انتخاب می شود.
باز هم تاکید می کنم که مشکل اصلی در قسمت واحد پذیرنده و شرکت کارفرمایان در این طرح است. باید توجه داشته باشیم که در شرایط رونق اقتصادی قرار نداریم که کارفرمایان توان حضور در این طرح را داشته باشند. در شرایط خروج اقتصاد قرار داریم و برای یک بنگاه اقتصادی تازمانی که به کشور به رونق برسد شرکت در این طرح ها زمان بر است.
حال اینکه دستگاه اجرایی مختلف می توانند برای شناسایی واحدهای پذیرنده مشارکت کنند و خوشبختانه استقبال بسیار خوبی از سوی دستگاه های اجرایی از جمله وزارت صنایع و تشکل های این وزارتخانه، وزارت راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، بهداشت و درمان و سازمان گردشگری شده است. البته در این طرح تنها بخش خصوصی و تعاونی ها می توانند شرکت کنند و دستگاه های دولتی در این طرح حضور ندارند.

**ایرنا: طبق برآوردهای انجام شده، طرح کارورزی برای چند نفر می تواند اشتغال پذیری به دنبال داشته باشد؟
**ازوجی: این طرح از نیمه اول تیرماه آغاز می شود و هدف گذاری ما در این طرح اشتغال پذیری ۱۵۰ هزار نفر در سال جاری است که باید این تعداد در سال جاری طرح کارورزی خود را طی کنند. البته گذراندن این تعداد افراد در طرح کارورزی به این شرط است که واحدهای پذیرنده هم در طرح ثبت نام کنند.

**ایرنا: آیا متقاضیان برای شرکت در این طرح باید دوره نظام وظیفه را بگذرانند؟ در صورتی که گذراندن نظام وظیفه شرط لازم باشد آیا سقف سنی برای افراد ذکور افزایش می یابد؟
** ازوجی: بحث نظام وظیفه هم به شروط اضافه شده است و متقاضایان مرد باید کارت پایان خدمت داشته باشند البته سقف سنی برای شرکت در این طرح تا ۳۵ سال افزایش یافته است. باید تاکید کنم که نیت ما این است که افراد را برای ورود به بازار کار با تمام شرایط آماده سازیم .

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار